Tài liệu học về EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA

Chia sẻ: Simagic Sih | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
386
lượt xem
244
download

Tài liệu học về EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1 Bài 12: shopping (đi mua sắm) Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại) Tại cửa hàng hoa quả. ASSISTANT: WOMAN: ASSISTANT: WOMAN: ASSISTANT:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu học về EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1 TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA

Đồng bộ tài khoản