Tài liệu học tập Kaizen

Chia sẻ: Hoang Lam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:64

1
881
lượt xem
610
download

Tài liệu học tập Kaizen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi kết thúc buổi học, học viên có khả năng :Viết bản đề xuất ý tưởng Kaizen trong vòng ba phút. .Viết ra ít nhất 10 hành động để khuyến khích bản thân hay nhân viên đóng góp ý tưởng Kaizen.Chọn ra các đề xuất tốt sẽ được thực hiện trong số các ý tưởng Kaizen được đề xuất..Đóng góp ít nhất 2 ý tưởng Kaizen mỗi tháng với tỷ lệ ý tưởng được thực hiện là. 70 %.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu học tập Kaizen

 1. WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 2. NỘI DUNG & MỤC TIÊU HỌC TẬP  KAIZEN Nội dung: 1: KAIZEN, KAIZEN TEIAN LÀ CÁI GÌ & TẠI SAO (What and Why) 2: LÀM CÁCH NÀO ĐỂ THỰC HIỆN KAIZEN TEIAN (How),  LÀM SAO CHO MUỐN & LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT (Want &  Know) 3:   KAIZEN CỦA AI SẼ  ĐƯỢC THỰC HIỆN (Who) WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 3. Mục tiêu của khóa học Sau khi kết thúc buổi học, học viên có khả năng : 1.Viết  bản đề  xuất ý tưởng  Kaizen trong vòng ba phút. 2.Viết ra ít nhất 10 hành động để khuyến khích bản thân hay nhân viên đóng góp ý      tưởng Kaizen. 3.Chọn ra các đề xuất tốt sẽ được thực hiện trong số các ý tưởng Kaizen được      đề xuất. 4.Đóng góp ít nhất  2  ý tưởng Kaizen mỗi tháng  với  tỷ lệ  ý tưởng được thực hiện     là.  70 %. WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 4. Kaizen là gì ? Kai là thay đổi Zen là tốt hơn WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 5. Kaizen Teian là gì ? (Kaizen): improvement ( K  (Teian): proposal Kaizen Teian là một hệ thống đề xuất và thực hiện các ý tưởng Kaizen của nhân viên. WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 6. 3 ĐỊNH NGHĨA  KAIZEN • Kaizen  là thay đổi phương pháp hoặc kỹ năng sử dụng  phương tiện để cải tiến. Kaizen  là chọn cách làm tốt hơn,  không bám dính vào một cách làm, nghiên cứu, suy nghĩ để đề  ra cách làm mới WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 7. • Kaizen là thay đổi nhỏ, thực hiện ngay và tiếp tục. WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 8. • Kaizen là thực hiện những thay đổi có tính thực tiển và  nằm trong giới hạn nguồn lực có sẵn. WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 9.  3 Quy tắc  KAIZEN LOẠI BỎ Dừng ngay những việc làm vô ích. Đừng bám vào cách làm cũ. GIẢM BỚT Nếu không thể ngưng ngay tòan bộ, thử giảm bớt. THAY ĐỔI Có nhiều phương pháp để hòan thành mục tiêu. Thay đổi công cụ. WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 10. Loại bỏ WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 11. GIẢM BỚT WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 12. THAY ĐỔI WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 13. WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 14. THAY ĐỔI WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 15. WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 16. WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 17. WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 18. THAY ĐỔI WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 19. WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
 20. WWW.NANGSUATCHATLUONG.VN
Đồng bộ tài khoản