intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự thay đổi chất lượng cảm quan và thành phần sinh hóa cơ bản của rong nho (Caulerpa lentillifera) theo thời gian nuôi trồng

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

48
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá sự thay đổi về chất lượng cảm quan và một số thành phần sinh hóa cơ bản của rong nho theo thời gian nuôi trồng từ lúc bắt đầu thả giống đến giai đoạn 45 ngày tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 35 - 40 ngày nuôi trồng, rong nho có chất lượng cảm quan cao nhất nhưng sự tích lũy một số thành phần sinh hóa như protein, khoáng chất, vitamin lại đạt cao nhất ở giai đoạn sau 40 ngày tuổi. Như vậy để sử dụng rong nho như rau xanh chúng ta nên thu hoạch rong ở giai đoạn 35 - 40 ngày nuôi trồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự thay đổi chất lượng cảm quan và thành phần sinh hóa cơ bản của rong nho (Caulerpa lentillifera) theo thời gian nuôi trồng

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 1/2017<br /> <br /> THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC<br /> <br /> SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CẢM QUAN VÀ THÀNH PHẦN SINH HÓA<br /> CƠ BẢN CỦA RONG NHO (Caulerpa lentillifera)<br /> THEO THỜI GIAN NUÔI TRỒNG<br /> CHANGES OF SENSORY QUALITY AND BASIC BIOCHEMICAL CONTENTS UNDER<br /> (CAULERPA LENTILLIFERA) GRAPE SEAWEED CULTIVATION PERIODS<br /> Vũ Ngọc Bội1, Nguyễn Thị Mỹ Trang1, Hoàng Thái Hà2, Đặng Xuân Cường3<br /> Ngày nhận bài: 22/12/2015; Ngày phản biện thông qua: 26/9/2016; Ngày duyệt đăng: 10/3/2017<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá sự thay đổi về chất lượng cảm quan và một số thành<br /> phần sinh hóa cơ bản của rong nho theo thời gian nuôi trồng từ lúc bắt đầu thả giống đến giai đoạn 45 ngày<br /> tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 35 - 40 ngày nuôi trồng, rong nho có chất lượng cảm quan cao nhất<br /> nhưng sự tích lũy một số thành phần sinh hóa như protein, khoáng chất, vitamin lại đạt cao nhất ở giai đoạn<br /> sau 40 ngày tuổi. Như vậy để sử dụng rong nho như rau xanh chúng ta nên thu hoạch rong ở giai đoạn 35 - 40<br /> ngày nuôi trồng.<br /> Từ khóa: rong nho, thời gian sinh trưởng, khoáng, vitamin<br /> ABSTRACT<br /> This study focused on the changes in sensory qualities, minerals and vitamin contents of grape seaweed<br /> by growth periods from germination to 45 days. The results showed that the sensory qualities of grape seaweed<br /> reached maximum between 35 and 40 days, whiles mineral and vitamin contents reached the maximum after<br /> 40 days of cultivation. Thus, it is advisable for us to harvest grape seaweed between 35 and 40 days of<br /> cultivation in order to use as fresh vegetables.<br /> Keywords: Grape seaweed, cultivation periods, mineral, vitamin<br /> I. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Rong nho biển (Caulerpa lentillifera<br /> J. Agardh 1837) là loài rong biển mới được di<br /> nhập về nuôi trồng ở Việt Nam trong những<br /> năm gần đây [22]. Trên thế giới đã có một số<br /> công trình công bố về thành phần hóa học của<br /> rong nho cho thấy rong nho có chứa các chất<br /> sinh học có giá trị như: vitamin nhóm A, nhóm B,<br /> nhóm C, polyphenol, chlorophyll,… và đặc biệt<br /> là caulerpin - một chất có tác dụng kích thích<br /> <br /> vị giác làm ngon miệng cũng như có khả năng<br /> giúp điều hòa huyết áp và tăng cường tiêu hóa,<br /> kháng ung thư, chống đông tụ máu, kháng<br /> virus, chống oxy hóa [18], [19], [20], [21]. Tuy<br /> thế thành phần hóa học của rong nói chung và<br /> rong nho nói riêng thường thay đổi theo độ tuổi<br /> và vùng nuôi trồng. Về mặt sinh học, khi phát<br /> triển đến giai đoạn đạt “độ chín” sinh lý, sinh vật<br /> nói chung và rong nói riêng thường tích lũy các<br /> chất với hàm lượng cao. Riêng đối với thực vật<br /> <br /> Khoa Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Nha Trang<br /> Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh<br /> 3<br /> Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang<br /> 1<br /> 2<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 15<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> trong đó có rong thường có mầu sắc hấp dẫn<br /> nhất. Chính vì thế, việc xác định thời điểm rong<br /> nho có chất lượng cao nhất thể hiện qua mầu<br /> sắc và sự tích lũy các chất dinh dưỡng cao<br /> nhất làm cơ sở cho việc quyết định thời gian<br /> thu hoạch rong là cần thiết. Hiện nay, ở Việt<br /> Nam chưa có một công trình nghiên cứu nào<br /> công bố nghiên cứu đánh giá về thành phần<br /> hóa học, sự thay đổi trạng thái của rong nho<br /> theo thời gian nuôi trồng làm cơ sở cho việc<br /> lựa chọn thời gian thu hoạch. Do vậy, chúng<br /> tôi tiến hành nghiên cứu đánh giá sự biến đổi<br /> về chất lượng cảm quan và một số thành phần<br /> sinh hóa trong rong nho theo thời gian nuôi<br /> trồng tại vùng biển Cam Ranh - Khánh Hòa<br /> làm cơ sở cho việc lựa chọn độ tuổi thu hoạch<br /> cũng như đánh giá giá trị của rong nho.