intTypePromotion=3

Tài liệu luyện thi Đại học năm học 2014-2015 môn Vật lý (Tập 1) - ThS. Trần Quốc Lâm

Chia sẻ: BK Toàn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:192

0
206
lượt xem
79
download

Tài liệu luyện thi Đại học năm học 2014-2015 môn Vật lý (Tập 1) - ThS. Trần Quốc Lâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập 1 là hệ thống 2000 câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn theo từng chuyên đề trong 7 chương. Mỗi chuyên đề ứng với từng dạng cụ thể giúp người học nắm bắt, có thể làm bài tập một cách dễ dàng khi vận dụng các phương pháp đã được học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu luyện thi Đại học năm học 2014-2015 môn Vật lý (Tập 1) - ThS. Trần Quốc Lâm

TT Luyeän thi KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN ÑC: 50/2 – Ywang - Tp. BMT ÑT: 0500 393 41 21 – 0913 80 82 82 Website: www.luyenthikhtn.com<br /> <br /> ThS. Trần Quốc Lâm<br /> <br /> TAØI LIEÄU LUYEÄN THI ÑAÏI HOÏC NAÊM HOÏC 2014-2015<br /> <br /> MOÂN VAÄT LYÙ<br /> TAÄP 1<br /> <br /> Họ và tên:………………………..…………<br /> <br /> Buôn Ma Thuột, 2014<br /> <br /> Tài liệu luyện thi đại học năm 2014-2015<br /> <br /> Lôøi noùi ñaàu<br /> Tài liệu luyện thi đại học năm học 2014-2015 môn VẬT LÝ gồm 2 tập, được chỉnh sửa và bổ sung theo hướng ra đề thi trong năm 2015. Tập 1 là hệ thống gần 2000 câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn theo từng chuyên đề trong 7 chương. Mỗi chuyên đề ứng với từng dạng cụ thể giúp cho học viên dễ nắm bắt, có thể làm bài tập một cách dễ dàng khi vận dụng các phương pháp đã được học trên lớp ( không được nghỉ học ^_^). Phần tự luyện là hệ thông câu hỏi trắc nghiệm trong các đề thi đại học từ năm 2007 đến năm 2014 và cũng đã phân loại theo từngchuyên đề. Sau mỗi chương có đề tổng hợp của các chương trước. Các đề tổng hợp này được phát riêng trong các giờ thi thử định kỳ nhằm ôn tập một cách xuyên suốt kiến thức đã học đồng thời đánh giá mức độ tiếp thu của học viên để có những điều chỉnh kịp thời. Tập 2 là hệ thống 20 đề thi theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Tập 1+2+đề thi thử định kỳ = 3000 câu trắc nghiệm, hic…). Các đề thi được tác giả biên soạn với độ khó tương ứng đề thi đại học các năm đồng thời tập trung vào các hướng ra đề thi của Bộ trong năm 2015. Bộ tài liệu này được sử dụng cho các học viên tham gia lớp luyện thi khóa dài hạn, học từ tháng 9/2014 đến tháng 06/2015. Khóa được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, học theo chuyên đề đồng thời giải quyết các câu hỏi trong Tập 1 và các đề thi thử định kỳ. Giai đoạn thứ hai, các học viên làm các đề thi thử trong Tập 2 nhằm ôn tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm nhanh nhằm thích ứng với đề thi đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Đề thi gồm 50 câu; 6 trang giấy; Vừa đọc, hiểu, tìm cách làm, viết, bấm máy để tìm ra đáp án trong vòng 90 phút, tức là 108 giây/câu, ặc ặc…). Bạn đọc có thể truy cập website www.luyenthikhtn.com hoặc Fanpage www.facebook.com/luyenthikhtn của TT LTĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN – 50/2 Ywang – Tp. Buôn Ma Thuột để tải các đề thi thử định kỳ và các tài liệu luyện thi Vật lý, Hóa, Toán, Sinh, Tiếng Anh và cùng trao đổi học tập với các thầy cô giảng dạy tại trung tâm. Bạn đọc tải file tài liệu có thể truy cập fanpage cá nhân của tác giả để xem đáp án: www.facebook.com/lamlybmt Trong quá trình biên soạn, không thể khỏi những thiếu sót, tác giả mong nhận được những góp ý từ các học viên, đồng nghiệp và bạn đọc. Mọi góp ý xin gửi về Email: tqlamvl@gmail.com Chúc các em học tập tốt! ThS. Trần Quốc Lâm Bộ môn Vật lý – Đại học Tây Nguyên<br /> <br /> ThS. Trần Quốc Lâm – ĐH Tây Nguyên – ĐT: 0913808282<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tài liệu luyện thi đại học năm 2014-2015<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Chƣơng 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC ............................................................................................. 4<br /> Chuyên đề 1: Đại cương về dao động điều hòa - Con lắc lò xo ........................................................... 5 Chuyên đề 2: Năng lượng dao động điều hòa ..................................................................................... 13 Chuyên đề 3: Khoảng thời gian - Quãng đường - Tốc độ trung bình. ................................................ 18 Chuyên đề 4: Lực đàn hồi -Lực hồi phục - Thời gian lò xo nén giãn ................................................. 23 Chuyên đề 5: Viết phương trình dao động .......................................................................................... 27 Chuyên đề 6: Tổng hợp dao động ....................................................................................................... 