intTypePromotion=1
ADSENSE

tài liệu hướng dẫn thực tập cơ khí

Chia sẻ: Vy Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:204

85
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tài liệu “hướng dẫn thực tập cơ khí” giới thiệu khái quát các phần lý thuyết chung trong gia công cơ khí nhằm giúp cho các học viên, sinh viên củng cố các phần lý thuyết đã học, vận dụng chúng vào thực tế quá trình thực tập tại xưởng. sách dùng cho các đối tượng là sinh viên bậc đại học, cao đẳng chuyên ngành cơ khí như: chế tạo máy, cơ điện tử, xe ô tô, máy xây dựng…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tài liệu hướng dẫn thực tập cơ khí

MỤC LUC<br /> Mục lục ………………………………………………………………………….1<br /> Lời nói đầu ……………………………………………………………………...8<br /> Chƣơng 1.THỰC HÀNH RÈN TỰ DO .............................................................. 9<br /> 1.1. Bản chất, đặc điểm, công dụng của rèn tự do .............................................. 9<br /> 1.1.1. Khái niệm chung ................................................................................... 9<br /> 1.1.2. Bản chất của rèn tự do ........................................................................... 9<br /> 1.1.3. Đặc điểm ............................................................................................. 10<br /> 1.1.4. Công dụng: .......................................................................................... 10<br /> 1.2. Thiết bị rèn tự do........................................................................................ 11<br /> 1.3. Dụng cụ rèn tự do ...................................................................................... 13<br /> 1.3.1. Đe và búa............................................................................................. 13<br /> 1.3.2. Dụng cụ phụ và đồ gá ......................................................................... 13<br /> 1.3.3. Dụng cụ đo, kiểm ................................................................................ 16<br /> 1.4. Thiết kế vật rèn tự do ................................................................................. 16<br /> 1.4.1. Lựa chọn kết cấu và hình dáng hợp lý của vật rèn .............................. 16<br /> 1.4.2. Thành lập bản vẽ vật rèn ..................................................................... 17<br /> 1.5. Lập qui trình công nghệ rèn tự do.............................................................. 19<br /> 1.5.1. Xác định khối lượng và kích thước phôi ban đầu ............................... 19<br /> 1.5.2. Xác định chế độ nung và làm nguội. ................................................... 21<br /> 1.5.3. Xác định khối lượng phần rơi và chọn máy để rèn tự do.................... 21<br /> 1.6. Nhiệt luyện ................................................................................................. 22<br /> 1.6.1. Ủ .......................................................................................................... 23<br /> 1.6.2. Thường hóa ......................................................................................... 23<br /> 1.6.3. Tôi ....................................................................................................... 24<br /> 1.6.4. Ram ..................................................................................................... 24<br /> 1.7. Các nguyên công rèn tự do ........................................................................ 25<br /> 1.7.1. Vuốt kim loại....................................................................................... 25<br /> 1.7.2. Chồn kim loại ...................................................................................... 28<br /> 1.7.3. Đột lỗ ................................................................................................... 29<br /> 1.7.4. Sấn lệch kim loại ................................................................................. 29<br /> 1.7.5. Uốn ...................................................................................................... 30<br /> 1.7.6. Chặt ..................................................................................................... 30<br /> 1.7.7. Là kim loại .......................................................................................... 30<br /> 1<br /> <br /> 1.8. Kỹ thuật vệ sinh, an toàn lao động khi rèn ................................................ 30<br /> 1.8.1. Nguy cơ mất an toàn ........................................................................... 30<br /> 1.8.2. Điều kiện kỹ thuật an toàn .................................................................. 31<br /> 1.8.3. Qui tắc an toàn lao động đối với nguyên công chặt và vuốt khi rèn ... 32<br /> 1.9. Câu hỏi kiểm tra ......................................................................................... 33<br /> 1.9.1. Vệ sinh, an toàn lao động .................................................................... 33<br /> 1.9.2. Lý thuyết ............................................................................................. 33<br /> 1.9.3. Thực hành ............................................................................................ 33<br /> Chƣơng 2.THỰC HÀNH GÕ KIM LOẠI ....................................................... 34<br /> 2.1. Đặc điểm, vật liệu và công dụng của gò .................................................... 34<br /> 2.1.1. Đặc điểm ............................................................................................. 34<br /> 2.1.2. Vật liệu và công dụng ......................................................................... 34<br /> 2.2. Các dụng cụ gò .......................................................................................... 36<br /> 2.2.1. Dụng cụ lấy dấu, dụng cụ đo kiểm...................................................... 36<br /> 2.2.2. Dụng cụ kê đỡ ..................................................................................... 37<br /> 2.2.3. Dụng cụ gò .......................................................................................... 38<br /> 2.2.4. Dụng cụ cắt ......................................................................................... 38<br /> 2.3. Một số phương pháp khai triển hình gò ..................................................... 40<br /> 2.3.1. Khái niệm chung ................................................................................. 40<br /> 2.3.2. Khai triển hình trụ ............................................................................... 41<br /> 2.3.3. Khai triển hình nón, hình nón cụt ....................................................... 45<br /> 2.4. Kỹ thuật gò ................................................................................................. 46<br /> 2.4.1. Uốn ...................................................................................................... 46<br /> 2.4.2. Gấp tôn ................................................................................................ 48<br /> 2.4.3. Nắn tôn bằng búa tay .......................................................................... 49<br /> 2.4.4. Dát phẳng ............................................................................................ 51<br /> 2.4.5. Viền mép, ghép mối ............................................................................ 51<br /> 2.4.6. Gò chun, gò thúc ................................................................................. 55<br /> 2.4.7. Tán đinh .............................................................................................. 59<br /> 2.5. Thực hành gò kim loại. .............................................................................. 63<br /> 2.6. Kỹ thuật an toàn khi gò .............................................................................. 64<br /> 2.7. Câu hỏi kiểm tra ......................................................................................... 64<br /> 2.7.1. Kỹ thuật vệ sinh an toàn lao động ....................................................... 64<br /> 2.7.2. Lý thuyết: ............................................................................................ 64<br /> 2.7.3. Thực hành ............................................................................................ 65<br /> 2<br /> <br /> Chƣơng 3.THỰC HÀNH ĐÖC .......................................................................... 66<br /> 3.1. Giới thiệu chung ........................................................................................ 66<br /> 3.1.1. Khái niệm về đúc ................................................................................ 66<br /> 3.1.2. Đặc điểm của phương pháp đúc .......................................................... 66<br /> 3.1.3. Phân loại về đúc .................................................................................. 66<br /> 3.1.4. Công dụng của đúc .............................................................................. 67<br /> 3.2. Đúc trong khuôn cát ................................................................................... 67<br /> 3.2.1. Vai trò, ứng dụng của khuôn cát ......................................................... 67<br /> 3.2.2. Giới thiệu một số loại khuôn cát ......................................................... 67<br /> 3.2.3. Hỗn hợp làm khuôn cát ....................................................................... 68<br /> 3.3. Quy trình công nghệ sản suất đúc .............................................................. 70<br /> 3.3.1. Quá trình sản xuất đúc ........................................................................ 70<br /> 3.3.2. Những bộ phận chính của vật đúc trong khuôn cát............................. 71<br /> 3.4. Quy trình làm khuôn cát bằng tay.............................................................. 75<br /> 3.4.1. Chọn mẫu, hòm khuôn và các dụng cụ để làm khuôn ........................ 75<br /> 3.4.2. Phương pháp làm khuôn cát bằng tay ................................................. 76<br /> 3.4.3. Phương pháp làm lõi ........................................................................... 78<br /> 3.5. Độ dốc đúc và lượng dư gia công .............................................................. 79<br /> 3.5.1. Độ dốc đúc .......................................................................................... 79<br /> 3.5.2. Lượng dư gia công .............................................................................. 79<br /> 3.6. Câu hỏi kiểm tra ......................................................................................... 80<br /> 3.6.1. An toàn lao động ................................................................................. 80<br /> 3.6.2. Lý thuyết ............................................................................................. 80<br /> 3.6.3. Thực hành ............................................................................................ 80<br /> Chƣơng 4.THỰC HÀNH NGUỘI ..................................................................... 82<br /> 4.1. Khái niệm chung ........................................................................................ 82<br /> 4.1.1. Chỗ làm việc của thợ nguội. ............................................................... 82<br /> 4.2. Dụng cụ đo kiểm ........................................................................................ 85<br /> 4.2.1. Thước lá .............................................................................................. 85<br /> 4.2.2. Thước cặp ............................................................................................ 85<br /> 4.2.3. Panme .................................................................................................. 86<br /> 4.2.4. Thước đo góc ...................................................................................... 87<br /> 4.2.5. Ke góc ................................................................................................. 87<br /> 4.3. Lấy dấu ...................................................................................................... 88<br /> 4.3.1. Khái niệm ............................................................................................ 88<br /> 3<br /> <br /> 4.3.2. Một số dụng cụ lấy dấu thông dụng .................................................... 89<br /> 4.4. Một số công việc nguội cơ bản .................................................................. 91<br /> 4.4.1. Cưa kim loại ........................................................................................ 91<br /> 4.4.2. Đục kim loại ........................................................................................ 93<br /> 4.4.3. Dũa kim loại ........................................................................................ 96<br /> 4.4.4. Khoan kim loại .................................................................................... 98<br /> 4.4.5. Gia công ren ...................................................................................... 104<br /> 4.5. Câu hỏi kiểm tra ....................................................................................... 108<br /> 4.5.1. An toàn lao động ............................................................................... 108<br /> 4.5.2. Lý thuyết ........................................................................................... 108<br /> 4.5.3. Thực hành .......................................................................................... 108<br /> Chƣơng 5.THỰC HÀNH TIỆN ...................................................................... 110<br /> 5.1. Máy tiện ................................................................................................... 110<br /> 5.1.1. Công dụng, khả năng, phân loại, ký hiệu máy tiện: .......................... 110<br /> 5.1.2. Cấu tạo máy tiện................................................................................ 112<br /> 5.1.3. Một số đồ gá thông dụng kèm theo máy tiện .................................... 114<br /> 5.2. Dao tiện .................................................................................................... 118<br /> 5.2.1. Cấu tạo, phân loại, công dụng ........................................................... 118<br /> 5.2.2. Các thông số hình học phần làm việc của dao tiện ........................... 119<br /> 5.2.3. Sự mài mòn của dao tiện ................................................................... 120<br /> 5.3. Nguyên lý cắt khi tiện .............................................................................. 121<br /> 5.3.1. Các bề mặt trên chi tiết khi gia công ................................................. 121<br /> 5.3.2. Các chuyển động cơ bản khi tiện ...................................................... 121<br /> 5.3.3. Quá trình hình thành phoi khi gia công............................................. 121<br /> 5.3.4. Các dạng phoi .................................................................................... 122<br /> 5.3.5. Lực cắt khi tiện .................................................................................. 123<br /> 5.3.6. Các yếu tố của chế độ cắt .................................................................. 124<br /> 5.3.7. Các thông số của lớp cắt ................................................................... 124<br /> 5.3.8. Độ chính xác của nguyên công tiện .................................................. 125<br /> 5.3.9. Mức độ gia công................................................................................ 125<br /> 5.4. Thực hành tiện trụ bậc và cắt rãnh ngoài ................................................. 126<br /> 5.4.1. Chuẩn và gá đặt chi tiết khi tiện ........................................................ 126<br /> 5.4.2. Trình tự các bước khi thực hành tiện trụ bậc và cắt rãnh ngoài ........ 126<br /> 5.5. Kỹ thuật an toàn lao động khi làm việc trên máy tiện ............................. 127<br /> 5.6. Câu hỏi kiểm tra ....................................................................................... 129<br /> 4<br /> <br /> 5.6.1. An toàn lao động ............................................................................... 129<br /> 5.6.2. Lý thuyết ........................................................................................... 129<br /> 5.6.3. Thực hành .......................................................................................... 129<br /> Chƣơng 6.THỰC HÀNH HÀN HỒ QUANG ĐIỆN ..................................... 131<br /> 6.1. Bản chất và ưu, nhược điểm của quá trình hàn........................................ 131<br /> 6.1.1. Bản chất của hàn kim loại ................................................................. 131<br /> 6.1.2. Ưu nhược điểm của quá trình hàn ..................................................... 131<br /> 6.2. Ứng dụng của hàn trong công nghiệp ...................................................... 132<br /> 6.2.1. Trong công nghiệp chế tạo máy ........................................................ 132<br /> 6.2.2. Trong xây dựng (kết cấu thép) .......................................................... 133<br /> 6.2.3. Trong công nghiệp quốc phòng ........................................................ 133<br /> 6.3. Phân loại quá trình hàn ............................................................................ 134<br /> 6.3.1. Phân loại theo trạng thái kim loại ..................................................... 134<br /> 6.3.2. Phân loại theo điện cực ..................................................................... 136<br /> 6.3.3. Phân loại theo phương pháp nối dây ................................................. 136<br /> 6.3.4. Phân loại theo dòng điện ................................................................... 138<br /> 6.3.5. Phân loại theo môi trường bảo vệ vùng hàn ..................................... 138<br /> 6.4. Khái niệm về hồ quang và sự cháy của hồ quang .................................... 138<br /> 6.4.1. Khái niệm về hồ quang điện ............................................................. 138<br /> 6.4.2. Sự cháy của hồ quang điện................................................................ 139<br /> 6.5. Kỹ thuật và công nghệ hàn hồ quang tay ................................................. 140<br /> 6.5.1. Kỹ thuật hàn hồ quang tay ................................................................ 140<br /> 6.5.2. Ký hiệu mối hàn trên bản vẽ ............................................................. 144<br /> 6.6. Trang thiết bị, vật tư hàn .......................................................................... 149<br /> 6.6.1. Que hàn hồ quang điện ...................................................................... 149<br /> 6.6.2. Máy hàn hồ quang điện ..................................................................... 154<br /> 6.6.3. Dụng cụ cầm tay và dụng cụ bảo hộ lao động .................................. 155<br /> 6.7. Vệ sinh, an toàn lao động khi hàn ............................................................ 157<br /> 6.7.1. Vệ sinh và điều kiện lao động ........................................................... 157<br /> 6.7.2. An toàn về hàn điện........................................................................... 158<br /> 6.7.3. An toàn kỹ thuật ................................................................................ 158<br /> 6.7.4. Các biện pháp phòng cháy ................................................................ 158<br /> 6.8. Thực hành ................................................................................................ 159<br /> 6.8.1. Học cách vận hành máy hàn hồ quang tay TM-401 ......................... 159<br /> 6.8.2. Thực hành gây hồ quang và duy trì hồ quang ................................... 160<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2