intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu hướng dẫn crack phần mềm http://softfreevn.com

Chia sẻ: Lê Văn Vương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

798
lượt xem
306
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi mà công nghệ đang phát triển như vũ bão hiện nay, thì ngành công nghiệp phần mềm cũng đã đóng góp một phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn crack phần mềm http://softfreevn.com

 1. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 . . omm nncco LỜI NÓI ĐẦU vv . .om nncco vv m vv . . om nncco m f re tfftrfeee re r ee tfftrfeeenhững dòng chữ này, lời đầuotfftrfeexin gửi đến bạn lời chúc sứcsootfftrfe r oo . bạnfđọc o Tôi rất vui khi sso được w . w w ..ss ftiên tôi o w . .s f khỏeww ww và hạnh phúc. ww w ww ww w ww Khi mà công nghệ đang phát triển như vũ bảo hiện nay, thì ngành công nghiệp phần mềm cũng đã đóng góp một phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nâng cao đời sống tinh thần, . .om nncco vv m văn hóa cuộc sống… v . .om nncco m vv . .om nncco m f re tfftrfeee Như các bạn đã oo t rfeeev re r e hơn tffwebsite: http://softfreevn.com đãsra otfftrfeee 3 năm, trong thời gians3ootfftrfe r oo w ..ss f biết năm ấy, http://softfreevn.com luôn cố gắng hếtww . f .đểsđưa được các bạn những phần w. .s f ođời ww w những thủ thuật máy tính w mình nhiên,lạibạn cũng không nên chờwmềm w wtốt nhất, miễn phí ww w… Tuy hay cho w đợi w ww mãi vào những crack, patch được share miễn phí như thế được. Nêu bạn muốn tự mình crack một . . om . .om . .om m phần mềm nào đó thì đây chính là tài liệu bạn đã tìm thấy. Tài liệu này tôi sưu tầm lại mục đích m m nncco vv nncco nncco cung cấp tới những ai muốn quan tâm đến crack software, chung sức cùng http://softfreevn.com vv vv f oo re tfftrfeee re tfftrfeee xây dựng một kho phần mềm ứng dụng miễn phí phòng phú hơn. f oo oof re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss. .ss .ss w ww này tôi w ww . Tài liệu ww sưu tầm từ internet nhiều nguồn khác nhau, tôi cũng chưa có nhiều thờiww để ww w w ww gian w sâu về công việc này. Trong tài liệu w thể gặp nhiều lỗi chính tả, kiểu viết tắt, viết . tìm hiểu có không rõ … nếu bạn không hiểu có thể tìm và đọc thêm từ google. vv . . omm v bạn o mm nn.o mm nncco Tôi hy vọng tài liệu này giúp vncđược phần nào trong việc crackeevphần o thành công, tôi n. .co một .cc mềm v f oo re tfftrfeee oof re tfftrfnó e không muốn bạn dùng eevới những mục đích xấu …! oof tfftrfee r f e ootfftrfr .ss Một sốww . bên lề: .ss .ss w w ww thông tin wwww . ww wwww . ww - Sưu tầm: Endy Hoàn - Website chia sẽ: http://softfreevn.com – http://itexpressvn.net vv . .om nncco m - . .om nncco m . .om nncco m Email liên hệ: admin@softfreevn.co hoặc info@itexpressvn.net vv vv f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww wwww . ww wwww . ww . .om nncco vv m . .om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww wwww . ww wwww . ww vv . . om nncco m . . om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww wwww . ww wwww . ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 1 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 2. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 . . om nncco vv m . .om nncco vv m . . om nncco vv m f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww wwww . ww wwww . ww . .om nncco vv m . .om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww wwww . ww wwww . ww . . om nncco vv m . .om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww wwww . ww wwww . ww . . om nncco vv m . .om nncco vv m . . om nncco vv m f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww wwww . ww wwww . ww .ccomm - . .omm . .omm .o nncco nncco evnn rfeeev re vv re vv ootfft r f f oo tfftrfeee f oo tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww wwww . ww wwww . ww . .om nncco vv m . .om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww wwww . ww wwww . ww vv . . om nncco m . . om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww wwww . ww wwww . ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 2 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 3. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 . . om nncco vv m vv . .om nncco m v . . om nncco m f oo re tfftrfeee f ftrfee oof cho r f trfeeev re tdùngee công việc (phạm trụ trongootffdung bài viết) f e ootfftrfr .ss Một số công cụ.cần .ss nội .ss w wwwww w ww . w ww wwww . ww HT view 2.0 ( giao diện dos nhá ) : http://www.mediafire.com/?nntwum3j41w m Win32deassemble 10 : http://www.mediafire.com/?mwgmfzruxwr .ccom . .o m . .om m m nncco ollydbg110 : http://www.mediafire.com/?m3jozhymhjz vv nncco vv nn.o vv f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss softice : http://www.mediafire.com/?y1ejxqyz2gn .ss .ss ww ww . ww wwww . ww w www . ww xin lưu ý các bác là dùng softice thì dễ gặp trường hợp máy bị “màn hình xanh chết chóc” lắm nha, nếu gặp trường hợp khởi động máy không được thì các bác mở máy chọn “Last known good confignturation that most recent setting are worked” ( chả biêt ghi có sai chính tả k nữa ), rồi . . om nncco vv m . .om nncco khởi động lại là hông sao. vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss . .ss .ss PHẦNww ww ww I: Chuẩn Bị wwww . ww wwww . ww I.Công cụ cơ bản cần có m a.Debug : oom .. m m om m vv .. nnco nncc -SoftICe 4.05 for 9x, NT—Côngcodebug khá mạnh tuy nhiêneevnclàm Win bị Ice vv cụ v n. .co f oo re tfftrfeee re tfftrfeee r chuyên tfftrfee e ooDriver Suite 2.6 for XP ; mình .thường dùng vì nó ít làm PC bị đóng băng.sotfftrfr f oof of -Numega w.ss . ss .s ww ww w SoftICE w w ww . ww wwwwww -Smart Check 603(601 cũng đươc): debug for VB (chạy tốt trên 9x) m -Quaid Analyser :debug for DOScom .ccom .. m . mm nn vv .o v nnco dùng các dubug for 9X như TRW2k,ccocác bác dùng nn.o vv mình không dùng Win9Xeev f oo re tfftrfeee of Win9X thì hãy sso nó dùng re tfftrfe nên không oof re tfftrfeee nếu f e ootfftrfr w. . .ss .ss w w b.Debug ww wadd_on: w www . ww w ww . w ww -BreakICE for SoftICe4.05: tìm các breakpoint vv . .omm v n. .o mm các chương .. m nncoo m nncco -FrogsICE: tạo ngắt ảo làm vncco trình detect SoftICE không detectcđược SI…Điển hình vv f oo re tfftrfeee reee như VK2000 build ftftfre 10727 –không chạy đuợc trên Nt,Xp oof oof re tfftrfeee f e ootfftrfr w.ss. ww . .ss -SoftICeww các công cụ hỗ trợ SI như: ICE-HIDE, ICE-SET,INT6TEST,TRACEME, UCFw wtools: ww ww w 2000 .ss . w w w w ww -Icedump: đổ bộ nhớ từ Si tới file vv . . omm v m . m n. Sioo n. .o mm nncco Virtual address to file offset: vncctìm được offset ảo thì nó sẽ giúp Si ncco offset thật… khi vv tìm được f oo re tfftrfeee re tffrfeee c. HexEditor: chỉnhtsửa file hexa oof oo f re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss w ww . w ww w www . ww ww ww . ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 3 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 4. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 vv . . omm .. m nsửaoo m nncco - HexaWorkShop3.0 : chỉnh ncccác file hexa khá mạnh vv . . om nncco vv m f re tfftrfeee re re tfftrfeee công cụ chỉnh sửa file hexaorấtffmạnhe phần mềm muốn crksootfftrfe t trfee (45% r oo w . w.sof - Hacker View so 602(HIEW): w ..sso f w . .s f đượcwwnhờ nó) đều w w ww w ww ww w ww d. DeCompliers: dùng để dịch ngược file nguồn như exe, dll ra assembly vv . .omm m công . .com khá (nên . omm ncụ o trên dùng dịch ngược filethể n.kiếmo fix để tiếp cần nncco - WinDeAssembly893:eevncEDITmạnhthanh toolsbar, ta có eevnccsửa file trực khỏI trên bản dùng HIEW, vi nó sẽ thêm v v f oo re tfftrfeee WDASM) oof r menu tfftrfee f oo r chỉnh tfftrfee f e ootfftrfr .ss .ss .ss ww . chạy ngon lành bạn cần kiếm chow. các file patch cho nó như www . wđể ww Chú Ý;w WDASM wwww được w w sau: ww *.SDR Enable for VB: WD893SDR.exe: giúp WDASM deassembly được VB . . omm nncco *.W32Dasm V8.93 Permanent Patcho vv v . .omm om m nncc Maker: This patcher will addeevnccoyour W32Dasm avn. . to button f oo re tfftrfeee f oof ree v CodePatcher screentftfree allow you to save your patchesrdirectly into the program. which will f ee ootfftfr f e ootfftrfr .ss .ss .ss w ww change the W32Dasm CreateFile callww .you can then edit and save filesww . It will also w ww . ww ww so that w w ww whilst you have them open in W32Dasm. m *.Modifying pro loaded in WDASM:cW32D-LaZ.exe: sửa lỗI cho WDASM.ccom oom m m vv .. v . m nncc *.W32pp: thêm menu edit,evncoo nền cho WDASM n. đổI hình nn.o vv re re re thay f oo tfftrfeee ftfftrfee f tfftrfeee odùng of e oo trình được viết bằng Delphi thì.nên o hai chương trình sau để .ssotfftrfr -Riêng những.ss. ss ww decompliers: chương ww EXE TO DPR,EIRE ww w www . ww w . ww w ww -Install Shied decomplier: decomplier cho Install Shied vv . .omm vv . .om m keygeno nncco -BorlandC,Turbo Pascal,Vb,VC,Win32Asm,MASm611,: dùng để viết evncco nncco v n. . mm f re tfftrfeee of re of re tfftrfeeelà các chương trình dùng đểffpack, và unpack các soft . sootfftrfe t trfee r oo e.Quan trọng không kém w ..sso .sso w . w . .s f ww w mình dùng các thuật ngữ màww w thích, bởI vì mình sẽ có mộtww dùng ww ý, (Các bạn lưu ww giảI không ww phần w để giảI thích các thuật ngữ, các bạn chịu khó theo dõi-Phần3) . .om -Procdump32: giải nén chovnccdạng file – thích hợp cho các file vnccomkhông biết được m nncco nó pack bằng gì vv nhiều m n. .oo m m pack mà ta n. .o re tfftrfeee ee v re tfftrfnén e Shrink re tfftrfeee v f e f oo .ssoof .ssoof ootfftrfr .ss ww . ww . ww . -DeShrink: dùng giải cho w w ww ww ww ww ww -Upx093w: giảI nén UPX . .o m -unpetite: giải nén petite( tui sợ nhấtm thank LE VU HOANG đã chỉ tui conó) m mnó, về .. m m vvnncco -I5Comp : giải nén file.cabvvnccon. .o nnco vv f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee oof re tfftrfeee f e ootfftrfr ss .ss -Install Shied.decompressor: giảI nén Install Shied decompressor .ss w www . ww wwww . ww wwww . ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 4 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 5. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 vv . . omm v . m nn.o nncco -UnPEprot: giảI nén cho khoávPEcco m v . . om nncco m f re tfftrfeee f re eeev re tfftrfeee như ASP, Pklite…tuỳ theootfftrfcác bạn tìm unpacker cho thích sootfftrfe r oo ….vào còn nhiềuoo nén khác w . w.ssdạng .ss fmà w . o w . .s f hợp wwww ww w ww ww w ww f. Ngoài ra còn có các chương trình dùng để sửa giao diện của file nguồn như: Resource Hacker, Exe Scope,Symantec Resource Studio,Restorator v2.50 build 757…cũng khá hữu dụng . .omm nncco II. Cài Đặt: vv . .om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee re tfftrfeee re tfftrfeee e ohướng dẫn ở trên đều rất dễ cài, tảIssvà tiến hành cài bình thường …bạn.cósotfftrfr f o f oo of tất cả các soft ss .. .. s wwtôi w chúng thể tìmw ww ww w www . ww ở trang tools của HVA, hay vào www.ctools.net để tảI chúng về…Riêng SoftICE405 ww về ww và Numega SoftICE Driver Suite2.6 là tôi xin hướng dẫn một chút xíu.tài liệu về cài đặt SoftICe405 tôi post từ bài của anh NVH©… . . omm . .om nncco *.Cách cài đặt Numega SoftICE o Suite2.6 vv m nnccDriver vv . .om nncco vv m f re tfftrfeee re tfftrfeee re tfftrfeee fthường, nhập serial là :7804-17786F-73o 7808-21675E-F4, sau khi cài xongsotfftrfe r oo tiến hành cài .ss w . oo bình .ss for w . o w ..sof ww w ww ww chọn w ww w trong bảng Driver Studio Config, các bạn nênww là Manual, nghĩa là muốn xài lúc nào thì chỉ ww cần vào mục Numega SoftICE Driver Suite trên thanh Start, chọn Start SoftICE, không muốn xài nó nữa thì chon disable…rất đơn giản…Có điều trong Numega SoftICE Driver Suite2.6 không hiểu . . om nncco vv m . .om nncco m . . om nncco m sao không set được breakpoint Hmemcpy( dùng cho các chương trình viết bằng Vb)..ai biết chỉ vv vv f oo re tfftrfeee giùm f re tfftrfeee of re tfftrfeee of e ooTrước khi cài nên backup data trongso lại nhé, tốt nhất là ghost lại là Ok?sotfftrfr .ss .s ws . Vì nów làm w dễ . wwcrash máy của bạn lắm…kinh nghiêmw .tui khi cài nó lần đàu tiên tưởngww . *.Cài SoftIce405, ww w w của máy w ww w dễ w wxơi ai dè tiêu luôn window phảI format cài lạI, mất toàn bộ mail bồ tui gửI cho…cẩn thận đó nhe các bác…Dù xài nó mòn răng nhưng mỗI lần cài nó là tui xanh mặt, nhất là lúc khởi động máy…TrờI . .om nncco vv m . .om nncco m . .om nncco m ạ bồ tui có bầu tui không sợ bằng lúc nó load lên đâu…sau đây là cách cài nó vv re re evv f ootfftrfeee oof tfftreee oof tfftrfr e 1. Download Softiceffor Win 9x ở www.numega.com (hoặcee có thể tìm file từ website: bạn f e ootfftrfr .ss .ss .ss w www . http://softfreevn.com/tim-kiem) ww wwww . ww w ww . w ww 2. Tiến hành cài đặt Softice chỉ bằng cách nhấn vào trình cài đặt Setup m 3. Khi cài đặt SoftIce sẽ yêu cầuccođánh số Serial thì mới có thể tiếp .ccom .ccom bạn m . .om tục m n vvn .o n vvn n o vvn. oo r ee ftfftrfee 4. Bạn đánh 1900-0000DD-9B oo r ee ftfftrfee r ee ftfftrfee oolại máy bạn hãy làm: f e ootfftrfr .ss .s 5. OK. Tiếp tục.cài Softice, nhưng trước khi yêu cầu w.s .ss w wwwww wwwwrestart w wwww . ww 6. Mở Notepad hay một trình soạn thảo nào đó, mở file winice.dat trong thư mục của Numega đã cài vào máy bạn hoặc theo đường dẫn vv . . omm . . omm nncco C:\WINDOWS\system32\drivers\WINICE.DAT nncco vv . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee oo f re tfftrfeee oof re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss w ww . w ww w ww . w ww wwww . ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 5 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 6. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 vv . . omm vv . .om m n. o nncco 7. Cố gắng tìm dòng ghi INIT=”WR;X;” (ở gần đầu file) và sửa nó evncco nncco thành . v mm f oo re tfftrfeee re tfftrfeee INIT=”WD;WR;WL;CODE ON;X;” f oo oof re tfftrfee f e ootfftrfr w.ss ww . 8. Cốww tìm dòng như sau : (ở gần cuối file) w gắng w.ss ww . .ss ww . ww w w w ww ; ***** Examples of export symbols that can be inluded for Windows 9x ***** vv . .omm v n. .o m appropriate m nncco ; Change the path to the eevnccodrive and directory . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee ftfftrfee r ;EXP=c:\windows\system\kernel32.dll oo f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss w ww . ww ;EXP=c:\windows\system\user32.dll w wwww . ww wwww . ww ;EXP=c:\windows\system\gdi32.dll . . omm . .om nncco ;EXP=c:\windows\system\comdlg32.dll vv nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee f re tfftrfeee ;EXP=c:\windows\system\shell32.dll oo f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww ;EXP=c:\windows\system\advapi32.dll wwww . ww wwww . ww ;EXP=c:\windows\system\shell232.dll . . omm . .om nncco ;EXP=c:\windows\system\comctl32.dll vv nncco vv m . . om nncco vv m f oo re tfftrfeee f re tfftrfeee ;EXP=c:\windows\system\crtdll.dll oo f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww ;EXP=c:\windows\system\version.dll wwww . ww wwww . ww ;EXP=c:\windows\system\netlib32.dll . .omm . .om nncco ;EXP=c:\windows\system\msshrui.dll vv nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee f re tfftrfeee ;EXP=c:\windows\system\msnet32.dll oo f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww ;EXP=c:\windows\system\mspwl32.dll wwww . ww wwww . ww ;EXP=c:\windows\system\mpr.dll . .omm omm m .o m nncco Và hãy xoá tất cả những eevnccphẩy ( ở đầu dòng đoạn này eeOKncco save lại và restart vv dấun. . o v chấm đi. n.bây giờ vv f oo re tfftrfeee f oo tfftfee lại máy để bắt đầu sửrdụng r f oo tfftrfee r f e ootfftrfr .ss . .ss .ss w www sẽ w2 w www . w ww . Trong phần w hướng dẫn các bác sử dụng SoftICe, từng câu lệnh, từng hàm…rất cặn kẽ rất ww w ww dễ hiểu vv . . omm nncco PHẦN II: v . . om nncco m vv . .om nncco m f oo re tfftrfeee rfII e v r f t II. f fr e Để tiếp tục được phần eeebạn phải hoàn thành các bước ở reee Nếu bạn đã hoàn thành thì tffPhầnthì tfftPhần I. f e ootfftrfr Ok chúng ta tiếpoo .ss tục .ssoo .ss w www . ww w www . ww w www . ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 6 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 7. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 vv . . omm vvnnco m . . bạnm om m nncco Phần II này tôi xin hướngedẫn cácco sử dụng công cụ SoftIce, eevncco debug mạnh cực đây n. . cụ v là công f oo re tfftrfeee fre e kỳ, nó được ví như tftfre fre khẩu M-16 của các chiến sỹ marine trêntftfre oophảI hiểu rõ các sử dụng nó, nếu.không cẩn thận thì bạn sẽ bị chính nó kill.so fr f oof e chiến trường. Muốn “giết chết” được ftftfr o phần mềmw.ss ss .s w đấy… w w các .bạn ww w www . ww w www ww Chú ý: trong bài này tôi có tham khảo bài viết của DTK,NVH©—thanx a lot for support . .om nncco vv m vv . .om nncco m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee f ftr r e phải ttạifeee dùng nó? I.SoffICE là gì oof sao và f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr w.ss ww . ww .ss ww .ss wđều biết SoftIce là công cụ của hãng www. viết ra dùng cho các programmerww. wta Chúng w wNumega w dùng w để debug chương trình…Tuy nhiên nó được các cracker thế giới dùng để crack các phần mềm…Do vậy nguyên gốc của nó không phải là dùng để phục vụ cho mục đích crack…Có nhiều . . om nncco vv m . .om nncco m . .om nncco m bạn hỏ tui tại sao SoftIce là một công cụ dùng để crack mà lại đòi số serial, sao ta không dùng vv vv f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e chính nó để crack nó. Trời ạ, có bạn lại dùng chính SoftIce để crack chính nó, có bạn crack ootfftrfr không được rồi la lên rằng “ Trời ạ, SoftIce lại detect SoftIce…”!!! he he bây giờ các bạn đã hiều .ss .ss .ss ww . ww ww . ww ww . ww về lai lịch của SofIce rồi chứ, nó không phải phần mềm viết riêng cho các cracker chúng ta đâu ww ww ww mà chính do chúng ta tìm được nó và sử dụng nó vào mục đích đen tối đấy chứ. Không sao bản thân cracker là những người rất nghèo, nghèo tiền, nghèo tình, nhưng chỉ có giàu duy nhất ở . . omm . .om m . . omm một lòng đam mê, luôn luôn tìm tòi khám phá…Thử hỏi nếu không có các cracker thì thế giới IT nncco vv nncco vv nncco vv đâu phát triển…(vì có phá để rồI mới có sửa …rồi bị phá tiếp ke ke). f re tfftrfeee of re re tfftrfeeerất căm thù cracker, nhưng ootkhông nghĩ đến chúng ta những sootfftrfe ftrfeee r oo .sso Các nhà lập trình chắc chắn w . .ss f f w . họ w . .s f người nghèow nhưng giàu lòng đam mê. Đơn cử w hãng SoftTex họ viết ra EV Tran ww ww tiền ww ww như ww wwTech w 2.0 nhưng lại bán với giá cắt cổ, 4000000VND, trời ạ tui mỗi tháng má tui gửi cho 1 triệu , trừ các khoản chi phí tui chỉ còn lại vỏn vẹn có 50000, nếu muốn xài Ev Tran tui phải để dành dài cổ . .om nncco vv m . .om nncco vv m . .om nncco vv m luôn…Do đó cách duy nhất là crack nó bằng M-16 thôi…Oh các bác thử tưởng tượng tui chỉ dùng có vỏn vẹn có một lệnh (? Edx )và set hai break point(bpx getwindowtexta, bpx 4xxxBC) : offset f oo re tfftrfeee f re tfftrfeee f re tfftrfeee f e ootfftrfr xxx các bác tìm nhé:: là tui đã được số returncode . Không phải tui ham crack mà tại họ ép tui oo oo .ss .ss .ss đấy chứ. wwww . ww wwww . ww wwww . ww m II.Những kiến thức cơ bản về sửm SoftICE .ccom .ccom dụng . .omm nn vv .o nn .o nncco re Bật cửa sổ SoftICE reeev ev re vv f ootfftrfeee oof tfftfr f oo tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww wwww . ww wwww . ww Bạn có thể bật (hiển thị) cửa sổ SoftICE bất kì lúc nào sau khi đã cài SoftICE bằng cách nhấn Ctrl-D, mặc định là vậy, bạn cũng có thể thay đổi bằng lệnh: vv . . om nncco m . . om nncco m . .om nncco m re evv re vv f ootfftrfeee of| ALTKEY [Alt letter of ftrfree tCtrleletter] f oo tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww wwww . ww wwww . ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 7 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 8. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 . . om nncco vv m . .om nncco vv m . . om nncco vv m f re tfftrfeee of re fee Alt-E f re tfftrdùnge để bật/tắt SoftICE thayootfftrfeeetrong Command Window sootfftrfe r oo .sso Thí dụ nếu bạn.muốn w w ..sscho Ctrl-D, w . .s f ww w (khungww cùng của SoftICE) nhập: dưới ww w ww ww w ww ALTKEY Alt E . .omm nncco Giao diện SoftICE vv . .om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss ww .được chia làm nhiều khung, nếuwwcấu hình như file Winice.dat củawwwchỉ. ww wSoftICE Cửa sổw ww w bạn w . ww tui thì w thấy được 4 khung quan trọng nhất: m • Khung trên cùng là Register Window, hiển thị các giá trị hiện hành củaccácom ghi, sau mỗi . .cờ m o thanh . .c m .ccom lệnh thi hành, thanh ghi vnccombị thay đổi do câu lệnh đó vvmàu hiển thị sẽ thay đổi, .o câu onào evnn rfeeev n evhay rfeee rfeee n e thì n ootfft r f .ssootff r có màu xanh lá (bình tthường là trắng). f .ss ootfft r f .ss f e ootfftrfr w www . ww w www . ww wwww . ww Bạn có thể bật/tắt khung này bằng lệnh WR. Trong Command Window (khung dưới cùng) nhập: . .om WR (enter) nncco vv m . .om nncco m . . om nncco m re evv r e v v f oo tfftrfeee oo tfftrfeee oo tfđểebậte lần thứ nhất sẽ tắtf(hayrbật) Register Window, gọi lần thứf2 ftfre (hay tắt) nó. f e ootfftrfr .ss .ss .ss w www . ww w www . ww wwww . ww Để thay đổi giá trị của 1 thanh ghi bất kì bạn có thể dùng chuột kích vào giá trị của thanh ghi cần thay đổi trong Register Window sau đó nhập giá trị cần thay đổi hoặc trong Command . .om nncco vv m Window bạn dùng lệnh: . .om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee oof re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss w www . Giá_trị_cần_thay_đổi www . ww R Tên_thanh_ghi w ww wwww . ww . .omm om m nncco Thí dụ để thay đổi giá trị eevncco EAX đến 400000h, nhập:eevncco vv củan. . ghi v thanh v n. .o mm f oo re tfftrfeee R EAX 400000soo f tfftrfee r oof tfftrfee r f e ootfftrfr . s .ss .ss w www . ww wwww . ww wwww . ww Để bật tắt cờ dùng cú pháp sau: vv . . om nncco m . . om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee of R FL Tên_cờ sso re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr . .ss .ss wwww . ww wwww . ww wwww . ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 8 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 9. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 . . om nncco vv m v . .om nncco m . . om nncco vv m re tfftrfeee eeev re re tfftrfđang tắt, để set nó lên, nhập: sootfftrfeee f e f oo Thí dụ cờ nhớ ss f ootại . hiện . s f .ssootfftrfr w ww . ww w ww . ww w ww . ww R FL C w w w m Tương tự để tắt nó dùng lệnh: .ccom . .o m m . .om m nncco R FL C vv evv nn.o v nncco f re tfftrfeee ree trfee v tfftrfeWindows dùng hiển thị dữ liệu, ootffbạn eetừng sử dụng qua 1 trình sootfftrfe r r oo .sofData • Khung thứ hai so w . là .ss f đã nếu . .s f ww tập Hex w ww . wnày. w ww w biên ww sẽ thấy rất quen thuộc với khungwwĐược chia thành 3 cột, cột thứ nhất cho biết ww w địa chỉ trong vùng nhớ của dữ liệu đang hiển thị, cột thứ 2 là giá trị từng Byte dữ liệu (mặc định là vậy, bạn cũng có thể thay đổi để hiển thị kiểu dữ liệu khác) và cột cuối cùng là dữ liệu hiển thị vv . . om nncco m các kí tự đồ họa. . .om nncco vv m . .om nncco m dưới dạng các kí tự ASCII, đối với cột này SoftICE chỉ hiển thị các kí tự in được và không phải là vv f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee oo f re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss w www . ww w www . ww wwww . ww Bạn có thể dùng chuột để kéo lên 1 hàng hay 1 trang dữ liệu trong cửa sổ này nhờ vào thanh Scrollbar ở cạnh phải của khung. Bạn cũng có thể dùng bàn phím: . . omm nncco Alt-Up : lên 1 hàng eevncco vv vn. .o mm . . om nncco vv m f oo re tfftrfeee f Alt-Down : xuống of o1 ftrfe thànge r f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss . .ss .ss w ww: lên 1 trang w ww Alt-Page Up wwww . ww wwww . ww Alt-Page Down : xuống 1 trang . .om nncco vv m . .om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee f Để bật/tắt Data oo re tfftrfeee lệnh WD. Window dùng f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss w www . ww wwww . ww wwww . ww Để thay đổi kích thước (chiều cao) của Data Window dùng lệnh: . .om nncco vv m . .om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee f oo WD kích_thước_muốn_đặt re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss w www . ww wwww . ww wwww . ww Thí dụ bạn muốn đặt kích thước của Data Window là 20 hàng, trong Command Window nhập: vv . . omm nncco WD 20 . . om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss w www . ww wwww . ww wwww . ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 9 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 10. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 vv . . omm om m n. .c trị n.coo cách n. m m nncco Bạn có thể biên tập trực tiếp vncgiáo trong Data Window bằngeevkíchcchuột vào khung Data re ev các v f oo tfftrfeee ooftffre e Alt-D) oof tfftree r oo fr e Windows (hoặc nhấn tfre để chuyển con trỏ vào khung này,fsau đó nhập giá trị cần sửa đổi. ftftfr .ss .ss .ss wwww . ww w ww . w ww w www . ww Để thay đổi kiểu hiển thị dữ liệu trong Data Window thí dụ Byte, Word, DWord, Short Real, Long Real hay 10 Byte Real bạn có thể dùng chuột kích vào text hiển thị kiểu dữ liệu hiện dùng nằm . .om nncco vv m . .om nncco phía trên của khung Data Window. vv m vv . .om nncco m f re tfftrfeee re re tfftrfeee hiển thị các lệnh hợp ngữ,ođược ee thành 3 cột, cột bên trái sootfftrfe tfftrfechia r oo . f . làsCode nhớ của câu lệnh, cột thứw.ss f Byte của câu lệnh và cột thứ 3 w.s f • Khung thứ 3 soo Window, hiển thị ww trong bộ địa w w. o w . wwchỉ w được disassembly. thị lệnh ww hai là mã ww ww hiển ww vv . . omm . 1mm nnco hàng vv v m . m n.sổoo nncco Bạn có thể dùng chuột để kéo lên.co hay 1 trang dữ liệu trongevnccnày nhờ vào thanh cửa f oo re tfftrfeee re Scrollbar ở cạnhof của khung. phải o f re tfftrfeee Bạn cũng có thể dùng ootfftrfee bàn phím: f e ootfftrfr .ss . .ss .ss w: ww1 hàng ww Ctrl-Upwlên w www . ww wwww . ww Ctrl-Down : xuống 1 hàng . . omm nncco Ctrl-Page Up : lên 1 trangeevncco vv v n. .o mm . . om nncco vv m f oo re tfftrfeee Ctrl-Page Down oo ftfftrfe1 trang : xuống re f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss w www . ww wwww . ww wwww . ww Để bật/tắt Code Window dùng lệnh WC. . .om nncco vv m . .om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee f Để thay đổi kíchoo (chiều thước re oof ftrfee tfftrfeee cao) của Code Window dùngftlệnh:ee r f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww w www . ww wwww . ww WC kích_thước_muốn_đặt . .om nncco vv m vv . .om nncco m . .om nncco vv m f re tfftrfeee of r ee re tfftrfeethước của Code Window là 10ootfftrfeee Command Window nhập:sootfftrfe r oo .sso Thí dụ bạn muốn đặt kích w . w ..ss f trong hàng, w . .s f WC 10ww w ww ww w ww ww w ww vv . . omm v n .o m m của.các câu v n. oo mm nncco Nếu thấy cột chứa mã Byteevncco lệnh (cột thứ 2) không cầnevncbạn có thể tắt nó bằng thiết,.c f oo re tfftrfeee oof fr e cách nhập lệnh Codefree re tftOff trong Command Window, và sootfftrfee lệnh Code On. bật lại bằng f f e ootfftrfr .ss . s .ss w www . ww wwww . ww wwww . ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 10 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 11. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 . . om nncco vv m . .om nncco vv m . . om nncco vv m f oo re tfftrfeee f re oo vào trong f re tfftrfeee Code Window bạn nhấn ootfftrfeee f e ootfftrfr ss Để di chuyển.con trỏ .ssAlt-C .ss w www . ww wwww . ww wwww . ww . .o m Câu lệnh nằm trênbật lên,ngang ccSoftICE làmCode Window tạm thời. .ccom thực thi tại m điểm SoftICE thanh màu đỏ trong m m là câu lệnh đang được m nncco thời vv nn.o và được o vv . “đóng băng” vvnn.o f oo re tfftrfeee re tfftrfeee freee hiển e • Khung thứ 4 là Command Window dùng để nhập lệnh vàftftfrthị các thông báo của SoftICE. oof oo f e ootfftrfr wcác Để xoáw wss . wlệnh tạo w.ss ww . đã nhập hoặc các thông báowwbởiw. trước đó dùng lệnh Cls.www . w SoftICE ww .ss w w vv . . omm trong . o v mm các lệnh o nncco Để bật/tắt các khung khác evnccosổ SoftICE bạn có thể dùngeevncco n. cửa v m n. . sau: m f oo re tfftrfeee f re tfftrfee Stack Window • WF : bật/tắt Floating Point oo f oo tfftrfee r f e ootfftrfr .ss . .ss .ss • WLw:www Locals Window ww bật/tắt wwww . ww wwww . ww • WW : bật/tắt Watch Window . . om nncco vv m . .om nncco vv m vv . . om nncco m f re tfftrfeee re re tfftrfcủa e sổ SoftICE để hiển thị các trợfftrfeetức thời (bên trái) và tên của ootfftrfe ee cửa t giúp e r .trình)f đang được theo dõi bởi SoftICE (bênsphải). f .ss f Thanh nằm dướioo oo Processww . sscùng w ..soo w . w ww ww w ww w (tiến w ww ww Thoát khỏi cửa sổ SoftICE . .om nncco vv m vv . .om nncco m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee oo f re Để thoát tạm thời khỏi eee SoftICE dùng lệnh X. tfftrfcửa sổ f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr w.ss wcó thể .ss Bạn cũng ww. tạm thoát SoftICE bằng cách nhấn F5 . ww hoặc Ctrl-D. ww .ss ww . ww ww ww ww Thay đổi kích thước của cửa sổ SoftICE . .om nncco vv m . .om nncco m . .om nncco m re evv re vv f ootfftrfeee Để thay đổi kích thướcfree sổ SoftICE dùng lệnh: oof tfftre cửa của oof tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww w www . ww wwww . ww Lines kích_thước_mới vv . . om nncco m . . om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee oof re tfftreee ooft f fr e Thí dụ để thay đổi cửafsổ SoftICE thành 60 dòng, nhập: tfreee f e ootfftrfr .ss .ss .ss w ww . w ww wwww . ww wwww . ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 11 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 12. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 . . omm nncco Lines 60 vv . .om nncco vv m . . om nncco vv m f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .sSoftICE Lấy trợ giúp từ .s .ss .ss w wwwww wwww . ww wwww . ww m Để hiển thị các trợ giúp của SoftICEomcó thể dùng lệnh H hoặc Help..ccom m mbạn m vv . .o nncco Để nhận được trợ giúp riêng vncvề 1 lệnh nào đó dùng cú phápeevn.o v n. .c biệt o v n sau: f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee f oo tfftrfee r f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww w www . ww wwww . ww H [command] . . omm nncco hay vv . .om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss w ww . w ww wwww . ww wwww . ww Help [command] . . omm nncco Thí dụ lệnh: vv . .om nncco vv m . . om nncco vv m f oo re tfftrfeee oo f re tfftrfeee oof re tfftrfeee f e ootfftrfr H AltKey w.ss .ss .ss w ww w. w w w ww . ww wwww . ww sẽ hiển thị các trợ giúp của SoftICE cho lệnh AltKey như sau: m Set key sequence to invoke window om oom m . .omm nncc ALTKEY [ALT letter | CTRL evncc vv .. v n. . o nncco vv f oo re tfftrfeee oDf o r e letter] tfftrfee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .s Ex : ALTKEYw.s .ss .ss w wwALT w w wwww . ww wwww . ww Khó khăn với SoftICE . .omm omm . om m nncco SoftICE là 1 chương trìnheevncchịu, bất kì khi nào bạn thi hành eứngcdụng bị lỗi hoặc xung vv v n. .co vvnn.co f re tfftrfeee r r rất khó r e1 tffsổfee sẽ bật lên ngay, gặp trườngtfftrfee bạn nhấn phím C để tiếp sootfftrfe đột với SoftICE, oo t SoftICE r oo w . .dụngfnày hay nhấn phím R để trở vềw.sso hợptrỏ sẽ xuất hiện lại trong w. tục f cửa ss w. of đó, . s thi hành ứng Command ww w ww Window của SoftICE để cho phép ww lệnh), bạn nhập lệnh EXIT để nhờww w ww nhập SoftICE (con ww ép SoftICE Process gặp lỗi này thoát cưỡng bức. Nếu sau khi làm như vậy, bạn gặp lỗi màn-hình-xanh( màn hình xanhchết chóc trong Won9x,và WinME), cứ bình tĩnh nhấn Enter hoặc Esc, hệ thống sẽ trở vv . . om nncco m . . om nncco m . .om nncco m lại bình thường còn nếu hệ thống bị “đóng băng” thật sự, hay chấp nhận điều đó. Nhân vô thập vv vv f oo re tfftrfeee re tfftrfeee toàn sự vô thập mỹ mà!!! f oo f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww wwww . ww wwww . ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 12 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 13. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 . . omm . .om m nncco III.Dùng Breakpoint (điểm nccotrong SoftICE vv vvnngắt) . . om nncco vv m f oo re tfftrfeee ftại oo sao r ee tfftrfeephải dùng nó? f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr svà Breakpoint là.gì s .ss .ss w www . ww wwww . ww wwww . ww m Có thể hiểubằng SoftICEđúng Breakpoint tương tự như tươnggài bẫy hệ .bấtckìm nào hệ thống m 1 cách gần m trình Debug 1 sự tự khác), thống.khi bạn tạo 1 m Khi m n. .oo Breakpoint (hay các oo . chương vn. mãn vcủa . oo vvncc xuất hiện tình trạng màenóevncc các điều kiện trong Breakpoint vnc SoftICE sẽ đóng n bạn, r ee ftfftrfee e thoả ftfftrfre re feee ftfftrtrạng hiện hành của hệ thống (mã, otfftrfe o r oo o .sso nhờ vào cửa sổ của SoftICE..sso o băng tiến trình xảy ra Breakpoint, và bạn có thể theo dõi tình dữ liệu, ww w. w . w ..ss f ww w các thanh ghi…) ww w ww ww w ww Đặt 1 Breakpoint chính xác, đó là điều kiện đầu tiên để bạn có thể trở thành 1 Cracker. . . om nncco vv m . .om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee re tfftrfeee IV.Giới thiệu về Breakpoint trong SoftICE oof f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss w www . ww wwww . ww wwww . ww Bạn có thể dùng SoftICE để thiết lập Breakpoint trong mã chương trình đang thi hành, trong thao tác đọc viết vào 1 vị trí bộ nhớ, ngắt (interrupts) và đọc viết tới các I/O ports… SoftICE sẽ . . om nncco vv m . .om nncco m . . om nncco m gán 1 chỉ số, từ 0 đến FFh cho mỗi Breakpoint được thiết lập. Bạn có thể dùng chỉ số của vv vv f oo re tfftrfeee re tfftrfeee re tfftrfeee f e Breakpoint để nhận diện các Breakpoint khi đặt, xóa, vô hiệu hóa, kích hoạt hay biên tập chúng. oof oof ootfftrfr .ss Tất cả các w . .ss .ss w ww Breakpoint của SoftICE là bền vững,www. SottICE sẽ theo dõi và duy trì www. ww tới khi bạn xoá hoặc vô hiệu hóaww là lệnh BC hay BD. Sau khi xoá 1cácw nghĩa w nó bằng w w Breakpoint cho Breakpoint, có thể xem lại chúng bằng lệnh BH, điều này sẽ hiển thị 1 danh sách các Breakpoint đã dùng. . .omm m .o m nncco Trong SoftICE, bạn có thể đặt 1.cco 256 Breakpoint. Tuy nhiên,evcác.co vv nnlần tới vv . m nnco m re re ev ftfftrfeee of tfftrfeeeđược quá 4, điều này là doshạntfftrfecủa bộ vi xử lí x86. of re số Breakpoint Memory ootfftrfe r oo .sso (BPM) và I/O (BPIO) không . .sochế .ss f Những ww . wdạngw w ww ww Breakpoint được hổ trợ bởi SoftICEw w w w . ww w ww . .omm m .o m nncco SoftICE cung cấp 1 loạt cácekhả.ccoBreakpoint đầy sức mạnh như vncco vv vvnnnăng v n. .o sau: m m f re tfftrfeee f re r ee tfftrfe:eSoftICE thay thế chỉ thị máysootfftrfeecó bởi INT 3. Bạn có thể dùngootfftrfe r oo w . lệnh BPX ww oo • Execution Breakpoints .sslập Execution Breakpoints. w. (lệnh) hiện . sf w ..ss f ww thiết wđể ww w ww ww w ww • Memory Breakpoints : SoftICE dùng các thanh ghi debug của x86 để ngắt khi 1 hay nhiều Byte/Word/DWord xác định nào đó của bộ nhớ được đọc, viết hoặc thi hành. Bạn dùng lệnh BPM vv . . om nncco m để đặt Memory Breakpoints. . . om nncco vv m v . .om nncco m f re tfftrfeee f re rfeeev tfftrfeee chặn ngắt (interrupt)sootffcáchesửa đổi IDT (Interrupt sootfftrfe bằng t r r oo • Interrupt Breakpoints : SoftICE Descriptor w . oo sf .ssvectors. Bạn dùng lệnh BPINT đểw. .Interrupt Breakpoints. w . .s f ww w ww w ww w Table) đặt ww ww ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 13 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 14. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 . . omm omm m .o m nncco • I/O Breakpoints : SoftICEevnccác thanh ghi debug mở rộng trên các.ccoPentium và vv v n. co dùng . nnCPU vv f oo re tfftrfeee f ree tfdõi các oođặt I/O Breakpoints. oof freee Pentium-Pro để theoftfre chỉ thị IN hay OUT đến 1 cổngtftfrexác định nào đó. Bạn có thể ftftfr (port) oo fr e dùng lệnh w.ss .ss .ss www BPIO. để ww wwww . ww w www . ww • Window Message Breakpoints : SoftICE bẫy 1 hoặc 1 dãy các thông điệp đi đến 1 cửa sổ xác định. Bạn có thể dùng lệnh BMSG để thiết lập Window Message Breakpoints. vv . .omm v n. .o nncco Các tùy biến cho Breakpoint vncco mm . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee oof re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss ww . thêm cho các dạng Breakpointw . cách dùng 2 tùy chọn sau: www . ww biến wthể Bạn ców tùy ww ww w bằng w ww • Biểu thức điều kiện [IF expression] : Muốn Breakpoint xảy ra biểu thức phải có giá trị khác 0 . . om nncco vv m (True). v . .om nncco m v . .om nncco m f re tfftrfeee f ree v • Hành vi Breakpointftfree ree v tf [DO "command1;command2;"] : sootffcácree SoftICE sẽ được tự độngsootfftrfe 1 dãy tf lệnh f thi r oo hành khi xảy .ss w . w oo ra Breakpoint. w . .s w . .s f wwBreakpoints ww Execution ww w ww ww w ww vv . . omm m .o m n.các chỉ m .o m nncco 1 Execution Breakpoint sẽ chặnncco thị máy thí dụ như 1 lời gọievncco câu lệnh nào đó. n. hay 1 re evv ftr r e v hàm f tfftrfeee ftfftrfeee dùng nhất. Bằng cách sootthếfee lệnh hiện có bằng 1 lệnh INTootfftrfe rthường r oo Đây là dạng Breakpoint 3, SoftICE w . soo w .. thayf f này. .lấysđược điều khiển khi thi hành Breakpoint INT 3câu s w ..ss f ww sẽw ww ww w ww ww w ww Có 2 cách để đặt Execution Breakpoint trong SoftICE : dùng chuột và dùng lệnh BPX. m Dùng chuột để đặt Breakpoint .ccom .ccom m . .omm nn vv .o vvnn.o nncco vv f oo re tfftrfeee f oof ftrfr ee để of re tone-shot (Breakpoint chỉ dùng 1 lần). otfftrfeee Bạn có thể dùng chuột eeđặt hay xóa Breakpoint dạng point-and-shoot (Breakpoint bền vững) f e ootfftrfr và Breakpoint ss . dạng .ss .ss wwww . ww w www . ww wwww . ww Để đặt 1 Breakpoint dạng point-and-shoot, trong Code Window kích đôi vào hàng lệnh mà bạn muốn đặt điểm ngắt. SoftICE sẽ điểm sáng hàng này. Kích đôi hàng này lần nữa để xóa Breakpoint. vv . .omm vv .. m nnco m . om m nncco Để đặt Breakpoint dạng one-shot,co chuột vào hàng mà bạn muốnvđặt.Breakpoint để di v nncco f oo re tfftrfeee f chuyển con trỏ đến f oo ftrfee f re thàngee sau đó dùng lệnh HERE sootfftrfeee F7). r này kích (hay nhấn phím f e ootfftrfr .ss . s .ss whành khi thi w ww . wwđến hàng lệnh đã được đặt Breakpoint, w. sẽ cho “đóng băng” Process đang . wwwwSoftICE w w wwwww theo dõi và bạn có thể theo dõi tình trạng hiện hành của tiến trình này. vv . .om Dùng lệnh BPX để đặt Breakpoint.com nncco m . m nnco vv . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee oof re tfftreee oof re Dùng lệnh BPX với cácftham số sau để đặt 1 Execution Breakpoint:e tfftrfee f e ootfftrfr .ss .ss .ss w www . ww w www . ww wwww . ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 14 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 15. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 . . om nncco vv m . .om nncco vv m . . om nncco m re re evv f oo tfftrfeee ooftfftrfeee [DO "command1;command2;"]trfeee BPX [address] ss expression] f oo tff r f e ootfftrfr . [IF .ss .ss w www . ww w ww . w ww wwww . ww . .o m Tìm hiểu thí dụ sau để hiểu kĩ hơncolệnh BPX: m về .. m m . .om m nncco vv v nnco v nncco f re tfftrfeee o t r r eev of t rfee v tff2feesau đó chọn File.New. Notepad sẽtffhiểnee hộp thông báo nhắc nhở sootfftrfe r r oo ww.sgõ f1, Chạy Notepad, .so từ w ..sso thị w .. cós f Save wwww wwvớiw ww w lại không. Hộp thông báo có title ‘Notepad’, w chuỗi thông báo ‘The text in the Untitled file w ww has changed.\n\nDo you want to save the changes?’. vv . . omm n. .o nncco Ghi chú: ‘\n’ có nghĩa là xuống ncco vv mm . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee hàng. f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww wwww . ww wwww . ww Bạn nhấn Cancel. m Để hiển thị được hộp thông báo trên, Notepad phải gọi API MessageBoxA.om ta đặt 1 .ccom m Chúng .o Breakpoint sao cho khi Notepad.ccom sẽ bị SoftICE cho “đóngvnccom .oAPI trên .. evnn rfeeev evnngọi rfeeev evn rfeee băng”. ootfft r f .ssootfft r f Vào SoftICE (Ctrl-D), nhập: .ssootfft r f .ss f e ootfftrfr w www . ww wwww . ww wwww . ww BPX MessageBoxA Rời SoftICE (Ctrl-D lần nữa hay nhập lệnh X hoặc bạn nhấn F5), vào Notepad, chọn File.New. vv . .om trên Code Window không chúng.ta m ở điểm mà là API MessageBoxA.m ánh xạ qua m m . o của . .o m nncco Cửa sổ SoftICE sẽ bật lên,phải ncmão Notepadvào củamã của Kernel32.dlloMã mà bạn thấy nlà c đang nncc được re evv v rfeeev re ftfftrfeee of tfftrfeee quan tâm đến chuyện đó, ootffrằng Breakpoint của chúng ta đã sootfftrfe rđừng nhớ t r oo vùng nhớ của Notepad, .sso w . làm việc tốt.w .ss f w . w . .s f wwww ww w ww ww w ww Hãy tìm hiểu kĩ thêm 1 chút, xem mẫu hàm của API MessageBoxA: . .om int MessageBox( nncco vv m . .om nncco m . .om nncco m re evv re vv f ootfftrfeee HWND hWnd, // handlerof e f oo tfftrfee owner window oof tfftrfeee f e ootfftrfr w.ss. LPCTSTR ww // address of text in message box w wlpText, w .ss ww . .ss ww . ww w w ww ww LPCTSTR lpCaption, // address of title of message box vv . .om UINT uType // style of message.ccom nncco m box m nn.o vv . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee ); oof re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss w ww . w ww wwww . ww wwww . ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 15 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 16. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 . . omm n. .oo m m . . omm nncco Nếu Notepad muốn gọi APIevnccphải truyền đủ 4 tham số trênequa Stacko lệnh Push). Để vv nncc (nhờ re evnày nó vv f oo tfftrfeee oo tfftrfee ý kĩ các giá trị trênfđỉnhrStack trong lúc này: f oo tfftrfeee r f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww wwww . ww wwww . ww ESP (+ 0h) DWord chứa địa chỉ trở về mã Notepad, tức địa chỉ của câu lệnh kế tiếp lệnh gọi API MessageBoxA trong Notepad . .omm nncco ESP + 4h hWnd vv . .om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .s ESP + 8h lpTexts .ss .ss w www . ww wwww . ww wwww . ww ESP + Ch lpCaption m ESP + 10h uType .ccom m . .oom .. m m nn vv .o vv vvnncoo nnccvào stack phải Push 1 DWordeeByte),ckhác với Dos mỗi lần f oo re tfftrfeee of Push chỉ là 1 giásof Byte. trị re t2ftrfeee Ghi chú: trong Win32 mỗi lần Push oof tfftrfee r (4 f e ootfftrfr .s .ss .ss wwww .hiểu những điều tui vừa nói ở trênw cũng không sao, bạn cứ tạm chấp nhận. . ww Nếu bạn không w w thì . w ww w www ww Nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu kĩ hơn, hẹn gặp lại bạn ở 1 tài liệu khác dạy về lập trình Hợp Ngữ trên Windows, tui sẽ cố gắng viết nhanh để Upload lên cho các bạn. . . omm . .om m nncco Khi SoftICE dừng lại ngayetrên ncco của API MessageBoxA, nhập: ncco vv vvnđiểm vào n. . o vv mm f oo re tfftrfeee oo ftfftrfeee r oof re tfftrfeee f e ootfftrfr D ESP+4 w.ss .ss .ss w ww w. w w www . ww w ww . w ww Theo bảng trên, lệnh này sẽ hiển thị trên Data Window giá trị của tham số hWnd tức Handle của cửa sổ Notepad. vv . .omm vthấy 4 o m m n. .o m m nncco Trên Data Window, bạn sẽevncco đầu tiên có dạng ‘A0 04 00 evncco có thể khác), n. . byte 00′ (máy bạn v f oo re tfftrfeee vậy Handle của cửa sô ee f oo re tfftrfNotepad là 4A0h. f oo re tfftrfee f e ootfftrfr .ss . .ss .ss Tiếp tụcww lệnh: w w ww nhập wwww . ww wwww . ww D ESP + 8 . .om sẽ thấy 4 byte ’38 F8 63 00′ (tứccDWORD 63F838h) nncco vv m . om nn.co vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee oof re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss . .ss .ss Nhập: ww w w ww w ww . w ww wwww . ww D 63F838 vv . .om Lệnh này sẽ Dump các Bytevtại .địaom63F838h và bạn sẽ thấy dòng vnc‘Them in the Untitled m chỉm nncco file has changed.\n\nDo you vnccosave the changes?’. n . to want v text om n. .co text f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee oo f re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss w www . ww wwww . ww wwww . ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 16 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 17. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 . . omm m .o m om m nncco Để ý kĩ các Byte trong cột thứ 2.cco Window, sẽ thấy chuỗieevđược o thúc bằng Byte vv vvnncủa Data v n.cc trên n. kết f oo re tfftrfeee oo r ee tffrfe trị 00h (NULL) và ‘\n’fcótgiáe là 0Ah. f oo tfftrfee r f e ootfftrfr w.ss wców. ww .wss . Bạn cũng w thể tìm đến chuỗi trên nhanh hơnww cách dùng lệnh sau: bằng .ss ww . ww w w w ww D @(ESP + 8) . .omm nncco hay vv . .om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee D ESP->8 oof re tfftrfeee oof re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss w.ss w Ở đây www ta.phải định vị gián tiếp vì giá trị www. cho API MessageBoxA làwwtrỏw. ww chúng w ww truyền lpText con w w trỏ đến chuỗi thông báo trên. m Để nhanh hơn, đặt 1 Breakpointccosau: .ccom như m . .om . .omm nn vv .o v nn nncco vv BPX MessageBoxA DO eeev f oo re tfftrfeee f re tfftrf“D @(ESP+8)” ofdùng re tfftrfeee of e oo thi hành từng lệnh một bằng .sso lệnh P (hay nhấn F10) hoặc lệnh otfftrfr s Bạn có thểw. .s . .ss ww w cho SoftICE wnhấn T (hay w F8). wwww cách ww wwww . ww Sự khác nhau giữa 2 lệnh này là ở chổ lệnh P xem 1 lời gọi hàm Call xxxx như 1 lệnh đơn lẻ và . .om cho thi hành toàn bộ thủ tục vn.com bởi lệnh Call này, sau đó n. .om lệnh kế tiếp ngay m n. o m m nncco sau lệnh Call xxxx, còn lệnhvT sẽcnhảy đến dòng lệnh đầu tiên của evncco và dừng lại. vv xxxx được gọi dừng lại ở v tục xxxx re re re thủ f oo tfftrfeee ftfftrfeee oof tfftrfee of e oo sắc hơn lệnh P nhưng lúc nào cũngsdùng nó thay thế cho lệnh P thì không.sotfftrfr Lệnh T tất w.ss w.s .s ww phải w1 ý hay, làw . sâu w nhiênbạn rất dễ bị lệnh này dẫn đếnwww. không đâu và “quên cả đườngwwĐiều w1wthủ tục w về”. w ww quan trọng là phải biết lúc nào cần dùng T và lúc nào cần dùng P. Thời gian sẽ dạy cho bạn điều đó. vv . .omm v n có o m m v n. .oo m m nncco Trong Code Window, bạneevncco dùng chuột kích vào 1 dòng evnccdưới dòng mã hiện cũng . . thể mã bên f oo re tfftrfeee f tftrfe trỏ r of free HERE), o e đang thực thi để dờifcon e đến đây, sau đó nhấn F7 (lệnhtftfre khi mã thi hành đến vị trí con ftftfr oo có thể thi hành đến đúng vị trí con.so SoftICE sẽ dừng lại cho bạn. Đâysso fr s trỏ (nếu thực.sựs . .s . w www đặtmã ww Breakpoint dạng one-shot. www trỏ), chính là cách w ww w www . ww Nếu bạn đã chán và muốn trở về lệnh ngay sau lệnh gọi API MessageBoxA, nhập lệnh: . .omm nncco G @SS:ESP vv . .om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee f hay cũng có thể oo F11. nhấn re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr w.ss w kiểm ww .ss wsẽw. tra khi thanh ghi con trỏ lệnhwwvươn tới được địa chỉ được chỉ rõ www. . ww .ss Lệnhw w trên w EIP w w trong SS:ESP, sẽ cho “đóng băng” Notepad ngay lập tức. Như tui đã nói ở trên, DWord tại SS:ESP hiện tại đang chứa địa chỉ trở về của mã Notepad, tức địa chỉ của câu lệnh kế tiếp lệnh gọi API vv . . om nncco m MessageBoxA trong Notepad. vv . . om nncco m . .om nncco m re r ee evv ftfftrfeee of tfftrfeequay lại SoftICE, nhìn lên 1 chút, tbạnrsẽ e đoạn mã như sau: sootfftrfe of ftrfee thấy r .ssof . .s f oo Nhấn Cancel, chúng ta sẽ w ..sso w . w ww w ww ww w ww ww w ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 17 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 18. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 . . omm nncco :004023FC 51 push ecx eevncco vv v n. .o m m . . om nncco vv m f oo re tfftrfeee oof r of re tfftrfee lea eax, dword ptr [ebp-0184] otfftrfeee f e ootfftrfr .ss :004023FD 8D857CFEFFFF .ss .ss w www . ww w www . ww wwww . ww :00402403 FF750C push [ebp+0C] m :00402406 50 push eax . .o m .. mm . .omm vv nnco nncco :00402407 FF7508 push [ebp+08]co vv nncco vv f oo re tfftrfeee oof re f re tfftrfeee [USER32!MessageBoxA] ootfftrfeee f e ootfftrfr .ss :0040240A FF15A8644000 Call .ss .ss w www . ww w ww . w ww wwww . ww :00402410 8BE5 mov esp, ebp . .o m Dễ dàng thấy được 4 câu lệnh Push om các tham số cho API MessageBoxA. m . .o truyền m . .omm nncco Nhập lệnh: vv nncc vv nncco vv f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr BPX 40240A .ss .ss .ss w ww . w ww wwww . ww wwww . ww hay kích đôi vào câu lệnh ‘Call [USER32!MessageBoxA]‘. m Chúng ta đang tạo 1 Breakpoint ccom oom dạng point-and-shoot cho câu lệnh này. m om m nncc Vào lại Notepad chọn File.New.n.o sổ SoftICE bật lên và chúng eevncngay trên câu lệnh ‘Call vv .. n.Cửa vv tavn. .co dừng f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee of [USER32!MessageBoxA]‘. Breakpoint của ta đã làm việc!. otfftrfee r f e ootfftrfr whết Để xoáw wss . ww .Breakpoint đã đặt dùng lệnh www . wcác ww .ss w ww . ww .ss w w BC * . .omm . .om nncco Một số thao tác trên các Breakpoint o vv nncc vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss . .ss .ss wwwwBreakpoint ww Vô hiệu hóa wwww . ww wwww . ww Dùng lệnh: . .om nncco vv m . .om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee BD list | * oof re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss w w ww . ww wwww . ww wwww . ww Trong đó: vv . . omm . . omm nncc ngăn m .o m nncco • list : 1 dãy các số hiệu Breakpoint o cách nhau bởi dấu phẩy hoặcncco trắng. n.khoảng re evv re vv f ootfftrfeee tffcảeee • * : vô hiệu hóa tất t oo f rfrcác Breakpoint. oof tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww wwww . ww w ww . w ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 18 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 19. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 . . omm nncco Thí dụ lệnh: vv . .om nncco vv m . . om nncco vv m f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr BD 1,3 .ss .ss .ss w ww . ww w ww . ww w ww . ww w sẽ vô hiệu hóa Breakpoint có số hiệu 1 và 3. w w m Kích hoạt lại Breakpoint . .o m . .omm . .omm nncco Dùng lệnh: vv nncco vv nncco vv f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss w www . ww wwww . ww wwww . ww BE list | * . . omm omm nnco nncco Lệnh BE sẽ kích hoạt lại 1 hoặcncdãy các Breakpoint đã được vô eevhóaco đó. vv n.1.co vv v hiệu mm . . trước f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee oof tfftrfee r f e ootfftrfr Thí dụ lệnh: .ss .ss .ss w www . ww w www . ww wwww . ww BE 3 m sẽ kích hoạt lại Breakpoint 3. .ccom oom m . . omm nncc Danh sách các Breakpoint đãvn.o vv .. n v đặt nncco vv f oo re tfftrfeee f re tfftrfeee oo các Breakpoint đã đặt dùng lệnh.BL.f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss ww . ww . Để hiển thị danh sách w w ww wwww ww ww ww Xóa Breakpoint Dùng lệnh: . .om nncco vv m . .om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr BC list | * w.ss .ss .ss w ww w. w wwww . ww wwww . ww oom dụ lệnh: m Thí nncc BC 1 .. . .om nncco m . .om nncco m vv vv vv f oo re tfftrfeee f re tfftrfeee oo số hiệu 1, tương tự lệnh: oof re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . sẽ xóa Breakpoint có ww w ww . w ww wwww . ww BC * .ccomm sẽ xóa tất cả các Breakpoint. .ccom m . .omm vvnn .o nn.o nncco re Memory Breakpoints eeev ev re vv f ootfftrfeee oo f tfftrfr f oo tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss ww ww . ww wwww . ww wwww . ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 19 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
 20. oof .ssof o .ssof o .ssof o w . w w . w w . w ww ww ww ww ww ww TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CRACK PHẦN MỀM BY WWW.SOFTFREEVN.COM Nov. 24 . . omm n .o m m om nncco 1 Memory Breakpoint dùngevnccoghi debug trên các CPU từ eevncco theo dõi sự truy vv các.thanh v 386n. . để v trở lên m f oo re tfftrfeee fr r e nhớ ee tfftre cập vào 1 vị trí bộ ftftfxác định. Dạng Breakpoint này rất hữu fre để phát hiện khi nào và ở oo trình bị thay đổi và còn dùngsso các Execution Breakpoint trong.ssotfftrfr of dụng of e đâu 1 biếnw.ss .. vùngw wwchỉw. chương có thể đặt tối đa 4www Breakpoint trong 1 lần bởi vì CPUww . nhớ trong w đọc. Bạn chỉ w ww để đặt Memory ww w w chỉ có 4 thanh ghi debug. . .om Bạn có thể dùng lệnh BPM đểvđặt.com Breakpoint: nncco vv m v nnco m . Memory . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee oo f re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss BPM[B|W|D]w w w w . ww address [R|W|RW|X] [ debug register] w. expression] wwww[IF w wwww . ww [DO "command1;command2;"] . . om nncco vv m . .om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee Trong đó: f oo re tfftrfeee f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr w.ss wBPMB. .ss w xác . • BPM và ww : đặt Breakpoint tại 1 Byte bộ nhớ w định. ww .ss ww . ww w w w w ww • BPMW : đặt Breakpoint tại 1 Word (2 Byte) bộ nhớ xác định. . .om • BPMD : đặt Breakpoint tạiv1vDWord (4 Byte) bộ nhớ xác định. vvnccom nncco vv m . .om nncco m n. . o m f oo re tfftrfeee f re ee ftf2re ee • R, W và RW : sẽ ftftfre xảy ra thao tác đọc, viết hoặc cả ftfre oo ngắt khi oo f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . Nếu bạn không chỉ rõ, mặc định sẽ là RW. www ww w ww . wwww . ww • X : ngắt nếu thi hành, mạnh hơn dạng Breakpoint BPX vì bộ nhớ không cần phải sửa đổi. . .omm m thanh ghioom nncco • Debug register : chỉ rõ eevnccdebug sẽ dùng. vv v n. . v . .om nncco m f re tfftrfeee f tffrfee r of reeev tfBPR, dùng để đặt Breakpoint cho sootfftrfe Một lệnh đặt MemorytBreakpoint khác hay dùng hơn là lệnh ftfre 1 r oo w soo .Cúspháp: đoạn bộ nhớ. . w ..sso w . .s f ww w ww ww w ww ww w ww oom start_address end_address.cc|omRW | T | TW] [IF expression] .ccom m BPR nncc [DO"command1;command2;"] n. .. n [R m | oW nn.o m vv vv vv f oo re tfftrfeee oof re tfftrfeee oof re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww w www . ww wwww . ww Bất kì khi nào xảy ra thao tác đọc, viết hay cả hai (tùy theo bạn đặt, nếu bạn không chỉ rõ, mặc định sẽ là viết) trong khoảng bộ nhớ từ start_address đến end_start sẽ làm phát sinh 1 vv . . om nncco m Breakpoint. . . om nncco vv m . .om nncco vv m f oo re tfftrfeee re tfftrfeee Window Message Breakpoints oof f oo re tfftrfeee f e ootfftrfr .ss .ss .ss wwww . ww wwww . ww wwww . ww Tài liệu sưu tâm từ internet và chia sẽ trên http://softfreevn.com , bạn không có quyền thương mại hóa tài liệu này P. 20 v . . om nncco m v . .om nncco m v . .om nncco m eev eev eev
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2