Sử dụng photoshop cs5 part 40

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
7
download

Sử dụng photoshop cs5 part 40

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kéo-sao chép một lựa chọn hoặc layer giữa các file với công cụ Move Khi bạn kéo và thả một lựa chọn các điểm ảnh từ một tài liệu khác, mau, một bản sao của những điểm ảnh xuất hiện trên một layer mới trong các tài liệu được mục tiêu. Pixels rằng đất ở ngoài khu vực vải có thể được di chuyển vào xem bất cứ lúc nào. Một lợi thế của phương pháp này, trái với cách sử dụng Clipboard, đó là lớp các thiết lập phong cách (chế độ hoà trộn, độ đục, vv) của lớp mà...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng photoshop cs5 part 40

Đồng bộ tài khoản