intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu MCSA 70-290 Phần 2 - part 3

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

215
lượt xem
114
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MODULE 3: GIÁM SÁT VẬN HÀNH CỦA MÁY CHỦ Bài tập 1 Khởi động chương trình Performace bằng tài khoản Administrator Log on với tài khoản người dùng quyền hạn chế Dùng dòng lệnh runas với tài khoàn administrator để mở công cụ Performance Chương trình Performance hiện ra Bi tập 2 Cấu hình System Monitor để theo dõi việc sử dụng CPU lên cao Mở chương trình Performance, chọn System Monitor counter là %Processor Time Chọn đối tượng Processor Chọn Dùng Report để xem kết quả Bài tập 3 Tạo và cấu hình một Alert trong chương trình Performance log and Alerts để theo dõi việc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu MCSA 70-290 Phần 2 - part 3

  1. 70-290 Tài liệu dành cho học viên MODULE 3: GIÁM SÁT VẬN HