Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tác dụng cải thiện trí nhớ trên mô hình gây thiếu máu não cục bộ tạm thời và bước đầu nghiên cứu cơ chế tác dụng của cao cồn rễ đinh lăng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

23
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu này đánh giá tác dụng cải thiện trí nhớ của cao cồn rễ đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) trên mô hình thiếu máu não cục bộ tạm thời bằng mô hình thắt tạm thời 2 động mạch cảnh chung (T2VO), đồng thời bước đầu đánh giá cơ chế tác dụng của cao cồn rễ đinh lăng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tác dụng cải thiện trí nhớ trên mô hình gây thiếu máu não cục bộ tạm thời và bước đầu nghiên cứu cơ chế tác dụng của cao cồn rễ đinh lăng

  1. www.vanlongco.com Tài liệu tham khảo 1. Viện Dược liệu (2007), Sâm Việt Nam và một số cây thuốc họ Nhân sâm, Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 69-234. 2. Matsumoto K., Ojima K., Watanabe H. (1996), Neurosteroidal modulation of social isolation-induced decrease in pentobarbital sleep in mice, Brain Research, 708(1-2), 1-6. 3. Nguyen T. T., Matsumoto K., Yamasaki K., Nguyen M. D., Nguyen T. N., Watanabe H. (1996), Effects of majonoside-R2 on pentobarbital sleep and gastric lesion in psychologically stressed mice, Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 53(4), 957-963.4. Nguyen T. T., Matsumoto K., Yamasaki K., Watanabe H. (1997), Majonoside-R2 reverses social isolation stress-induced decrease in pentobarbital sleep in mice: possible involvement of neuroactive steroids, Life Sciences, 61(4), 395-402. 5. Cha H. Y., Park J. H., Hong J. T., Yoo H. S., Song S., Hwang B. Y., Eun J. S., Oh K. W. (2005), Anxiolytic-like effects of ginsenosides on the elevated plus-maze model in mice, Biological Pharmaceutical Bulletin, 28(9), 1621-1625. 6. Lee S. H., Jung B. H., Kim S. Y., Lee E. H., Chung B. C. (2006), The antistress effect of ginseng total saponin and ginsenoside Rg3 and Rb1 evaluated by brain polyamine level under immobilization stress, Pharmacological Research, 54(1), 46–49. 7. Bae M. Y., Cho J. H., Choi I. S., Park H. M., Lee M. G., Kim D. H., Jang IS (2010), Compound K, a metabolite of ginsenosides, facilitates spontaneous GABA release onto CA3 pyramidal neurons, Journal of Neurochemistry, 114(4), 1085-1096. 8. Kim H. S., Hwang S. L., Nah S. Y., Oh S. (2001), Changes of [3H]MK-801, [3H] muscimol and [3H] flunitrazepam binding in rat brain by the prolonged ventricular infusion of ginsenoside Rc and Rg1, Pharmacological Research, 43(5),473-479. 9. Noh J. H., Choi S., Lee J. H., Betz H., Kim J. I., Park C. S., Lee S. M., Nah S. Y. (2003), Effects of ginsenosides on glycine receptor alpha1 channels expressed in Xenopus oocytes, Molecular Cells, 15(1), 34-39. 10. Choi S., Jung S. Y., Lee J. H., Sala F., Criado M., Mulet J.., Valor L. M., Sala S., Engel A. G., Nah S. Y. (2002), Effects of ginsenosides, active components of ginseng, on nicotinic acetylcholine receptors expressed in Xenopus oocytes, European Journal of Pharmacology, 442(1-2), 37-45. 11. Wu H. F., Zhu C. H.., Guo J. Y. (2012), Effect of ginsenoside Rg1 on behaviors and hippocampal amino acids in depressive-like rats, Zhongguo Zhong Yao Za Zhi Chinese, 37(20), 3117-3121.12. Lee B. H., Lee J. H., Lee S. M., Jeong S. M., Yoon I. S., Lee J. H., Choi S. H., Pyo M. K., Rhim H., Kim H. C.., Jang C. G.., LeeB. C., Park C. S., Nah S. Y. (2007), Identification of ginsenoside interaction sites in 5-HT3A receptors. Neuropharmacology, 52(4), 1139- 1150. 13. Wang J., Flaisher-Grinberg S., Li S., Liu H., Sun L., Zhou Y., Einat H (2010), Antidepressant-like effects of the active acidic polysaccharide portion of ginseng in mice, Journal of Ethnopharmacology, 132(1), 65-69. 14. Wang J., Sun C., Zheng Y., Pan H., Zhou Y., Fan Y. (2014), The effective mechanism of the polysaccharides from Panax ginseng on chronic fatigue syndrome, Archives of Pharmacal Research, 37(4), 530-538. Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 (Trang 113 - 119) TÁC DỤNG CẢI THIỆN TRÍ NHỚ TRÊN MÔ HÌNH GÂY THIẾU MÁU NÃO CỤC BỘ TẠM THỜI VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA CAO CỒN RỄ ĐINH LĂNG Phạm Thị Nguyệt Hằng*, Nguyễn Minh Khởi Viện Dược liệu *Email: pnhang2004@yahoo.com (Nhận bài ngày 03 tháng 3 năm 2017) Tóm tắt Nghiên cứu này đánh giá tác dụng cải thiện trí nhớ của cao cồn rễ đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) trên mô hình thiếu máu não cục bộ tạm thời bằng mô hình thắt tạm thời 2 động mạch cảnh chung (T2VO), đồng thời bước đầu đánh giá cơ chế tác dụng của cao cồn rễ đinh lăng. Chuột nhắt trắng uống cao chiết cồn rễ đinh lăng với liều tương đương 300 mg dược liệu/kg trước khi tiến hành phẫu thuật gây suy giảm trí nhớ 1 tuần và trong suốt thời gian làm thí nghiệm. Tacrin (liều 2,5 mg/kg; i.p) được sử dụng làm đối chứng dương. Kết quả cho thấy cao chiết cồn rễ đinh lăng có tác dụng cải thiện suy giảm trí nhớ trên mô hình T2VO, được đánh giá bằng thử nghiệm nhận diện đồ vật và thử nghiệm mê lộ chữ Y cải tiến. Mức độ biểu hiện của một số gen liên quan bao gồm gen ChAT, muscarinic M3, M5 (M3, M5) cũng được đánh giá trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy cao cồn rễ đinh lăng (liều tương đương 300 mg dl/kg) có tác dụng tăng biểu hiện gen ChAT và muscarinic M5 so với nhóm chứng bệnh lý (T2VO). Nghiên cứu của chúng tôi đã chứng minh cao chiết cồn rễ đinh lăng với liều tương đương 300 mg dl/kg có tác dụng cải thiện suy giảm trí nhớ thông qua cơ chế tăng cường biểu hiện gen ChAT và muscarinic M5. Từ khóa: T2VO, Cao chiết rễ đinh lăng, Ch ng mất trí, Cholin acetyltransferase, Muscarinic M3, -M5, RT-PCR. Summary Study on the Anti-dementia Effect of Ethanol Root Extract from Polyscias fruticosa (L.) Harms and its Mechanisms This study evaluated the anti-dementia effects of Polyscias fruticosa (L.) Harms ethanol root extract, using transient 2 vessels occlusion (T2VO)-induced cognitive deficits in mice, and its mechanisms underlying the action. T2VO mice were Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 113
