intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu Giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia: Hướng dẫn phương pháp

Chia sẻ: Nutifood Nutifood | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

57
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia: Hướng dẫn phương pháp trình bày các nội dung chính sau: Đa dạng sinh học, giám sát đa dạng sinh học và REDD+, xây dựng phương pháp tiếp cận PBM, thu thập dữ liệu, quản lý, phân tích và báo cáo, cân nhắc về vận hành thử nghiệm PBM. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia: Hướng dẫn phương pháp

Giám sát Đa dạng Sinh học có sự<br /> Tham gia: Hướng dẫn phương pháp<br /> Trịnh Thăng Long, Nguyễn Xuân Đặng & Richard Rastall<br /> Tháng 3/2016<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> Tài liệu hướng dẫn này là kết quả dự án ‘Cung cấp Đa lợi ích Môi trường và<br /> Xã hội từ REDD+ ở Khu vực Đông Nam Á’ (MB-REDD) do Tổ chức Phát triển<br /> Hà Lan SNV thực hiện. Dự án MB-REDD do Chương trình Sáng kiến Khí hậu<br /> Quốc tế (ICI), Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên, Xây dựng và An toàn Hạt<br /> nhân (BMUB) của Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ.<br /> Phương pháp Đa dạng sinh học có sự tham gia và hướng dẫn thực hiện trong<br /> tài liệu này được xây dựng và hoàn thiện thông qua quá trình thí điểm tại tỉnh<br /> Lâm Đồng, vùng Cao Nguyên của Việt Nam (2013-2015), trong khuôn khổ dự<br /> án MB-REDD.<br /> SNV và các tác giả xin chân thành cảm ơn sự nỗ lực của các cơ quan và cá<br /> nhân tham gia và đóng góp ý kiến để hoàn thiện các phương pháp tiếp cận.<br /> Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Lâm Đồng, cán bộ các<br /> công ty lâm nghiệp Bảo Lâm, Đơn Dương và Lộc Bắc, Ban Quản lý Rừng<br /> Phòng hộ D’Ran và toàn thể các thành viên cộng đồng địa phương tham gia<br /> các chương trình thí điểm tại thực địa.<br /> <br /> Tác giả:<br /> Trịnh Thăng Long: Chuyên gia Đa dạng sinh học<br /> Hoàng Việt Anh: Chuyên gia Hệ thống Thông tin Giám sát (Công ty TNHH Tư<br /> vấn và Phát triển Green Field)<br /> Nguyễn Xuân Đặng: Chuyên gia Đa dạng sinh học<br /> Richard Rastall: Cố vấn về REDD+, SNV Việt Nam<br /> <br /> Trích dẫn:<br /> Trịnh T.L., Hoàng V.A., Nguyễn X.D. & Rastall, R. 2016. Giám sát Đa dạng<br /> sinh học có sự tham gia. Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV, Hà Nội, Việt Nam.<br /> <br /> 2<br /> <br /> SNV REDD+<br /> <br /> www.snv.org<br /> <br /> Danh mục các từ viết tắt<br /> <br /> CBD<br /> <br /> Công ước về đa dạng sinh học<br /> <br /> CEPF<br /> <br /> Quỹ đối tác hệ sinh thái quan trọng<br /> <br /> DME<br /> <br /> Thiết bị đo đạc từ xa<br /> <br /> DARD<br /> <br /> Sở NNPTNT<br /> <br /> DoNRE<br /> <br /> Sở TNMT<br /> <br /> FAO<br /> <br /> Tổ chức nông lương quốc tế<br /> <br /> FC&FCC<br /> <br /> Độ che phủ rừng & thay đổi độ che phủ rừng<br /> <br /> FORMIS<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản lý rừng<br /> <br /> FPD<br /> <br /> Cục/chi cục kiểm lâm<br /> <br /> GHG<br /> <br /> Phát thải khí nhà kính<br /> <br /> GIS<br /> <br /> Hệ thống thông tin địa lý<br /> <br /> GoV<br /> <br /> Chính phủ Việt Nam<br /> <br /> GPS<br /> <br /> Hệ thống định vị địa lý<br /> <br /> INDC<br /> <br /> Đóng góp được xác định nội bộ quốc gia<br /> <br /> IUCN<br /> <br /> Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế<br /> <br /> JICA<br /> <br /> Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản<br /> <br /> LEAF<br /> <br /> Giảm phát thải từ Rừng châu Á<br /> <br /> MoNRE<br /> <br /> Bộ TNMT<br /> <br /> NBSAP<br /> <br /> Chiến lược và kế hoạch hành động đa dạng sinh học quốc gia<br /> <br /> NFI&S<br /> <br /> Điều tra và thống kê rừng quốc gia<br /> <br /> NTFP<br /> <br /> Lâm sản ngoài gỗ<br /> <br /> OECD<br /> <br /> Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế<br /> <br /> PBCAP<br /> <br /> Kế hoạch hành động về bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh<br /> <br /> PBM<br /> <br /> Giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia<br /> <br /> PCM<br /> <br /> Giám sát các-bon có sự tham gia<br /> <br /> PFES<br /> <br /> Chi trả dịch vụ hệ sinh thái rừng<br /> <br /> PFM<br /> <br /> Giám sát rừng có sự tham gia<br /> <br /> PFPDP<br /> <br /> Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh<br /> <br /> www.snv.org<br /> <br /> SNV REDD+<br /> <br /> 3<br /> <br /> PRAP<br /> <br /> Kế hoạch hành động REDD+ của tỉnh<br /> <br /> PSR<br /> <br /> Áp lực-tình trạng-ứng phó<br /> <br /> REDD+<br /> <br /> Giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng<br /> <br /> SIS<br /> <br /> Hệ thống thông tin về các biện pháp an toàn<br /> <br /> UNFCCC<br /> <br /> Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu<br /> <br /> UN-REDD<br /> <br /> Chương trình REDD+ của LHQ<br /> <br /> VNFF<br /> <br /> Quỹ rừng Việt Nam<br /> <br /> WWF<br /> <br /> Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên<br /> <br /> 4<br /> <br /> SNV REDD+<br /> <br /> www.snv.org<br /> <br /> Mục lục<br /> LỜI CẢM ƠN���������������������������������������������������������������������������������������2<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT�����������������������������������������������������������3<br /> MỤC LỤC��������������������������������������������������������������������������������������������5<br /> CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ�����������������������������������������������������������������������8<br /> TÓM TẮT���������������������������������������������������������������������������������������������9<br /> 1. GIỚI THIỆU���������������������������������������������������������������������������������� 11<br /> 1.1 Đa dạng sinh học������������������������������������������������������������������������ 11<br /> 1.1.1 Định nghĩa Đa dạng sinh học����������������������������������������������� 11<br /> 1.1.2 Đa dạng sinh học của Việt Nam������������������������������������������� 11<br /> 1.1.3 Chính sách và kế hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học tại Việt<br /> Nam����������������������������������������������������������������������������������������� 12<br /> 1.1.4 Rừng và giám sát đa dạng sinh học ở Việt Nam ���������������� 12<br /> 1.2 Giám sát Đa dạng sinh học và REDD+�������������������������������������� 13<br /> 1.2.1 Tổng quan���������������������������������������������������������������������������� 13<br /> 1.2.2 Giám sát Đa dạng sinh học trong bối cảnh REDD+ tại Việt<br /> Nam����������������������������������������������������������������������������������������� 16<br /> 1.3 Giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia (PBM)������������������� 16<br /> 1.4 Mục đích và đối tượng���������������������������������������������������������������� 18<br /> <br /> 2. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PBM ��������������������������� 20<br /> 2.1 Tổng quan quá trình phát triển PBM ��������������������������������������� 20<br /> 2.2 Xác định mục tiêu giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia<br /> ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 21<br /> 2.2.1 Mục tiêu đa dạng sinh học quốc gia và mục tiêu giám sát đa<br /> dạng sinh học�������������������������������������������������������������������������� 21<br /> 2.2.2 Mục tiêu quản lý rừng và đa dạng sinh học của tỉnh������������ 22<br /> 2.2.3 Mục tiêu giám sát đa dạng sinh học ở cấp chủ rừng����������� 23<br /> 2.3 Lựa chọn địa điểm giám sát đa dạng sinh học������������������������ 23<br /> 2.3.1 Lựa chọn địa điểm giám sát đa dạng sinh học dựa trên khu<br /> vực bảo tồn đa dạng sinh học ưu tiên������������������������������������� 24<br /> <br /> www.snv.org<br /> <br /> SNV REDD+<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=57

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2