Tài liệu cho người già hoặc người ốm yếu tàn tật

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
63
lượt xem
12
download

Tài liệu cho người già hoặc người ốm yếu tàn tật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Muốn nhận được giúp đỡ đối với vấn đề ở phía dưới, các ngài nói chuyện với cơ quan chăm sóc điều dưỡng. Các chuyện khác, liên lạc/gọi điện thoại của thành phố Helsingborg, 042-10 50 00

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu cho người già hoặc người ốm yếu tàn tật

 1. T Tài liệu cho các người già hoặc người ốm yếu tàn tật Lev livet med omsorg
 2. Nội dung, đại ý Cái chuông để báo động khi tình trạng khẩn cấp/trường hợp cấp cứu ....................................... 3 Sự phục vụ ............................................................... 3 Sự chăn sóc(giúp việc ở nhà) ............................ 4 Sự chăm sóc tạm thời ........................................... 4 Nhà ở chăm sóc điều dưỡng ............................... 5 Sự chăm sóc bệnh nhân ở trong nhà ................ 5 Sự tập luyện lại/sự phục hồi ở nhà ................... 6 Những phương tiện trợ giúp ............................... 7 Sự chuyên chở phục vụ cho người già, người tàn tật ............................................................ 7 Tiền trợ cấp về dụng cụ gia đình cho người tàn tật ............................................................ 7 Công tác/phần đóng góp LSS ............................ 8 Nơi gặp gỡ................................................................ 9 Thân thuộc trung tâm ........................................... 10 Ý kiến và sự kêu nài .......................................... 10
 3. Muốn nhận được giúp đỡ đối với vấn đề ở phía dưới, các ngài nói chuyện với cơ quan chăm sóc điều dưỡng. Các chuyện khác, liên lạc/gọi điện thoại của thành phố Helsingborg, 042-10 50 00. Cái chuông để báo động khi tình trạng khẩn cấp/trường hợp cấp cứu Chuông báo động cấp cứu là một phương tiện cứu giúp, cái đó ngài có thể có nhà của ngài để mà kêu gọi cứu giúp vào lúc bất ngờ hoặc trong khi hoàn cảnh khẩn cấp. Ngài có thể đươc sử dụng chuông báo động suốt ngày đêm không dứt. Ngài có thể xin được Chuông báo động cấp cứu theo khám xét riêng/cá nhân với sự quyết định của người quản lý sự giúp đở. Phải trả bằng giá bao nhiêu? Giá tiền tối đa phải trả cho chuông báo động là 136 kr mỗi tháng Giá tiền có thể trở nên thấp hơn vì điều đó tùy theo số tiền thu nhập ít nhiều của ngài. Ngài thăm dò ý kiến ở đâu về vấn đề này? Muốn nhận được tài liệu nhiều hơn ngài cứ việc đi tiếp xúc với người quản lý sự giúp đở viện trợ hàng xóm vùng lân cận của ngài. Gọi điện thoại của thành phố Helsingborg, 042-10 50 00 hoặc phòng khách hàng phục vụ của cơ quan chăm sóc điều dưỡng, điện thoại 042-10 47 07, tại đó người ta giúp ngài đi đến người đúng. Người phụ trách sẻ sắp đặt một người phiên dịch nếu cần. Sự phục vụ Nếu ngài cần sự giúp đở ở nhà để trông nom công việc gia đình, ngài có thể xin sự giúp đơ ở nhà ̉phục vụ. Người quản lý phục vụ tùy theo luật cơ quan dịch vụ xã hội ước định có quyền lợi nhân đươc sự giúp đơ ở nhà ̉ không. Ngài có thể nhân đươc sự giúp đơ là: • Sự dọn dẹp (quét bụi, lau chùi cửa sổ vân vân) • đi mua hàng • Giặt giũ (quần áo là, cán là) Ngoài ra ngài có thể, nếu ngài muốn, trong phạm vi cơ cấu phục vụ để lấy đươc phục vụ về bố trí sắp xếp giúp việc ở nhà sẽ y theo quy tắc như sau. Ngài tự mình mua vật phụ thuộc, đồ phụ tùng, ví dụ bột giặt với hất tẩy rửa. Phải trả bao nhiêu tiền? Giá tiền tối đa phải trả là 184 kr mỗi giờ. Giá tiền có thể trở nên thấp hơn vì điều đó tùy theo số tiền thu nhập ít nhiều của ngài. 3
 4. Ngài thăm dò ý kiến ở đâu về vấn đề này? Muốn nhận được tài liệu nhiều hơn ngài cứ việc đi tiếp xúc với đơn vị phục vụ, điện thoại 042-10 40 40. Ngài cũng có thể gọi điện thoại của thành phố Helsing- borg, 042-10 50 00 để hỏi ý kiến thêm nữa, điện thoại 042-10 50 00. Người phụ trách sẻ sắp đặt một người phiên dịch nếu cần. Sự chăn sóc (giúp việc ở nhà) Ngoài ra việc giúp ở nhà nếu như ngài có thể có được sự giúp đỡ thêm vào sự chăm sóc bệnh nhân/điều dưỡng cá nhân từ nhân viên chăm sóc bệnh nhân. sự cần đến quyết định bao nhiêu giúp đở ngài có thể xin được. Người quản lý sự giúp đở viện trợ điều tra nghiên cứu và quyết định cái giúp đở nào ngài có thể nhận được. Những thí dụ ngài có thể nhận được sự giúp đở là: • Vệ sinh cá nhân • Sự chống đỡ/nhờ cậy vào lúc bữa ăn • Giúp đở khi hoạt động • Sự trông nom/giám sát • Sự hoat dong ban ngày Phải trả bao nhiêu tiền? Giá tiền tối đa phải trả cho sự chăn sóc là 100 kr mỗi tháng. Giá tiền có thể trở nên thấp hơn vì điều đó tùy theo số tiền thu nhập ít nhiều của ngài. Ngài thăm dò ý kiến ở đâu về vấn đề này? Muốn nhận được tài liệu nhiều hơn ngài cứ việc đi tiếp xúc với người quản lý sự giúp đở viện trợ hàng xóm vùng lân cận của ngài. Gọi điện thoại của thành phố 042-10 50 00 hay là điện thoại phòng khách hàng phục vụ của cơ quan chăm sóc điều dưỡng, số điện thoại 042-10 47 07, tại đó người ta giúp ngài tìm thấy người đúng. Người phụ trách sẻ sắp đặt một người phiên dịch nếu cần. Sự chăm sóc tạm thời Những người cần sự hỗ trợ để phục hồi sức khỏe sau một thời gian ốm, có thể vào ở tạm tại một nơi điều dưỡng để được chăm sóc trong một thời gian ngắn. Nơi điều dưỡng ngắn hạn (Korttidsvård) cũng có thể là nơi giúp đỡ làm nhẹ bớt cho những thân nhân phải chăm sóc người thân mình tại nhà. Việc có được vào ở tại nơi điều dưỡng ngắn hạn là do nhân viên phụ trách công việc viện trợ nơi khu vực mình ở quyết định. Phải trả bao nhiêu tiền? Giá tiền phải trả cho Sự chăm sóc tạm thời cũng như giá tiền ngài trả cho sự 4
 5. phục vụ cùng với sự chăm sóc điều dưỡng tại nơi ở điều dưỡng. kích thước giá tiền tùy theo số tiền thu nhập ít nhiều của ngài. ngoài ra ngài trả thêm 45,50 kr mỗi ngày cho thức ăn ngài được dọn cơm ăn trong thời gian ở nơi chăm sóc tạm thời. Ngài thăm dò ý kiến ở đâu về vấn đề này? Muốn nhận được tài liệu nhiều hơn ngài cứ việc đi tiếp xúc với người quản lý sự giúp đở viện trợ hàng xóm vùng lân cận của ngài., Gọi điện thoại của thành phố 042-10 50 00 hay là điện thoại phòng khách hàng phục vụ của cơ quan chăm sóc điều dưỡng, số điện thoại 042-10 47 07, tại đó người ta giúp ngài tìm thấy người đúng. Trong trường hợp cần đến người phụ trách sẻ sắp đặt một người phiên dịch. Nhà ở chăm sóc điều