intTypePromotion=1

Tài liệu kinh doanh: Thị trường là nơi quan trọng đầu tiên mà ta cần nắm vững khi muốn phát triển kinh doanh phần 8

Chia sẻ: AFASFAF FSAFASF | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
331
lượt xem
122
download

Tài liệu kinh doanh: Thị trường là nơi quan trọng đầu tiên mà ta cần nắm vững khi muốn phát triển kinh doanh phần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tài liệu kinh doanh: thị trường là nơi quan trọng đầu tiên mà ta cần nắm vững khi muốn phát triển kinh doanh phần 8', kinh doanh - tiếp thị, kỹ năng bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu kinh doanh: Thị trường là nơi quan trọng đầu tiên mà ta cần nắm vững khi muốn phát triển kinh doanh phần 8

  1. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + N ghiên cứu và quảng cáo, xây dựng chương trình quảng cáo và quản lý các chương trình đó. Trong đó đặc biệt chú ý tới vấn đề: xác định kinh phí, đánh giá hiệu quả quảng cáo. + N ghiên cứu và dự báo thị trường: công việc trước mắt của công ty là đánh giá một cách khoa học, chính xác thị trường Bắc Giang, phân đoạn thị trường, tiến hành biện pháp nhằm định vị sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên toàn quốc. Hiện nay, việc xác định khách hàng tiềm năng chủ yếu phụ thuộc vào các mối quan hệ của đại lý. Nếu không có sự nghiên cứu và dự báo thị trường một cách khoa học thì đến một lúc nào đó lượng khách hàng sẽ cạn kiệt, thêm vào đó các đối thủ cạnh tranh của công ty lại nghiên cứu thị trường một cách tỷ mỉ và tập trung khai thác vào đo ạn thị trường mục tiêu. Do vậy, để công tác khai thác luôn đạt kết quả như mong muốn thì công ty nên làm công tác định hướng thị trường cho đại lý, có nghĩa là làm công tác dọn đường cho họ để hoạt động khai thác thật sự có hiệu quả. + Thiết lập các kênh bán hàng. + Thu thập và sử dụng các thông tin Marketing. + Phối hợp tổng hợp kịp thời khen thưởng động viên những cá nhân tích cực công tác, đạt hiệu suất cao. Kỷ luật những thành viên không có tư tưởng xây dựng, phát động các phong trào thi đua trong toàn công ty. + Phối hợp với phòng quản lý hợp đồng, quản lý đại lý, phát hành hợp đồng nâng cao trình độ của các đại lý, cộng tác viên qua đó phát hiện cá nhân có trình độ, phẩm chất tốt để tạo thành người quản lý hoạt động khai thác. + Tham mưu cho lãnh đạo công ty về kinh doanh và quản lý kinh doanh. Về hoạt động kinh doanh của công ty cần chú ý đến vấn đề lãi kỹ thuật. Trên cơ sở đánh giá phân tích thực tế và dự đoán tương lai của thị trường tiền tệ Việt Nam, Bảo Việt đã quyết định lựa chọn tỷ lệ lãi suất kỹ thuật cho hợp đồng 5 năm là 10% và 5% đối với hợp đồng thời hạn 10 năm và bảo hiểm an sinh giáo dục. Đây là m ức lãi suất mà Bảo Việt chắc chắn thực hiện đ ược 43
  2. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp trong vòng 5, 10 năm tới. Mức lãi trên có thể khẳng định là trong tầm tay của Bảo Việt nhưng nó lại chưa thực sự hấp dẫn khách hàng tham gia. Nếu không xét đến yếu tố rủi ro ttrong bảo hiểm thì với mức lãi suất như trên thì bảo hiểm nhân thọ chỉ mang tính chất bỏ ống. Trong khi đó các đối thủ cạnh tranh lại đưa ra những mức lãi rất cao rất hấp dẫn khách hàng và có mức phí thấp hơn. Tuy vậy, công ty bảo hiểm nhân thọ không thể định phí lãi suất quá cao mà công ty không chắc chắn thực hiện được trên thị trường tài chính. Nếu tỷ lệ lãi suất cao quá sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh khiến Công ty khó có đủ khả năng tài chính để trang trải các chi phí. Nhưng nếu lãi suất thấp quá sẽ dẫn đến phí bảo hiểm cao, ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia và không hấp dẫn họ. Do vậy, Công ty nên nâng mức lãi kỹ thuật lên một chút. Để đạt được mục tiêu như vậy, Công ty cần đa dạng hoá các hình thức đầu tư phí b ảo hiểm, vì hoạt động đầu tư quyết định đến sự tồn tại của một doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Vấn đề bảo toàn và phát triển vốn từ nguồn phí của khách hàng có thể được thực hiện bằng cách đâù tư vào cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, cho vay, kinh doanh bất động sản, liên doanh liên kết...tuỳ thuộc vào thời điểm khác nhau thì tỷ lệ đầu tư vốn của từng loại có thể thay đổi. Ngo ài ra Công ty có thể bù trừ lãi lỗ giữa các nghiệp vụ với nhau trong quá trình kinh doanh, cách này có thể làm cho kết quả kinh doanh của Công ty giảm đi nhưng bù lại Công ty sẽ thực hiện được mục tiêu " tăng trưởng ". N hư vậy nhìn bề ngoài thì hoạt động của bộ phận Marketing không có gì thay đ ổi nhưng thực chất không phải vậy. Nếu phòng Marketing ra đời thì việc bán hàng sẽ được thực hiện một cách khoa học và đồng bộ hơn giúp cho cán bộ khai thác và cán bộ quản lý hoạt động có hiệu quả hơn, tiết kiệm những khoản chi không đáng có và vô ích. 7. Đào tạo và đào tạo lại cán bộ, đại lý, tư vấn viên Thường xuyên cử các cán bộ đi học định kỳ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hiểu sâu hơn về các sản phẩm bảo hiểm và các kỹ 44
  3. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp năng giao tiếp, thuyết phục nhằm tạo một môi trường làm việc chuyên môn hoá cao đạt hiệu quả tốt nhất. Tuyển dụng những đại lý mới, xây dựng các phong trào thi đua với những phần thưởng hấp dẫn nhằm kích thích khả năng làm việc đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó sẽ chấm dứt hợp đồng đối với các cán bộ, tư vấn viên làm việc không hiệu quả. 8. Tăng cường đầu tư kinh doanh vào các lĩnh vực kinh tế xã hội. N hư chương II các hoạt động đầu tư của công ty vào thị trường chứng khoán, cho vay vẫn còn rất thấp, để đạt được hiệu quả kinh doanh lớn hơn nữa. Công ty nên nghiên cứu về các dự án kinh doanh có khả thi an toàn vố n, các nhu cầu về góp vốn liên doanh, tham gia thành lập công ty cổ phần, cho vay, tham gia các dự án đầu tư của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. 9. Một số đề suất đối với tổng công ty bảo hiểm Việt Nam và Chính phủ Đối với Chính phủ: tạo điều kiện cho các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và kinh doanh b ảo hiểm nhanh chóng được hoàn thiện tạo môi trường pháp lý cho các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. N hà nước nên nhanh chóng phát triển công nghệ viễn thông và tin học để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty bảo hiểm ứng dụng vào các hoạt động của mình để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Phát triển các lĩnh vực công nghiệp, cơ sở hạ tầng, thương mại, đầu tư quốc tế vì đều là những lĩnh vực tiềm năng cho dịch vụ bảo hiểm trong tương lai. Đối với tổng công ty bảo hiểm Việt Nam: tổng công ty bảo hiểm - Tổng công ty nên trao vốn cho các công ty thành viên, phí b ảo hiểm gốc được giữ lại. Để từ đó công ty Bảo hiểm Bắc Giang có thể sử dụng nguồn vốn đó đầu tư vào các dự án kinh doanh khác trong địa bàn tỉnh được chủ động hơn, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 45
  4. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Tổng công ty nên tập trung đầu tư vào các sản phẩm mới với mức phí thấp để phù hợp với điều kiện của vùng nông thôn vùng sâu như địa bàn tỉnh Bắc Giang. - Các chính sách: lương, thưởng, hoa hồng cho đại lý, cán bộ công nhân viên được tốt hơn, để khuyến khích họ làm việc hiệu quả, yên tâm với nghề nghiệp tránh được sự lôi kéo từ các đối thủ cạnh tranh đặc biệt là các đại lý, tư vấn viên. 46
  5. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp K ẾT LUẬN Mở rộng thị trường nâng cao hiệu quả kinh doanh là mục đích của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ không tồn tại và phát triển ổn định nếu không tiến hành các hoạt động mở rộng thị trường tìm hướng đi thích hợp cho m ình trong kinh doanh. Đ ề tài "Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang" đã nêu ra hệ thống cơ sở lý luận về thị trường, đánh giá công tác mở rộng thị trường của công ty, tình hình kinh doanh. Trên cơ sở đó đã đưa ra một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty. Song với trình độ hạn chế và thời gian có hạn. N ên bài viết của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, đánh giá xuôi chiều. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên trong khoa Kinh doanh thương mại. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Phạm Thuý Hồng cùng các cô chú, anh chị trong công ty Bảo hiểm nhân thọ Bắc Giang đã tận tình giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này. 47
  6. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Marketing thương mại - PGS.TS. Nguyễn Bách Khoa - Đ ại học thương m ại 2. Marketing trong hoạt động khai thác bảo hiểm - NXB Thống kê, Hà Nội 2004. 3. Tạp chí bảo hiểm định kỳ - Công ty bảo hiểm. 4. Marketing căn bản - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 48
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2