Tài liệu MCSA 70-290 p 13

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
124
lượt xem
76
download

Tài liệu MCSA 70-290 p 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MODULE 8: TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH NHÓM Part 2 Chọn nút Add để liên kết thẻ all Acapulco Folder Redirection nút OK Liên kết GPO Acapulco Scripts tới OU Users Nút Add thẻ All chọn Acapulco Scripts nút OK ...........

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu MCSA 70-290 p 13

 1. MODULE 8: TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH NHÓM Part 2 Chọn nút Add để liên kết thẻ all Acapulco Folder Redirection nút OK VSIC Education Corporation Trang 110
 2. 70-290 Tài liệu dành cho học viên không áp dụng chính sách này cho nhóm DL Temp Employees propertieses Cho nhóm DL Temp Employees deny Apply Group Policy VSIC Education Corporation Trang 111
 3. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Liên kết GPO Acapulco Scripts tới OU Users Nút Add thẻ All chọn Acapulco Scripts nút OK VSIC Education Corporation Trang 112
 4. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Liên kết GPO Acapulco Proxy Settings tới OU Desktops VSIC Education Corporation Trang 113
 5. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Click nút Add chọn thẻ All chọn Acapulco Proxy Settings nút OK VSIC Education Corporation Trang 114
 6. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Vào properties để dấu chọn No Override nút OK Bài tập 2 Lọc lại việc thực hiện GPO Vào properties của OU, chọn GPO liên hệ để lọc lại nhóm nào không áp dụng GPO VSIC Education Corporation Trang 115
 7. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn GPO Acapulco Folder Redirection Vào properties của GPO Acapulco Folder Redirection VSIC Education Corporation Trang 116
 8. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn nhóm DL temp Employees Click nút OK Chọn deny Apply Group Policy OK VSIC Education Corporation Trang 117
 9. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Bài tập 3 Cấu hình việc cưỡng bức áp dụng GPO (Enforcement) Vào GPO của OU Acapulco VSIC Education Corporation Trang 118
 10. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn nút Properties Để dấu chọn trước No Override Áp dụng tương tự cho GPO Acapulco Proxy Settings trong OU Laptops VSIC Education Corporation Trang 119
 11. 70-290 Tài liệu dành cho học viên chọn Acapulco proxy Settings Options VSIC Education Corporation Trang 120
 12. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Để dấu chọn trước No Override Click nút OK VSIC Education Corporation Trang 121
 13. 70-290 Tài liệu dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 122
Đồng bộ tài khoản