Tài liệu EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Chia sẻ: Simagic Sih | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
243
lượt xem
124
download

Tài liệu EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1 Bài 10: common ways to count (cách đọc số thông thường) Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại) Bà White xin vào làm việc tại một

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Đồng bộ tài khoản