  2. www.vanlongco.com treated daily with ethanol root extract of Polyscias fruticosa (300 mg dried root/kg body weight, p.o) 1 week before and continuously a day after surgery. Administration of the reference drug tacrine (2.5 mg/kg/day, i.p.) to T2VO mice was started a day after T2VO. Cognitive performances of the animals was analyzed using the novel object recognition test, modified Y maze test, to elucidate non-spatial short term memory and spatial working memory, respectively. After completing the behavioral experiments, the expression level of cholinergic marker genes, including choline acetyltransferase (ChAT), muscarinic M3 and M5. T2VO caused impairment of non-spatial short term memory and spatial working memory. T2VO - induced memory deficits were reversed by Polyscias fruticosa extract and tacrine. Polyscias fruticosa extract attenuated T2VO-induced down-regulation of choline acetyltransferase and muscarinic M5 genes expression without affecting muscarinic M3 gene. These finding demonstrate that Polyscias fruticosa extract improves memory deficits caused by T2VO and that the effect of Polyscias fruticosa extract may be mediated by enhancement gene expression of central cholinergic systems, such as ChAT and muscarinic M5. Keywords: T2VO, Root extract of Polyscias fruticosa, Dementia, Choline acetyltransferase, Muscarinic M3, -M5, RT-PCR. 1. Đặt vấn đề [1,7]. Trong một nghiên cứu khác, tác giả Trần Thiếu máu não cục bộ là nguyên nhân chính Tý Yên đã chứng minh cao chiết rễ của cây đinh dẫn đến bệnh đột quỵ. Bên cạnh đó, thiếu máu lăng phục hồi khả năng học nhớ của chuột cống ở não cục bộ làm tổn thương tế bào thần kinh của các độ tuổi khác nhau khi uống với ở liều 10 một số vùng vỏ não bao gồm vùng vỏ não và mg/kg/ngày trong 3 -4 tuần [8]. Tuy nhiên, cơ dưới đồi đóng vai trò quan trọng trong quá trình chế cải thiện trí nhớ của cây đinh lăng trên mô học và nhớ, đặc biệt là dễ bị tổn thương có chọn hình thực nghiệm vẫn chưa được làm sáng tỏ. Do lọc do thiếu máu não. Tổn thương những vùng vậy, mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá não nhạy cảm này bởi thiếu máu não cục bộ dẫn tác dụng cải thiện trí nhớ trên mô hình gây thiếu những thiếu hụt nghiêm trọng trong việc học và máu não cục bộ tạm thời và bước đầu nghiên cứu nhớ [1], [2]. Dựa trên những đặc điểm này, các cơ chế tác dụng của cao cồn rễ đinh lăng. nhà khoa học trên thế giới đã sử dụng mô hình 2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu này để nghiên cứu thuốc tăng cường/phục hồi/cải 2.1. Nguyên liệu thiện trí nhớ nói chung và thuốc điều trị bệnh 2.1.1. Động vật thí nghiệm: Alzheimer nói riêng từ năm 1980, và mô hình Động vật được sử dụng trong nghiên cứu là này ngày càng được sử dụng rộng rãi cho đến chuột nhắt trắng chủng Swiss, cả 2 giới, trọng ngày nay. Đinh lăng có tên khoa học là Polyscias lượng trung bình 25 – 27 g được cung cấp bởi fruticosa (L.) Harms, họ Nhân sâm (Araliaceae) Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương. Chuột được [3], là cây thuốc đã được sử dụng từ lâu trong y chăm sóc và nuôi trong phòng thí nghiệm với học phương Đông như một vị thuốc bổ, giải độc, nhiệt độ duy trì 22 ± 1°C, ăn uống đầy đủ, chu kỳ kích thích tiêu hóa, tiêu viêm, tăng thể lực và sức sáng tối là 12/12 h (chu kỳ sáng từ 7:00 - 19:00). bền [4,5]. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Chuột được nuôi ổn định 5 ngày trước khi tiến Hương và cs. cho thấy cây đinh lăng có tác dụng hành thí nghiệm. bảo vệ gan thông qua cơ chế chống oxy hóa [6]. 2.1.2. Đối tượng nghiên cứu: Thêm vào đó, Nguyễn Thị Thu Hương và cs. Rễ đinh lăng 4-5 năm tuổi được thu hái tại cũng đã chứng minh khi cho chuột nhắt uống 1 Tiền Hải, Thái Bình (2015). Điều chế cao chiết liều duy nhất cao chiết cồn rễ đinh lăng được thực hiện bởi Khoa Hóa Phân tích, Viện 180mg/kg có tác dụng chống trầm cảm trên mô Dược liệu. Quy trình chiết cao cồn rễ đinh lăng hình chuột bơi cưỡng bức [7]. Khi cho chuột được mô tả tóm tắt như sau: Rễ được rửa sạch, uống cao chiết đinh lăng trong thời gian 3 - 7 phơi khô, thái lát mỏng và xay nhỏ thành bột. Bột ngày với liều 45 mg/kg cũng thể hiện tác dụng được làm ẩm bằng ethanol 70% trong 1 giờ. chống trầm cảm đạt ý nghĩa thống kê trên mô Chiết hồi lưu 3 lần: Lần 1 lấy 250g bột dược liệu hình này. Cũng trong nghiên cứu này, tác giả đã đã được làm ẩm ở trên, thêm 2 L ethanol 70%, chứng minh cao chiết rễ đinh lăng với các liều chiết hồi lưu trong 3 giờ, thu được dịch chiết 1. khác nhau từ 45 – 180 mg/kg có tác dụng chống Lần 2: tiếp tục thêm 1,5 L ethanol 70%; chiết hồi stress trên mô hình chuột cô lập khi được thử lưu trong 2,5 giờ; thu được dịch chiết 2. Lần 3: 114 Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017
  3. www.vanlongco.com tiếp tục thêm 1,5 L ethanol 70%; chiết hồi lưu tacrin được tiêm phúc mạc 30 phút trước khi trong 2 giờ, thu được dịch chiết 3. Gộp 3 dịch phẫu thuật và trong suốt quá trình nghiên cứu. chiết cất thu hồi dung môi được dịch đặc, sau đó Phẫu thuật T2VO: cô cạn trong bát sứ trên bếp cách thủy với nhiệt Chuột ở các lô được uống nước hoặc mẫu độ 80oC đến khi khối lượng thay đổi không đáng nghiên cứu liên tục trong vòng 7 ngày. Ngày thứ kể thu được 22,86g cao. Mẫu cao chiết này được 7, sau khi uống mẫu nghiên cứu 1h (với lô tacrin hòa tan trong nước để cho chuột uống trong suốt sau khi tiêm 30 phút), chuột được gây mê bằng quá trình nghiên cứu [4], [6], [9]. pentobarbital (liều 50 mg/kg tiêm màng bụng). 2.1.3. Hóa chất, thuốc đối chiếu: Sau khi chuột mê hoàn toàn, tiến hành gây thiếu - Thuốc đối chiếu: Tacrin (Sigma - Aldrich, máu não cục bộ bằng cách bộc lộ và kẹp 2 động USA) được hòa tan bằng nước muối sinh lý để sử mạch cảnh trong 20 phút đồng thời lấy khoảng dụng theo đường tiêm phúc mạc (i.p.), liều sử 0,2 ml máu đuôi chuột (riêng lô sinh lý chỉ bộc lộ dụng là 2,5 mg/kg. động mạch nhưng không kẹp). Đánh giá tác dụng - Hóa chất tách chiết ARN và phản ứng RT- cải thiện suy giảm trí nhớ được tiến hành sau 7 PCR: Kit Trisure (Bioline, Đức), cloroform (Sigma), ngày phẫu thuật đối với thử nghiệm nhận diện đồ isopropanol (Sigma), M-MLV Reverse Transcriptase® vật và sau 12 ngày phẫu thuật đối với thử nghiệm (In vitrogen, Rockville, MD, USA), RNase mê lộ chữ Y cải tiến. inhibitor (In vitrogen, Mỹ), dNTPs (Thermo · Đánh giá tác dụng cải thiện trí nhớ bằng thử scientific, Mỹ), taq polymerase (Promega, Mỹ). nghiệm nhận dạng đồ vật (Object Recognization - Trình tự cặp mồi: Test – ORT) [10] · β-actin (219 bp): mồi xuôi: 5’- GTGACAG Một ngày trước khi tiến hành thử nghiệm ORT, chuột được làm quen với môi trường thí CATTGCTTCTGTG-3’; mồi ngược: 5’- AACG nghiệm trong hộp kích thước 100x100x50 cm. GTCTCACGTCAGTGTA-3’ Ngày tiếp theo, thử nghiệm ORT được tiến hành. · ChAT (372 bp): mồi xuôi: 5’-CCTGTACA Thử nghiệm ORT gồm có 2 giai đoạn, bao gồm AGCTTCTCTAGCTGTGAG-3’; mồi ngược: 5’- giai đoạn luyện tập và giai đoạn kiểm tra. Trong GTAGCTAAGCACACACCAGAGATGAG-3’ giai đoạn luyện tập, mỗi chuột được đặt vào hộp · M3 (289 bp): mồi xuôi: 5’-ACATCCTTGT có bổ sung thêm 2 đồ vật giống nhau, đặt tên là CATTGTGGCC-3’; mồi ngược: 5’-TAGGTGA O1 và O2. Chuột được phép khám phá tự do 2 đồ GTGGCCTAGTGAT-3’ vật này trong 5 phút. Giai đoạn kiểm tra được · M5 (451 bp): mồi xuôi: 5’-CTCATCATTG tiến hành sau khi thực hiện giai đoạn luyện tập 30 GCATCTTCTTC-3’; mồi ngược: 5’- GGTCCTT phút. Ở giai đoạn này, một trong hai đồ vật hình GGTTCGTTTCTCTG-3’ trụ được thay thế bởi một đồ vật có kích thước và 2.2. Phương pháp nghiên c u hình dáng khác với 2 đồ vật ở giai đoạn luyện 2.2.1. Đánh giá tác dụng cải thiện trí nhớ của tập, đặt tên là O3. Chuột cũng được phép khám cao chiết cồn rễ đinh lăng trên mô hình thiếu máu phá những đồ vật này trong 5 phút giống ở giai não cục bộ tạm thời: đoạn luyện tập. Thời gian chuột khám phá các đồ Chuột được chia làm 4 nhóm: vật sẽ được ghi lại và phân tích bằng phần mềm Nhóm chứng sinh lý (n=8) và chứng bệnh lý ANY-MAZE (Mỹ). (n=9): uống nước 0,1 ml/10 g. · Đánh giá tác dụng cải thiện trí nhớ bằng thử Nhóm uống cao rễ đinh lăng (n=9): T2VO+ nghiệm mê lộ chữ Y (Y-maze) [11] uống cao rễ đinh lăng liều tương đương 300 mg Mê lộ chữ Y: được làm bằng gỗ với 3 cánh A, dl/kg. B, C tạo thành mê cung hình chữ Y, mỗi cánh có Nhóm chứng dương (n=9): T2V0+tacrin liều chiều dài 40 cm, chiều rộng 12 cm ở phía trên và 2,5 mg/kg (i.p) 3 cm ở đáy, chiều cao 18 cm và các tấm để ngăn Chuột được uống mẫu nghiên cứu/nước 1 tuần giữa các cánh tay và ngăn trung tâm. Mê cung trước khi tiến hành phẫu thuật T2VO và trong được đặt trong phòng kín, có đặt sẵn những hình suốt quá trình nghiên cứu. Thuốc đối chứng ảnh định hướng không gian, những hình ảnh này Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 115
  4. www.vanlongco.com không được thay đổi trong suốt quá trình thí bao gồm: 94oC/30 giây, 57oC/1 phút, 72oC/1 nghiệm. Thử nghiệm Y-maze gồm có 2 giai phút; 72oC/3 phút; 4oC/∞. đoạn, bao gồm giai đoạn luyện tập và giai đoạn - Đối với gen ChAT và M3: 94oC/3 phút;35 kiểm tra. Trong giai đoạn luyện tập, mỗi chuột chu kỳ (đối với gen ChAT) và 27 chu kỳ đối với được đặt vào mê lộ, 2 cánh mở, cánh còn lại gen M3) bao gồm: 94oC/30 giây, 59oC/1 phút, đóng. Chuột được phép khám phá tự do 