intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài chính doanh nghiệp và những điều cần biết

Chia sẻ: Lan Xi Chen | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

69
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài chính doanh nghiệp xét về bản chất là những quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với nhà nước và với các chủ thể kinh tế - xã hội ở trong nước và ngoài nước, còn xét về hình thức là quan hệ tài chính – tiền tệ trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ cho hoạt động của doanh nghiệp phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm góp phần đạt tới các mục tiêu của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài chính doanh nghiệp và những điều cần biết

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT<br /> <br /> Trong nền kinh tế  các nhà đầu tư, doanh nghiệp đóng gióp một  vai trò rất quan trọng thúc <br /> đẩy tăng trưởng kinh tế. Các doanh nghiệp thương mại, sản xuất trong nước đang ngày càng  <br /> khẳng định vị  trí của mình, đóng một vai trò ngày càng to lớn trong công cuộc xây dựng và <br /> phát triển kinh tế. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố <br /> như môi trường kinh doanh, trình độ quản lý, đặc biệt là trình độ  quản lý tài chính. Điều đó  <br /> được thể  hiện qua sự hiểu biết về tài chính, tức là không chỉ  nắm vững tình hình tài chính <br /> của doanh nghiệp mà còn có khả năng xử lý thông tin tài chính của thị trường. <br /> Phân tích tài chính là công việc cần thiết để  cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng với <br /> nhiều mục đích khác nhau. Phân tích tài chính là cơ sở  để  doanh nghiệp xem xét sự  vững <br /> mạnh về mặt tài chính của doanh nghiệp cũng như  xác định chính xác nguyên nhân và mức  <br /> độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.<br /> Vì vậy, trong bài viết này, hãy cùng Nhnah.vn tìm hiểu về  tài chính doanh nghiệp và việc <br /> phân tích.<br /> 1. Tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> <br /> Tài chính doanh nghiệp xét về bản chất là những quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với nhà  <br /> nước và với các chủ thể kinh tế ­ xã hội ở trong nước và ngoài nước, còn xét về hình thức là <br /> quan hệ tài chính – tiền tệ trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ cho <br /> hoạt   động   của   doanh  nghiệp   phát  sinh   trong   quá   trình   hoạt  động  kinh   doanh  của   doanh <br /> nghiệp nhằm góp phần đạt tới các mục tiêu của doanh nghiệp.<br /> Doanh nghiệp muốn đứng vững trong môi trường kinh tế  liên tục biến động thì phải luôn  <br /> tính toán tới sự vận động của đồng tiền trong quá trình kinh doanh, thông qua hàng loạt mối <br /> quan hệ kinh tế và tài chính giữa doanh nghiệp với các đối tác khác như  nhà cung cấp hàng  <br /> hóa, dịch vụ, người lao động trong doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhà nước.<br /> Hoạt động tài chính doanh nghiệp liên quan đến ba quyết định chính:<br /> ­ Quyết định đầu tư<br /> ­ Quyết định nguồn vốn<br /> ­ Quyết định phân phối lợi nhuận<br /> 2. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp<br /> <br /> ­ Chức năng của tài chính doanh nghiệp<br /> <br /> + Tổ chức vốn và luân chuyển vốn: Doanh nghiệp muốn hoạt động thường xuyên và liên tục <br /> thì điều kiện cần và đủ  là doanh nghiệp phải có đủ  vốn để  thỏa mãn cho mọi vấn đề  liên  <br /> quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Quá trình hoạt động của doanh nghiệp luôn nảy  <br /> sinh các nhu cầu về vốn ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh thường xuyên cũng <br /> như  cho đầu tư  phát triển. Vì vậy chức năng này sẽ  giúp doanh nghiệp xác định được nhu <br /> cầu vốn cần thiết cho từng thời kì.<br /> + Phân phối thu nhập bằng tiền: Phân phối là một chức năng quan trọng của tài chính doanh  <br /> nghiệp. Sau mỗi chu kì kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa được tiêu thụ, doanh nghiệp sẽ  có  <br /> thu nhập bằng tiền. Để  đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục, <br /> cần thiết phải phân phối số  thu nhập này, phân phối tích lũy tiền tệ  đạt được thông qua sự <br /> vận động và sử dụng các quỹ tiền tệ ở doanh nghiệp.<br /> + Kiểm tra: Đây là chức năng có tính chất khách quan, phản ánh trình độ  sử dụng vốn trong  <br /> hoạt động kinh doanh. Tổ chức vốn, phân phối thu nhập và tích lũy tiền tệ đòi hỏi phải có sự <br /> kiểm tra và tích lũy kiểm tra. Việc kiểm tra toàn diện, thường xuyên và có hiệu quả  cao <br /> không những giúp doanh nghiệp hiểu rõ tiến trình hoạt động của doanh nghiệp mà còn giúp <br /> doanh nghiệp thấy rõ hiệu quả kinh tế do những hoạt động đó mang lại.<br /> ­ Vai trò của doanh nghiệp<br /> <br /> Tài chính doanh nghiệp có vai trò rất trong trọng trong nền kinh tế nói chung và mỗi doanh  <br /> nghiệp nói riêng. Tài chính doanh nghiệp có 3 vai trò chính sau: <br /> + Đảm bảo về vốn: Tài chính doanh nghiệp đảm bảo huy động đầy đủ  và kịp thời vốn cho  <br /> hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động của doanh <br /> nghiệp thường xuyên nảy sinh các nhu cầu về  vốn ngắn hạn và dài hạn để  đầu tư. Khi đó  <br /> vai trò trước tiên của tài chính doanh nghiệp là phải xác định đúng đắn các nhu cầu vốn cần  <br /> thiết cho hoạt động của doanh nghiệp trong từng thời kỳ, tiếp đó là lựa chọn các phương <br /> pháp và hình thức thích hợp để huy động vốn từ bên trong và bên ngoài, đáp ứng kịp thời nhu  <br /> cầu vốn.<br /> + Sử  dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả: Việc tổ  chức sử dụng vốn của doanh nghiệp có tác <br /> động mạnh mẽ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận biết và huy động kịp thời  <br /> các nguồn vốn sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro, và nắm bắt được các cơ hội kinh <br /> doanh. Huy động tối đa nguồn vốn hiện có sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các thiệt hại do  <br /> ứ đọng vốn gây ra, đồng thời làm giảm nhu cầu vốn vay và lãi suất.<br /> + Kiểm soát: Tài chính doanh nghiệp là công cụ quan trọng để kiểm soát chỉ đạo hoạt động  <br /> kinh doanh. Thông qua tình hình thu chi tiền hàng ngày, nắm bắt được các tình hình tài chính  <br /> và các chỉ tiêu tài chính, doanh nghiệp có thể  kiểm soát được tình hình sản xuất kinh doanh, <br /> phát hiện kịp thời những tồn tại, từ đó đưa ra các quyết định thích hợp.<br /> Như vậy, trên đây là những thông tin cần biết về tài chính doanh nghiệp mà Nhanh.v đã tổng <br /> hợp lại giúp doanh nghiệp có những hướng đi cần thiết trong kế toán tài chính.<br /> Bên cạnh đó, tài chính doanh nghiệp là một phần tất yếu của doanh nghiệp và doan thu cũng  <br /> vậy. Một trong những phương pháp quản lý bán hàng giúp tối đa hóa doanh thu của doanh <br /> nghiệp đang được sử dụng hàng đầu hiện nay là sử dụng dịch vụ quản lý bán hàng.<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2