Tài liệu Luật doanh nghiệp số 13/1999/QH10

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
495
lượt xem
104
download

Tài liệu Luật doanh nghiệp số 13/1999/QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật này quy định việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các doanh nghiệp, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp doanh và doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội khi được chuyển đổi thành công ty TNHH, công ty cổ phần thì được điều chỉnh theo luật này

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Luật doanh nghiệp số 13/1999/QH10

Đồng bộ tài khoản