2 cánh 72oC/1 phút; 72oC/phút; 4oC/∞. mở trong 5 phút. Giai đoạn kiểm tra được tiến - Đối với gen M5: 94oC/3 phút, 35 chu kỳ bao hành sau khi thực hiện giai đoạn luyện tập 30 gồm: 94oC/30 giây, 60oC/1 phút, 72oC/1 phút; phút. Ở giai đoạn này, 3 cánh được mở. Chuột 72oC/3 phút; 4oC/∞. cũng được phép khám phá trong 5 phút giống ở Sản phẩm PCR được điện di trên gel giai đoạn luyện tập. Thời gian chuột khám phá polyacrilamid 12%. Băng được quan sát dưới đèn cánh bị đóng ở giai đoạn kiểm tra sẽ được phân tử ngoại, chụp ảnh và phân tích bằng phần mềm tích bằng phần mềm ANY-MAZE (Mỹ). ImageJ. 2.2.2. Đánh giá thay đổi mức độ biểu hiện của 2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu: một số gen liên quan bằng phản ứng RT-PCR [10]: Các số liệu được trình bày dưới dạng giá trị Sau khi kết thúc thí nghiệm hành vi, tách vùng trung bình ± SE và xử lý thống kê bằng phần vỏ não và hồi hải mã, bảo quản ở -80oC cho đến mềm SPSS. khi tiến hành thí nghiệm. Tách ARN từ hồi hải 3. Kết quả nghiên cứu mã và vỏ não bằng dung dịch Trisure (Đức) theo 3.1. Đánh giá tác dụng cải thiện trí nhớ của hướng dẫn của nhà sản xuất. cDNA được tổng cao chiết cồn rễ đinh lăng trên mô hình thiếu hợp bằng phản ứng phiên mã ngược bao gồm 1 máu não cục bộ tạm thời μg ARN tổng số; 0,4 µM oligo (dT); 160 units 3.1.1. Đánh giá tác dụng cải thiện trí nhớ bằng M-MLV Transcriptase; 8 units RNase inhibitor trong tổng phản ứng 20 µl. Hỗn hợp phản ứng thử nghiệm nhận dạng đồ vật: được ủ theo chu trình nhiệt 37oC/1h, 98oC/5 phút Thử nghiệm nhận dạng đồ vật ORT nhằm mục trước; 4oC/∞ [12]. đích đánh giá tác dụng cải thiện trí nhớ tạm thời Phản ứng PCR được d ng để khuếch đại gen (trí nhớ ngắn hạn không liên quan đến vị trí không ChAT, M3 và M5 theo quy trình như sau: gian) của cao cồn rễ cây đinh lăng. Thí nghiệm Hỗn hợp phản ứng PCR bao gồm: 1 mM mồi, được thực hiện qua giai đoạn luyện tập và giai 250 mM dNTPs và 2 units Taqpolymerase, đệm đoạn kiểm tra. Thời gian chuột khám phá vật thể chứa 2,5 mM MgCl2. Chu kỳ nhiệt: O1 và O2 trong giai đoạn luyện tập, O1 và O3 - Đối với gen β-actin: 94oC/3 phút, 28 chu kỳ trong giai đoạn kiểm tra được thể hiện ở Hình 1. A- Giai đoạn mẫu B- Giai đoạn kiểm tra 35 * Vật 1 Vật thay đổi 30 Vật 1 Vật 2 30 25 25 * 20 20 * 15 15 10 10 05 05 00 00 Sinh lý Bệnh lý Rễ đinh lăng Tacrin Sinh lý Bệnh lý Rễ đinh lăng Tacrin 300 mg/kg 2,5 mg/kg 300 mg/kg 2,5mg/kg T2VO T2VO Hình 1. Tác dụng cải thiện suy giảm trí nhớ của cao chiết cồn rễ đinh lăng bằng thử nghiệm ORT. A) Giai đoạn mẫu; B) Giai đoạn kiểm tra *p < 0,05; **p < 0,01 so với thời gian khám phá đồ vật 1 ở giai đoạn kiểm tra. 116 Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017
  5. www.vanlongco.com Kết quả ở Hình 1 cho thấy: Nhóm chuột được điều trị bằng cao chiết cồn ● Ở giai đoạn luyện tập: thời gian khám phá rễ đinh lăng liều tương đương 300 mg dl/kg tỷ lệ vật thể O1 và O2 của tất cả các lô khác nhau thời gian khám phá cánh mới Y3 cao hơn so với không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). nhóm bệnh lý, đạt ý nghĩa thống kê (p
