intTypePromotion=1

Tài liệu huấn luyện thợ hàn

Chia sẻ: Vo Dong Hue | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:36

0
577
lượt xem
376
download

Tài liệu huấn luyện thợ hàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Kim loại có thể tồn tại một trong ba trạng thái:rắn, lỏng, khí tùy vào điều kiện nhiệt độ.  Trong quá trình hàn, khi gia nhiệt kim loại nóng chảy, chuyển trạng thái từ rắn sang lỏng, khi giảm nhiệt vũng hàn đông đặc chuyển từ lỏng sang rắn.  Đối với Al:nhiệt độ nóng chảy 6850C và sôi 2450oC.  Đối với Fe:nhiệt độ nóng chảy 1530oC và sôi 2999oC.  Sự điều khiển và kiểm soát nhiệt độ là kỹ năng cơ bản của thợ hàn.  Sau khi hàn, kim loại có xu hướng biến dạng do tác dụng nhiệt.  Sau...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu huấn luyện thợ hàn

 1. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  1 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 SCANCOM VIETNAM TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN (Control No.: TD­SS­4.2.3 – 01) Biên soạn kiểm tra Duyệt Duyệt Duyệt Thái Bảo Thiện Nguyễn Trung Nghĩa Nguyễn Thiên Long Nguyễn Thái Phương Lê Văn Đông SS QA PE MP Factory Director Ass.Manager Asst. Manager Act.Senior Manager Act.Senior Manager LỊCH SỬ THAY ĐỔI Lần thay đổi Ngày Nội dung thay đổi
 2. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  2 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 0 15.09.05 MỤC LỤC                                                                                                                                      Trang PHẦN I Kiến thức cơ bản kim loại­Quá trình hàn …………………………………………………………………….. 3 PHẦN II Sử dụng máy hàn Syncrowave 250 DX ……………………………………………………………………….. 4 PHẦN III Kỹ thuật hàn TIG  …………………………………………………………………………………………………………..15 PHẦN IV Chất lượng mối hàn TIG  ………………………………………………………………………………………………..22 PHẦN V Kỹ thuật hàn MIG  ………………………………………………………………………………………………………..  27 PHẦN VI Các vấn đề an toàn­ dụng cụ bảo hộ thợ hàn ……………………………………………………………. 29
 3. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  3 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 PHẦN I Kiến thức cơ bản kim loại­Quá trình hàn  Kim loại có thể tồn tại một trong ba trạng thái:rắn, lỏng, khí tùy vào điều kiện nhiệt độ.  Trong quá trình hàn, khi gia nhiệt kim loại nóng chảy, chuyển trạng thái từ rắn sang lỏng, khi giảm nhiệt vũng  hàn đông đặc chuyển từ lỏng sang rắn.  Đối với Al:nhiệt độ nóng chảy 6850C và sôi 2450oC.  Đối với Fe:nhiệt độ nóng chảy 1530oC và sôi 2999oC.  Sự điều khiển và kiểm soát nhiệt độ là kỹ năng cơ bản của thợ hàn.  Sau khi hàn, kim loại có xu hướng biến dạng do tác dụng nhiệt.  Sau khi hàn, thành phần kim loại phức tạp nên xuất hiện ứng suất dư bên trong, nó là một trong những nguyên  nhân gây nên rạn, nứt mối hàn.
 4. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  4 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 PHẦN II Sử dụng máy hàn Syncrowave 250 DX (Miller)  Các bộ điều khiển của máy hàn­chức năng.  Phương pháp cài đặt chế độ và thông số máy hàn.  Ý nghĩa các thông số cài đặt.
 5. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  5 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 1. Các bộ điều khiển
 6. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  6 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 Các nút chức năng của bảng điều khiển mặt trước máy 1.Nút chọn phương pháp hàn(TIG, Que) 2. Điều khiển cường độ 3. Điều khiển dòng ra 4. Điều khiển kiểu thức khởi động 5.Vôn kế­ Hiển thị điện áp 6.Ampe kế­ Hiển thị cường độ dòng điện 7. Điều khiển chỉnh đặt cường độ 8.Công tắc chọn dòng ra 9.Công tắc nguồn(ON, OFF) 10. Điều khiển thời gian khí ra sau 11. Điều khiển sự cân bằng/độ ngấu(lực hồ quang hàn) 12. Điều khiển bộ tạo xung 13. Điều khiển trình tự hàn 14. Điều khiển tần số cao
 7. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  7 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 2. Công tắc chọn dòng ra 1. Công tắc chọn dòng ra Dùng công tắc này để chọn dòng xoay chiều, 1 chiều cực Âm(DCEN), 1 chiều cực dương (DCEP) Chú ý: ­ Không thay đổi vị trí của công tắc khi đang hàn ­ Khi thay đổi vị trí công tắc có thể làm thay đổi các chức năng khác:phương pháp hàn, điều khiển  cường độ,kiểu thức khởi động 3. Công tắc chọn phương pháp hàn 1. Công tắc chọn phương pháp hàn Dùng công tắc này để chọn phương pháp hàn QUE hoặc TIG ­ Để chọn phương pháp nào, ấn công tắc cho đèn ở vị trí đó bật sáng
 8. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  8 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 4. Điều khiển cường độ 1. Điều khiển cường độ Sử dụng bộ điều khiển để chọn nơi điều khiển cường độ (tại máy hoặc từ xa) ­ Để điều khiển tại máy: Ấn công tắc để đèn LED sáng ở vị trí PNL ­ Để điều khiển từ xa: Chuyển để đèn LED sáng ở vị trí RMT 5. Điều khiển dòng ra(điều khiển bằng chân, không sử dụng)
 9. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  9 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 6. Chọn các đặc tính khởi động hàn TIG(Start Model)
 10. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  10 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 Sử dụng chúc năng đề chọn đặc tính khởi động hàn TIG. Trình tự như sau: tắc nguồn vào máy; chỉnh công tắc  chọn dòng ra ở AC; Ấn giữ nút kiểu thức khởi động và vặn mở nguồn. Giữ khoảng 7s (các đồng hồ đã được  xóa).Khi đèn LED chế độ hàn TIG và 4 đèn LED của kiểu thức khởi động đều sáng, ấn nút kiểu thức khởi động  trở lại để chọn 1 trong 3 kiểu thức ­ Chọn 1:khởi động nhẹ êm(dùng hàn cường độ thấp,vật liệu mỏng) ­ Chọn 2 :khởi động trung bình (dùng hầu hết hàn ứng dụng) ­ Chọn 3 :khởi động cao (dùng cường độ cao,vật liệu dày)
 11. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  11 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 7. Kiểu thức khởi động (Gây hồ quang) Sử dụng chế độ HF liên tục cho hàn TIG dòng AC (đèn LED sáng ở vị trí này) 8. Các đồng hồ đo
 12. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  12 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 Hiển thị điện áp và dòng khi cài đặt 9. Điều khiển chỉnh đặt cường độ Sử dụng bộ điều khiển cho việc chỉnh đặt cường độ dòng ra 10.Điều khiển sự cân bằng/độ ngấu
 13. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  13 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00  Điều khiển cân bằng hàn TIG dòng AC ­ Khi bộ điều khiển ở vị trí cân bằng (số 7) dòng tạo ra sự cân bằng độ ngấu và tác dụng tẩy sạch. ­ Xoay bộ điều khiển về hướng số 10 tạo độ ngấu nhiều hơn, về hướng số 0 có tác dụng tẩy sạch nhiều  hơn. 11.Điều khiển thời gian khí ra trước Sử dụng chức năng này để cài đặt thời gian khí ra trước khi khởi sự hàn. Trình tự như sau ­ Tắt nguồn cấp máy; ấn và giữ nút bộ điều khiển phương pháp (process); mở nguồn cấp máy;giữ nút  khoảng 7s(sạch các đồng hồ) ­ Đèn LED hàn TIG sáng, đồng hồ hiển thị 0.2s; ấn và nút bộ điều khiển chọn phương pháp đến thời gian  mong muốn hiền thị đồng hồ Khí ra trước dùng bảo vệ vùng hàn tốt hơn và giúp khởi động hồ quang thuận lợi hơn.