30 Chuyên đề 7: Dao động cưỡng bức - Dao động tắt dần ...................................................................... 33 Chuyên đề 8: Các đại lượng cơ bản về con lắc đơn ............................................................................ 36 Chuyên đề 9: Chu kỳ con lắc đơn thay đổi theo tác dụng ngoại lực, độ cao và nhiệt độ - Bài toán đồng hồ chạy nhanh, chậm ........................................................................................... 40<br /> <br /> Chƣơng 2: SÓNG CƠ................................................................................................................. 44<br /> Chuyên đề 1: Đại cương về sóng cơ .................................................................................................. 45 Chuyên đề 2: Giao thoa sóng cơ ........................................................................................................ 50 Chuyên đề 3: Sóng dừng .................................................................................................................... 55 Chuyên đề 4: Sóng âm ....................................................................................................................... 60<br /> <br /> Chƣơng 3: DAO ĐỘNG & SÓNG ĐIỆN TỪ .......................................................................... 65<br /> Chuyên đề 1: Đại cương về mạch dao động điện từ tự do LC ........................................................... 66 Chuyên đề 2: Năng lượng dao động điện từ ...................................................................................... 72 Chuyên đề 3: Khoảng thời gian (thời điểm) ...................................................................................... 76 Chuyên đề 4: Dao động điện từ tắt dần .............................................................................................. 78 Chuyên đề 5: Sóng điện từ ................................................................................................................. 80<br /> <br /> Chƣơng 4: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ................................................................................. 85<br /> Chuyên đề 1: Đại cương về mạch điện RLC mắc nối tiếp................................................................. 86 Chuyên đề 2: Biểu thức hiệu điện thế và cường độ dòng điện .......................................................... 98 Chuyên đề 3: Bài toán cực trị: Hiện tượng cộng hưởng .................................................................. 100 Chuyên đề 4: Bài toán cực trị: L thay đổi để ULmax; C thay đổi để UCmax ....................................... 104 Chuyên đề 5: Bài toán cực trị: R thay đổi để Pmax ........................................................................... 108 Chuyên đề 6: Bài toán về độ lệch pha – Hộp đen ............................................................................ 111 Chuyên đề 7: Máy biến thế, công suất hao phí ................................................................................ 116 Chuyên đề 8: Máy phát điện, Từ thông và suất điện động, Động cơ điện ...................................... 120<br /> <br /> Chƣơng 5: SÓNG ÁNH SÁNG ............................................................................................... 125<br /> Chuyên đề 1: Tán sắc ánh sáng ........................................................................................................ 126 Chuyên đề 2: Giao thoa với nguồn là ánh sáng đơn sắc .................................................................. 131 Chuyên đề 3: Giao thoa với nguồn gồm 2 và 3 ánh sáng đơn sắc ................................................... 138 Chuyên đề 4: Giao thoa với nguồn là ánh sáng trắng ...................................................................... 142 Chuyên đề 5: Các loại quang phổ .................................................................................................... 144 Chuyên đề 6: Các loại bức xạ điện từ .............................................................................................. 148<br /> <br /> Chƣơng 6: LƢỢNG TỬ ÁNH SÁNG ..................................................................................... 154<br /> Chuyên đề 1: Hiện tượng quang điện - Định luật giới hạn quang điện ........................................... 155 Chuyên đề 2: Thuyết lượng tử ánh sáng - Hiệu suất lượng tử - Bài toán tia X ............................... 159 Chuyên đề 3: Quang phát quang – Laser ......................................................................................... 165 Chuyên đề 4: Mẫu nguyên tử Bohr - Quang phổ Hiđro................................................................... 166<br /> <br /> Chƣơng 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ .................................................................................. 173<br /> Chuyên đề 1: Cấu tạo hạt nhân, năng lượng liên kết ....................................................................... 174 Chuyên đề 2: Định luật phóng xạ..................................................................................................... 178 Chuyên đề 3: Phản ứng hạt nhân; Năng lượng phản ứng ................................................................ 185 Chuyên đề 4: Định luật bảo toàn động lượng và năng lượng toàn phần ................................... 190-193<br /> <br /> Đáp án: Truy cập Fanpage www.facebook.com/lamlybmt<br /> ThS. Trần Quốc Lâm – ĐH Tây Nguyên – ĐT: 0913808282 3<br /> <br /> Tài liệu luyện thi đại học năm 2014-2015 CHƢƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC<br /> <br /> -A<br /> <br /> O<br /> <br /> A<br /> <br /> CÁC CHUYÊN ĐỀ CHÍNH<br /> <br /> Chuyên đề 1: Đại cương về dao động điều hòa - Con lắc lò xo Chuyên đề 2: Năng lượng dao động điều hòa Chuyên đề 3: Khoảng thời gian - Quãng đường - Tốc độ trung bình. Chuyên đề 4: Lực đàn hồi -Lực hồi phục - Thời gian lò xo nén giãn Chuyên đề 5: Viết phương trình dao động Chuyên đề 6: Tổng hợp dao động Chuyên đề 7: Dao động cưỡng bức - Dao động tắt dần Chuyên đề 8: Các đại lượng cơ bản về con lắc đơn Chuyên đề 9: Chu kỳ con lắc đơn thay đổi theo tác dụng ngoại lực, độ cao và nhiệt độ - Bài toán đồng hồ chạy nhanh, chậm<br /> <br /> ThS. Trần Quốc Lâm – ĐH Tây Nguyên – ĐT: 0913808282<br /> <br /> 4<br /> <br /> Tài liệu luyện thi đại học năm 2014-2015 Chuyên đề 1: ĐẠI CƢƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - CON LẮC LÒ XO 1. Đại cƣơng về dao động điều hòa Câu 1 Trong dao động điều hoà thì li độ, vận tốc và gia tốc là những đại lượng biến đổi theo hàm sin hoặc cosin theo t và A. cùng biên độ B. cùng pha ban đầu C. cùng chu kỳ D. cùng pha dao động Câu 2 Chu kì dao động là: A. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s B. Khoảng thời gian dể vật đi từ bên này sang bên kia của quỹ đạo chuyển động. C. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu. D. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại trạng thái ban đầu. Câu 3 Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt. Nếu chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng của vật thì gốc thời gian t = 0 là lúc vật A. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần dương của trục Ox. B. qua vị trí cân bằng O ngược chiều dương của trục Ox. C. ở vị trí li độ cực đại thuộc phần âm của trục Ox. D. qua vị trí cân bằng O theo chiều dương của trục Ox. Câu 4 Trong dao động điều hoà A. Gia tốc có độ lớn cực đại khi vật đi qua VTCB B. Gia tốc của vật luôn cùng pha với vận tốc C. Gia tốc của vật luôn hướng về VTCB D. Gia tốc của vật bằng 0 khi vật ở biên Câu 5 Phát biểu nào sau đâysai: A. Trong dao động điều hoà, biên độ và tần số góc phụ thuộc vào cách kích thích dao động. B. Pha ban đầu của dao động điều hoà phụ thuộc vào việc chọn chiều dương của trục và gốc thời gian. C. Gia tốc trong dao động điều hoà biến thiên theo thời gian theo quy luật dạng sin hoặc cosin. D. Chu kỳ của dao động điều hoà không phụ thuộc vào biên độ dao động. Câu 6 Trong dao động điều hoà gia tốc biến đổi A. cùng pha với vận tốc. B. sớm pha 900 so với vận tốc. C. ngược pha với vận tốc. D. trễ pha 900 so với vận tốc. Câu 7 Hãy chỉ ra thông tin không đúng về chuyển động điều hòa của chất điểm A. Biên độ dao động là đại lượng không đổi B. Động năng là đại lượng biến đổi C. Khi li độ giảm thì vận tốctăng D. Giá trị của lực hồi phục tỉ lệ thuận với li độ Câu 8 Gia tốc trong dao động điều hòa cực đại khi: A. vận tốc dao động cực đại B. vận tốc dao động bằng không C. dao động qua vị trí cân bằng D. tần số dao động đạt giá trị lớn nhất. Câu 9 Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có A. độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên. B. độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vectơ vận tốc. C. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng. D. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng. Câu 10 Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng? A. Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại. B. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng. C. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng. D. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng. Câu 11 Khi nói về vận tốc của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai? A. Vận tốc biến thiên điều hòa theo thời gian. B. Vận tốc cùng chiều với lực hồi phục khi vật chuyển động về vị trí cân bằng . C. Khi vận tốc và li độ cùng dấu vật chuyển động nhanh dần. D. Vận tốc cùng chiều với gia tốc khi vật chuyển động về vị trí cân bằng. ThS. Trần Quốc Lâm – ĐH Tây Nguyên – ĐT: 0913808282 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản