Tài liệu Indefinite and demonstrative pronouns

Chia sẻ: Van Hoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
104
lượt xem
32
download

Tài liệu Indefinite and demonstrative pronouns

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhóm kết hợp với any để cho anything, anyone, anybody. Nhóm kết hợp với every để cho everything, everyone, everybody. Nhóm kết hợp với no để cho nothing, no one, nobody. Nhóm độc lập gồm các từ all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither. Cũng như tính từ nghi vấn, một số trong các đại từ trên đây cũng có thể được dùng như tính từ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Indefinite and demonstrative pronouns

Đồng bộ tài khoản