 14. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  14 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 12.Điều khiển thời gian khí ra sau Sử dụng bộ điều khiển này để cài lượng thời gian khí ra sau khi đã ngưng hàn (0­50s) Khí ra sau nhằm làm mát điện cực, bảo vệ vũng hàn (cần tăng khi thấy điện cực và mối hàn đen) 13.Điều khiển tấn số cao Sử dụng bộ điều khiển này để đặt cường độ tần số cao trong hàn TIG (đã cài)
 15. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  15 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 14.Điều khiển theo trình tự
 16. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  16 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 1.Bộ điều khiển thời gian ban đầu:Sử dụng chọn từ 0­15s cho thời gian gây hồ quang 2.Bộ điều khiển cường độ dòng ban đầu:Nhằm nung nóng sơ bộ vật liệu trước khi hàn 3.Bộ điều khiển độ dốc cuối:Sử dụng bộ điều khiển này cài đặt thời gian hạ dòng hàn 4.Bộ điều khiển cường độ cuối cùng:Chỉnh theo % dòng hàn đã cài đặt. 5. Điều khiển thời gian hàn điểm.
 17. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  17 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 15.Chỉnh đặt lại máy đối với những chỉnh đặt không phù hợp Chỉ dẫn này nhằm giúp cài đặt lại các thông số máy. Trình tự như sau: ­ Tắt điện nguồn cấp máy ­ Ấn và giữ các nút điều khiển phương pháp, cường độ, dòng ra và kiểu thức khởi động. ­  Đóng điện cấp nguồn. ­ Giữ các nút công tắc trên khoảng 7s(khi các đồng hồ đã xóa hết)
 18. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  18 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 PHẦN III Kỹ thuật hàn TIG  (Tungsten Inert Gas, khí trơ điện cực wolfram)  Các bộ phận máy hàn ­ chức năng.  Nguyên lý hoạt động.  Kỹ thuật hàn TIG.
 19. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  19 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 1. Các bộ phận máy hàn TIG 1.1. Mỏ hàn Bao gồm: các linh kiện rời như hình vẽ, chén hàn, dây cáp điện và các ống nước. ­ Điện cực W nằm giữa mỏ hàn, có thể điều chỉnh ra/vào và được giữ chặt trong mỏ hàn. ­ Đầu điện cực nhọn là nơi tập trung nhiệt. Khi hàn Al nhiệt lượng cần phân bố đều, ta cần mài  góc nón lớn hơn hàn sắt, đầu điện cực sẽ tự bo tròn khoảng 2­3s sau khi mồi hồ quang. ­ Xung quanh điện cực là một chén hàn nhỏ để hướng khí bảo vệ đến mặt đường hàn. ­ Mỏ hàn được cấp điện bằng cáp và có 3 ống mềm:1 cho khí Ar, 2 cho ống dẫn nước làm  nguội. Nước làm nguội được tuần hoàn qua mỏ hàn và bình chứa. 1.2. Chén hàn(chụp khí) ­   Bằng gốm có chức năng định hướng dòng khí Ar trên bề mặt vũng chảy. Kích cỡ phải chọn lớn  nhất mà không cản trở khi tiếp cận đường hàn.
 20. Training Document TD­SS­4.2.3 ­ 01 TRANG  20 / 36 NGÀY BH  15/09/2005 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN THỢ HÀN  SOÁT XÉT 00 1.3. Lưu lượng kế và chai khí ­ Cho phép điều chỉnh dòng khí tới mỏ hàn cả về lưu lượng lẫn áp suất. ­ Lưu lượng khí thấp sẽ không đủ bảo vệ mối hàn. ­ Lưu lượng khí cao gây lãng phí và làm nguội nhanh mối hàn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2