dưỡng Khi ngài không còn có thể cư trú lại nhà ở/nơi ở của ngài, ngài có thể xin dời chỗ ở tới một chỗ ở trông nom. Thành phố Helsingborg chịu trách nhiệm cho chỗ ở trông nom với nhân viên làm việc tối ngày/ban ngày như ban đêm. Mỗi một chỗ ở trông nom bao gồm một số nhà ở theo thể thức buồng hoặc phòng riêng cá nhân. Trong nhà ở có giường cùng với vải mađrai, món đồ gỗ khác tự mình chịu trách nhiệm. Ngài nhận được sự giúp đở viện trợ dựa vào sự cần của ngài. Tại những cái nhà ở chăm sóc điều dưỡng ngài được lui tới chỗ chung về hoạt động và giờ ăn. Ngài thăm dò ý kiến ở đâu về vấn đề này? Xin nơi ở tại một nhà ở chăm sóc điều dưỡng, ngài liên lạc phòng khách hàng phục vụ của cơ quan chăm sóc điều dưỡng, số điện thoại 042-10 47 07, tại đó ngài hỏi thăm về người quản lý sự giúp đở viện trợ hàng xóm vùng lân cận của ngài. Người phụ trách sẻ sắp đặt một người phiên dịch nếu cần. Sự chăm sóc bệnh nhân ở trong nhà Nếu như ngài không tự mình hoặc nhận được sự giúp đở người khác có thể đi đến chỗ chăm sóc trung tâm, ngài có thể nhận được Sự chăm sóc bệnh nhân ở trong nhà. Bác sĩ y khoa hoặc nhân viên của sự chăm sóc bệnh nhân ở trong nhà ước lượng ngài có thể nhận được Sự chăm sóc bệnh nhân ở trong nhà hay không. Sự chăm sóc bệnh nhân ở trong nhà có thể giúp ngài về vấn đề thí dụ lời khuyên, sự bốc thuốc, sự băng bó, sự điều trị, sự phục hồi (sự huấn luyện/tập dượt để trở lại có thể thực hiện được chức năng/khả năng tốt nhất sau khi một sự thiệt hại hay là một căn bệnh, ví dụ như mặc quần áo và sự rèn luyện đi bộ tại môi trường hoàn cảnh trong nhà) và sự tập luyện lại (sự huấn luyện/tập dượt đối với những người có sự giảm bớt chức năng suốt đời, ví dụ như tính tự kỷ, hội chứng của một căn bệnh về cảnh sa sút/vận xuống dốc hoặc sự giảm bớt chức năng bởi vì hậu quả của việc ví dụ như đầu óc thiệt hại sau cuộc tai nạn và bệnh tật). Ngài có thể nhận được sự giúp đở của y tá, phó y tá/ người chăm sóc giúp đỡ 5
 6. bác sĩ chuyên khoa về một phép chữa bệnh về sự làm việc/nhà tri liệu làm việc hoặc nhà vật lý trị liệu. Phải trả bao nhiêu tiền? Giá tiền tối đa phải trả là 100 kr mỗi tháng. Nếu ngài đã trả tiền cho sự chăm nom rồi ngài không cần trả chi phí cho Sự chăm sóc bệnh nhân ở trong nhà. Chi phí có thể trở nên thấp hơn vì điều đó tùy theo số tiền thu nhập ít nhiều của ngài và đồng thời ngài trả những chi phí khác. Ngài thăm dò ý kiến ở đâu về vấn đề này? Muốn nhận được tài liệu nhiều hơn ngài cứ việc đi tiếp xúc với cơ quan chăm sóc bệnh nhân ở trong nhà tại nơi cư trú của ngài. Ngài có thể gọi điện thoại của thành phố 042-10 50 00, như vậy người ta giúp ngài liên lạc cơ quan chăm sóc bệnh nhân ở trong nhà tại nơi cư trú của ngài. Trong trường hợp cần đến người phụ trách sẻ sắp đặt một người phiên dịch. Sự tập luyện lại/sự phục hồi ở nhà Để mà có thể được sống một cuộc đời độc lập, ngài có thể nhận được lời chỉ bảo, ủng hộ và sự huấn luyện trong nhà của ngài. Ngài có thể có được sự tập luyện lại khi nào ngài lấy lại được thăng bằng/sức khoẻ sau một điều tổn thương hoặc bệnh tật, cốt để mà có thể được sống độc lập hơn trong nhà của ngài. Ngài có thể xin được những sự giúp đỡ theo sau: • Huấn luyện đi bộ, ở trong nhà và ở ngoài nhà • Mặc và cởi quần áo • Giúp đi thăm viếng phòng vệ sinh • Lôi lên và đưa xuống giường Phải trả bao nhiêu tiền? Giá tiền tối đa phải trả là 100 kr mỗi tháng. Nếu ngài đã trả tiền cho sự chăm nom rồi ngài không cần trả chi phí cho Sự chăm sóc bệnh nhân ở trong nhà. Chi phí có thể trở nên thấp hơn vì điều đó tùy theo số tiền thu nhập ít nhiều của ngài và đồng thời ngài trả những chi phí khác. Ngài thăm dò ý kiến ở đâu về vấn đề này? Muốn nhận được tài liệu nhiều hơn ngài cứ việc liên lạc y tế đến săn sóc người bệnh tại nhà riêng, bác sĩ chuyên khoa về một phép chữa bệnh bằng lao dộng hoặc người quản lý sự giúp đở viện trợ. Gọi điện thoại của thành phố 042-10 50 00 hay là điện thoại phòng khách hàng phục vụ của cơ quan chăm sóc điều dưỡng, số điện thoại 042-10 47 07, tại đó người ta giúp ngài tìm thấy người đúng. Người phụ trách sẻ sắp đặt một người phiên dịch nếu cần. Những phương tiện trợ giúp Có nhiều phương tiện trợ giúp làm cho cuộc sống hằng ngày dễ dàng hơn. một 6
 7. vài sản phẩm ngài có thể tự mình mua ở cửa hàng bách hoá/siêu thị, cửa hàng bách hoá có lợi cho sức khoẻ, cửa hàng dược phẩm/hiệu thuốc và cửa hàng đặc biệt. Một vài phương tiện trợ giúp to lớn không phải trả tiền và sẽ trả lại khi nào ngài không cần dùng tới nó. Bác sĩ chuyên khoa về một phép chữa bệnh bằng lao dộng tại hàng xóm của ngài ước lượng sự cần thiết phương tiện trợ giúp miễn phí của ngài. Ngài thăm dò ý kiến ở đâu về vấn đề này? Trong cửa hang Hjälpmedel (giúp đỡ) ngài có thể mua được nhiều loại phương tiện trợ giúp nhỏ bé. Cửa hang ở tại Kurirgatan 1 và thời gian mở cửa vào các ngày thường trong tuần từ lúc 9 giờ đến 14 giờ, điện thoại 042-13 69 70. Ngài cũng có thể liên lạc bác sĩ chuyên khoa về một phép chữa bệnh bằng lao dộng tại hàng xóm của ngài. Gọi điện thoại của thành phố 042-10 50 00, như vậy người ta giúp ngài liên lạc bác sĩ chuyên khoa về một phép chữa bệnh bằng lao dộng tại nơi ở cửa ngài. Trong trường hợp cần đến người phụ trách sẻ sắp đặt một người phiên dịch. Sự chuyên chở phục vụ cho người già, người tàn tật Nếu ngài có khó khăn di chuyển một mình và có khó khăn sử dụng giao thông công cộng như vậy ngài có quyền dùng chuyên chở phục vụ cho người già, người tàn tật. Ngài có ý định dùng chuyên chở phục vụ cho người già, người tàn tật, thì ngài cần phải có giấy phép đặc biệt. Ngài thăm dò ý kiến ở đâu về vấn đề này? Muốn nhận được tài liệu nhiều hơn ngài cứ việc liên lạc điện thoại của thành phố 042-10 50 00. Tiền trợ cấp về dụng cụ gia đình cho người tàn tật Nếu ngài cần thay đổi một cái gì đó trong nhà do bởi một sự ốm yếu tàn tật vĩnh cửu (thường thường là sự giảm bớt chức năng về thân thể và/hoặc tinh thần suốt đời) ngài có thể làm đơn xin tiền trợ cấp về dụng cụ gia đình cho người tàn tật. Mục đích là ngài sẽ có thể sống một cuộc sống độc lập trong nhà. Ví dụ ngài có thể xin được những sự giúp đỡ trong nhà theo sau: • Lấy đi ngưỡng cửa • Xây cất đoạn đường dốc • Ðặt trật tự ngăn nắp tốt buồng tắm vòi hoa sen Trong trường hợp ngài ốm yếu tạm thời hoặc trong giai đoạn bình phục sức khoẻ, ngài không thể xin tiền trợ cấp. Ngài thăm dò ý kiến ở đâu về vấn đề này? Ðơn xin có tại phân khu dụng cụ gia đình cho người tàn tật ở phòng khách hàng phục vụ của cơ quan chăm sóc điều dưỡng, số điện thoại 042-10 47 07. Ngài cũng có thể liên lạc bác sĩ chuyên khoa về một phép chữa bệnh bằng lao dộng tại hàng xóm vùng lân cận của ngài. Ðiện thoại thành phố 042-10 50 00, như vậy 7
 8. người ta giúp ngài liên lạc bác sĩ chuyên khoa về một phép chữa bệnh bằng lao dộng tại nơi ở cửa ngài. Trong trường hợp cần đến người phụ trách sẻ sắp đặt một người phiên dịch. Công tác/phần đóng góp LSS LSS có nghĩa là luật cứu giúp và phục vụ cho một vài người trong số người tàn tật về mặt chức năng. Nếu ngài cần riêng biệt giúp đỡ vì sự ốm yếu tàn tật (thường thường là sự giảm bớt chức năng về thân thể và/hoặc tinh thần suốt đời) ngài sẻ liên lạc người phụ trách LSS để làm đơn xin như loại giúp đỡ này. Người phụ trách giúp ngài tìm thấy thủ tục chính xác về sự viện trợ với chăm nom mà ngài cần đến mới ở được, làm việc được hoặc dự hoạt động vào lúc rảnh rang. Cốt để mà có quyền lợi về công việc này ngài cần phải thuộc vào một loại trong nhóm theo sau, được gọi lại người trong phạm vi: 1. Những người có sự chậm phát triển (trí óc, thân thể), tính tự kỷ, và trạng thái giống tự tính tự kỷ 2. Những người có tính chất gợi ý và lâu dài tàn tật về kiến thức hiểu biết sau khi trí óc thiệt hại vào lúc tuổi tác trưởng thành, ấy do bởi cơ thể bạo lực (bắt nguồn ở ngoài) hoặc căn bệnh tật về thể xác 3. Những người có cái thân thể tinh thần tàn tật lâu dài khác ấy không dựa vào sự hoá già bình thường Nếu như ngài thuộc về một vài nhóm này thì ngài có thể sau khi điều tra nghiên cứu của một người phụ trách LSS làm đơn xin được phần công việc gánh vác sau đây: • Trợ lý cá nhân (về sự giúp đỡ cùng với sự hiện diện nhu cầu cơ bản) Cho Những người trong khoảng 0 – 65 tuổi và ấy cần sự giúp đỡ hằng ngày cùng với những sự hiện diện nhu cầu cơ bản, ví dụ ăn cơm, vệ sinh, liên lạc, mặc quần áo. • Bầu bạn phục vụ Làm cho có thể thực hiện được dự các công chuyện, hoạt động khác nhau trong thì giờ rỗi của ngài • Sự thay phiên phục vụ trong nhà Người bà con/thân thuộc có thể cần nghỉ ngơi như thế có thể làm đơn xin một người thay phiên để thay thế chúng nó trong nhà. 8
 9. • Sự lưu lại tạm thời ở bên ngoài Người nào chức năng có trở ngại có thể có được cơ hội thay đổi hoàn cảnh. Sự ở lại ít lâu có thể là ví dụ như tạI một chỗ lưu lại tạm thờI hay là gia đình khác. • Sự trông nom giám sát thời gian ngắn cho học sinh hơn 12 tuổI Sự trông nom giám sát trước và sau ngày học cùng vớI trong thời gian nghỉ lễ. • Chỗ nuôi dưỡng hoặc chỗ có phục vụ đặc biệt cho trẻ con và thanh thiếu niên Nếu người nào nó chức năng có trở ngại, mặc dù chừng mức giúp đỡ không thể ở lại trong nhà. • Chỗ có phục vụ đặc biệt cho người lớn Có hai loại chỗ trọ cho ngài bằng với ốm yếu tàn tật; nhóm nhà cư trú và chỗ ở phục vụ. • Hoạt độngv hằng ngày Quay về ngài ấy mà là trong tuổi tác tích cực việc làm, không có công ăn việc làm/thất nghiệp và không có giáo dục/đào tạo một nghề nghiệp. chỉ nhúng vào những người thuộc vào nhóm người 1 và 2. Ngài thăm dò ý kiến ở đâu về vấn đề này? Xin đơn làm tại phòng khách hàng phục vụ của cơ quan chăm sóc điều dưỡng với người phụ trách LSS. Muốn nhận được tài liệu nhiều hơn ngài cứ việc liên lạc điện thoại của thành phố 042-10 50 00 hoặc khách hàng phục vụ của cơ quan chăm sóc điều dưỡng, số điện thoại 042-10 47 07. Người phụ trách sẻ sắp đặt một người phiên dịch nếu cần đến. Nơi gặp gỡ Trong Helsingborg có nơi gặp gỡ ở tại địa điểm khác nhau. Tất cả mọi người cứ việc tới lại đây với mục đích là một lúc làm bầu làm bạn lẫn nhau hoặc với mục đích là tham gia những hoạt động khác nhau ấy đó bị sắp xếp tại những nơi gặp gỡ. Với tư cách như người đến thăm (khách) tại một vài nơi gặp gỡ này ngài đi tới và rời đi y như ngài muốn. Hoạt động dựa vào tự ý tự nguyện tự giác về sự khởi xướng việc gì từ những người khách. Ngài thăm dò ý kiến ở đâu về vấn đề này? Muốn nhận được tài liệu nhiều hơn ngài cứ việc liên lạc điện thoại của thành phố 042-10 50 00 hoặc khách hàng phục vụ của cơ quan chăm sóc điều dưỡng, số điện thoại 042-10 47 07. 9
 10. Thân thuộc trung tâm Thân thuộc trung tâm là một hoạt động công khai cho tất cả mọi ngườI ở Hel- singborg hắn họ có một người thân mật nào với liên hệ cao tuổi bệnh tật (ví dụ chứng mất trí và đột quy). Thân thuộc trung tâm cung cấp giúp đỡ cuộc nói chuyện thong thả cá nhân ở nơi đó ngài lấy được tin tức tài liệu, lời khuyên và sự chống đỡ. Cũng có phép chữa bệnh bằng cách nói chuyện trong nhóm ở đó ngài và ngườI thân nói chuyện với những người ở trong tình trạng sống dở hoàn cảnh giống nhau. Villa Louise là một hoạt động công khai cho những người mà có liên hệ cao tuổI bệnh tật và hắn họ người thân cận cần tạm thời thay phiên (giảm nhẹ). Khách mời có thể ở lại dó nhiều nhất 12 ngày mỗi lần. Sự thăm viếng ở chơi tạI Villa Louise không phải trả tiền, nhưng mà khách mời phải trả tiền cho món ăn. Ngài thăm dò ý kiến ở đâu về vấn đề này? Muốn nhận được tài liệu nhiều hơn ngài cứ việc liên lạc điện thoại của thành phố 042-10 50 00 hoặc khách hàng phục vụ của cơ quan chăm sóc điều dưỡng, số điện thoại 042-10 47 07. Một người phiên dịch sẻ bị sắp đặt nếu cần đến. Ý kiến và sự kêu nài Chúng ta thu được bộ phận ý kiến của ngài rất quan trọng. Ngài là người sử dụng hoặc người thân sẻ luôn luôn (lúc nào cũng, bao giờ cũng) có thể phát biểu ý kiên và kêu nài trực tiếp cho tất cả nhân viên. Nếu ngài không muốn trực tiếp bày tỏ lời oán trách đến nhân viên này ngài có thể liên lạc chức vụ bày tỏ lời oán trách của khách hàng phục vụ của cơ quan chăm sóc điều dưỡng. Ngài thăm dò ý kiến ở đâu về vấn đề này? Chức vụ bày tỏ lời oán trách của khách hàng phục vụ của cơ quan chăm sóc điều dưỡng, điện thoại 042-10 63 72 hoặc 042-10 64 38. Ngài cũng có thể gọI điện thoại tới khách hàng phục vụ của cơ quan chăm sóc điều dưỡng, số điện thoại 042-10 47 07. Địa chỉ: Carl Westmans allé 5 Mã số vùng điện thoại: 251 89 Helsingborg Dây nói, điện thoại: 042-10 47 07 Bản fax: 042-10 48 00 Thư tín điện tử: vardomsorg@helsingborg.se Một hệ thống các mạng máy tính được liên kết với nhau trên phạm vi toàn thế giới: www.helsingborg.se/omsorgomaldre 10
 11. Carl Westmans allé 5 251 89 Helsingborg Tel 042-10 47 07 Fax 042-10 48 00 E-post: vardomsorg@helsingborg.se www.helsingborg.se
Đồng bộ tài khoản