  6. www.vanlongco.com 500 bp 500 bp 300 bp 300 bp 100 100 100 80 100 80 80 60 East 500 bp 80 300 bp 60 East 60 East West 300 bp 100 bp 40 60 East West West North 40 100 40 West North 20 North 40 Hình 3. Kết quả chạy điện di: A) gen β-actin (219 bp); B) gen ChAT 80 20(372 bp); C) gen M3 (289 bp); D) gen M5 Northbp) (451 20 0 20 600 East 0 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr 0 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr West 40 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr North 20 0 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Hình 4. Tỷ lệ biểu hiện của gen ChAT/β-actin (A); M3/β-actin (B); M5/β-actin (C) *p < 0,05; **p
  7. www.vanlongco.com Cao chiết cồn rễ đinh lăng liều tương đương trung và mất trí nhớ ở bệnh nhân Alzheimer [10]. 150 mg dl/kg và liều tương đương 300 mg dl/kg Thụ thể muscarinic, hoặc mAChRs, là thụ thể trên mô hình cải thiện trí nhớ/nhận thức đã được acetylcholin hình thành phức hợp protein G- thăm dò. Kết quả cho thấy tác dụng cao chiết cồn receptor ở màng tế bào của tế bào thần kinh nhất rễ đinh lăng liều tương đương 300 mg dl/kg giúp định và các tế bào khác. Chúng đóng vai trò chính cải thiện trí nhớ tốt hơn nên chúng tôi quyết định nhận kích thích bởi acetylcholin phát hành từ sợi chọn cao chiết cồn rễ đinh lăng liều tương đương hậu hạch ở hệ thần kinh phó giao cảm. Hệ thống 300 mg dl/kg làm mẫu nghiên cứu. receptor muscarinic trong não kích hoạt các con Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, cả cao chiết đường tín hiệu thần kinh, sự linh hoạt các synap và cồn rễ đinh lăng và tacrin đều có tác dụng cải điều hòa ngược sự giải phóng ACh [13,15]. thiện trí nhớ/nhận thức ở chuột suy giảm trí nhớ Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã đánh giá do thiếu máu não tạm thời, trên thử nghiệm ORT mức độ biểu hiện của gen ChAT, hai gen mã hóa và thử nghiệm Y-maze. Kết quả nghiên cứu của cho thụ thể muscarinic M3, M5. Kết quả cho chúng tôi cũng hoàn toàn ph hợp với kết quả thấy: chuột được điều trị bằng cao chiết rễ đinh nghiên cứu của một số nhóm tác giả khác đã lăng với liều tương đương 300 mg dl/kg làm tăng công bố trước đây [5,8]. biểu hiện của ChAT lên 2,1 lần và gen M5 lên 4.2. Về nghiên c u thay đổi biểu hiện một số 1,6 lần so với nhóm chuột T2VO không được gen liên quan trong não chuột bằng phản ng điều trị. Tuy nhiên, không phát hiện thấy sự khác RT-PCR biệt đạt ý nghĩa thống kê đối với gen M3 giữa các Acetyl cholin (ACh) là chất dẫn truyền thần nhóm chuột sinh lý, T2VO hay T2VO được điều kinh của hệ phó giao cảm. ACh được tổng hợp ở trị bằng cao chiết cồn rễ đinh lăng/tacrin. tế bào chất của tế bào thần kinh hệ phó giao cảm. 5. Kết luận Enzym acetyl cholintransferase (ChAT) tham gia Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy vào quá trình tổng hợp Ach từ cholin và acetyl- cao chiết rễ đinh lăng với liều tương đương 300 CoA. ChAT là enzym luôn được biểu hiện mg/kg có tác dụng cải thiện suy giảm trí nhớ trên thường trực trong tế bào thần kinh, sự điều hòa mô hình chuột nhắt trắng thực nghiệm T2VO thông hoạt động của enzym ChAT thông qua quá trình qua cơ chế tăng cường biểu hiện gen ChAT và M5. khử cực ở tế bào thần kinh. Trong nhiều nghiên Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn cứu chỉ ra rằng giảm hoạt động của enzym ChAT Viện Dược liệu đã cấp kinh phí để thực hiện nghiên dẫn tới tình trạng suy giảm trí nhớ. Các nghiên c u này. Đồng thời, chúng tôi cũng chân thành cảm cứu cũng chứng minh các thay đổi ở hệ thần kinh ơn sự tư vấn của GS Kinzo Matsumoto, Đại học phó giao cảm là nguyên nhân dẫn tới sự mất tập Toyama, Nhật Bản trong thiết kế nghiên c u. Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Thị Thu Hương, Lương Thị Bích, Đoàn Thị Ngọc Hạnh (2005), Nghiên cứu tác dụng của sâm Việt Nam và đinh lăng trên trí nhớ, Tạp chí Dược liệu, 10(6), 196-200. 2. Nguyễn Thị Thu Hương, Lương Bích Hữu (2001), Nghiên cứu tác dụng chống trầm cảm và stress của cây đinh lăng, Tạp chí Dược liệu, 6(2+3), 84-86. 3. Đỗ Tất Lợi (2004), Những cây thuốc, vị thuốc Việt Nam, Nxb Y học, 828 - 830. 4. Phạm Thị Mỹ Loan, Nguyễn Thị Thu Hương (2007), Tác dụng của sâm Việt Nam và đinh lăng trên thực nghiệm suy giảm miễn dịch, Tạp chí Dược liệu, 12(3+4), 119-123. 5. Viện Dược liệu, Sâm Việt Nam và một số cây thuốc họ một số cây nhân sâm, Nxb Khoa học và kĩ thuật. 6. Võ Xuân Minh (1991), Nghiên c u về saponin đinh lăng và dạng bào chế từ đinh lăng, luận án PTS, Khoa học y dược, trường Đại học Dược Hà Nội. 7. Võ Xuân Minh, Phạm Hữu Dương, Lê Thanh Hà (1991), Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học và dạng bào chế của cây đinh lăng, Tạp chí Dược học, 3, 19-21. 8. Ngô Ứng Long, Nguyễn Khắc Viện (1985), Một số kết quả nghiên cứu bước đầu tác dụng của đinh lăng trên trí nhớ, Tạp chí Dược học, 1, 17. 9. Nguyễn Thị Nguyệt, Võ Xuân Minh, Nguyễn Văn Bàn (1992), Một số kết quả nghiên cứu về saponin trong đinh lăng, Tạp chí Dược học, 3, 15-16. 10. Zhao Q. (2007), Pharmacological study of preventive and therapeutic effects of chotosan on cerebrovascular dementia, Division of medicinal phharmacology institute of natural, University of Toyama, Japan, 30 - 170. 11. Song L., Che W., Min Wei W., Murakami Y., Matsumoto K. (2006), Impairment of the spatial learning and memory induced by learned helplessness and chronic mild stress, Pharmacology Biochemical Behavior, 83(2), 186-93. 12. Hồ Huỳnh Th y Dương (2001), Sinh học phân tử, Nxb Giáo Dục. 13. Nicola V. (2001), Acetylcholinesterase in Alzheimer’s disease, Mechanisms of Ageing and Development, 122(16), 1961-1969. 14. Tran Ty Yen (1990), Improvement of learning ability in mice and rats with the root extract of dinh lang (Policias fruticosum L.)., Acta Physiol Hungarica, 75(1), 69-76. 15. Tohda M., Suwanakitch P., Jeenapongsa R., Hayashi H., Watanabe H., Matsumoto K. (2004), Expression changes of the mRNA of Alzheimer's disease related factors in the permanent ischemic rat brain, Biological & Pharmaceutical Bulletin, 27(12), 3-2021. Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 2/2017 119
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2