Tài liệu EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA

Chia sẻ: Simagic Sih | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
411
lượt xem
222
download

Tài liệu EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1 Bài 3: making arrangements to meet a friend (hẹn gặp bạn) Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại) Trong bài 3, các bạn sẽ nghe ba đoạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA

Đồng bộ tài khoản