<br /> II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> 1. Vật liệu nghiên cứu<br /> Rong nho (Caulerpa lentillifera) được nuôi<br /> trồng tại ao nuôi rong nho do PGS. TS. Nguyễn<br /> Hữu Đại nuôi trồng tại tổ Phúc Ninh, phường<br /> Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh<br /> Hòa. Sau các khoảng thời gian nuôi trồng 30<br /> ngày, 35 ngày,… 45 ngày, tiến hành thu mẫu<br /> rong nho và loại bỏ phần thân bò, thu thân<br /> đứng, xếp phần thân đứng của rong vào thùng<br /> xốp có nắp đậy, trên nắp có lỗ thông khí, mỗi<br /> thùng xốp chứa 20kg rong và vận chuyển ngay<br /> về Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Trung tâm Thực hành Thí nghiệm - Trường Đại<br /> học Nha Trang để đánh giá chất lượng cảm<br /> quan và phân tích một số thành phần sinh<br /> hóa cơ bản của rong nho như vitamin nhóm A,<br /> nhóm B, nhóm C, polyphenol, chlorophyll, ...<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> 2.1. Phương pháp phân tích<br /> - Xác định độ ẩm: độ ẩm được xác định<br /> bằng phương pháp sấy đến khối lượng không<br /> đổi ở 1050C. Độ ẩm của mẫu được tính theo<br /> công thức [3]:<br /> <br /> 16 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> Số 1/2017<br /> X=<br /> Trong đó:<br /> <br /> (G1 + G2)<br /> (G1 - G)<br /> <br /> x 100%<br /> <br /> X: Độ ẩm của thực phẩm (%)<br /> G1: Khối lượng cốc sấy và mẫu thử trước sấy (g)<br /> <br /> G2: Khối lượng cốc thử và mẫu thử sau sấy (g)<br /> <br /> G: Khối lượng cốc sấy (g)<br /> <br /> - Xác định hàm lượng tro toàn phần theo<br /> tiêu chuẩn TCVN 5484 : 2002 [6].<br /> - Xác định hàm lượng protein theo tiêu<br /> chuẩn TCVN 4328 : 2001 [5].<br /> - Xác định hàm lượng lipit theo tiêu chuẩn<br /> TCVN 7083 : 2002 [7].<br /> - Xác định hàm lượng cacbohydrat tổng số<br /> theo TCVN 4594 : 1988 [17].<br /> - Xác định hàm lượng iôt theo TCVN<br /> 6341:1998 [4].<br /> - Xác định hàm lượng các ion bằng phương<br /> pháp đo quang phổ hấp thụ nguyên tử theo<br /> TCVN: hàm lượng chì theo TCVN 7602:2007<br /> (AOAC 972.25) [8], hàm lượng cadmi theo<br /> TCVN 7603:2007 (AOAC 973.34) [9], hàm<br /> lượng thuỷ ngân theo TCVN 7604:2007<br /> (AOAC 971.21) [10], hàm lượng arsen theo<br /> TCVN 7770:2007 (ISO 17239:2004) [11], hàm<br /> lượng sắt, magiê, calcium kali theo TCVN<br /> 1537: 2007 [12], hàm lượng phospho theo<br /> TCVN 9516:2012 [16].<br /> - Xác định hàm lượng các vitamin theo<br /> phương pháp sử dụng sắc ký lỏng hiệu năng<br /> cao theo TCVN: hàm lượng vitamin A theo<br /> TCVN 8674:2011 [14], hàm lượng vitamin C<br /> bằng phương pháp sử dụng sắc ký lỏng hiệu<br /> năng cao (HPLC) theo TCVN 8977:2011 [15],<br /> hàm lượng vitamin B1 theo TCVN 5162:<br /> <br /> 2008 [13].<br /> <br /> 2.2. Phương pháp xử lý số liệu<br /> Kết quả phân tích được lặp lại 3 lần, kết<br /> quả là trung bình trung giữa các lần thí nghiệm.<br /> Giá trị bất thường được loại bỏ bằng phương<br /> pháp Duncan. Sử dụng phần mềm MS Excel<br /> 2010 để vẽ đồ thị.<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN<br /> 1. Sự thay đổi chất lượng cảm quan rong<br /> nho theo thời gian sinh trưởng<br /> Kết quả nghiên cứu ở Hình 1 cho thấy<br /> chất lượng cảm quan của rong nho thay đổi<br /> mạnh theo thời gian sinh trưởng. Cụ thể, ở<br /> giai đoạn 30 ngày tuổi rong hơi non và có màu<br /> xanh nhạt, cầu rong hơi mềm nên chất lượng<br /> cảm quan chỉ đạt 17,2 điểm và chưa đạt yêu<br /> cầu thu hoạch. Ở giai đoạn 35 - 40 ngày tuổi,<br /> <br /> Số 1/2017<br /> rong nho có chất lượng cảm quan cao nhất<br /> và đạt 18,2 điểm. Khi tiếp tục nuôi rong đến<br /> 45 ngày, chất lượng cảm quan của rong nho<br /> giảm do rong hơi già độ giòn của cầu rong giảm,<br /> độ dai của rong tăng và đặc biệt là tỷ lệ rong<br /> không sử dụng được cao. Hơn nữa sự khác biệt<br /> về chất lượng cảm quan của rong ở giai đoạn<br /> 35 - 40 ngày tuổi có sự khác biệt có ý nghĩa<br /> thống kê so với chất lượng cảm quan của rong<br /> thu mẫu ở các thời điểm khác (p
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2