Tài liệu 600 SENTENCES OF CERTIFICATE A

Chia sẻ: Chinh Ki | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:251

0
155
lượt xem
62
download

Tài liệu 600 SENTENCES OF CERTIFICATE A

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

600 SENTENCES OF CERTIFICATE A I. GRAMMAR (300 SENTENCES) 1. Is Susan ........... home? a. in b. at c. on d. under -- b 2. "Do the children go to school every day?" "....................." a. Yes, they go. b. Yes, they do. c. They go. d. No, they

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu 600 SENTENCES OF CERTIFICATE A

Đồng bộ tài khoản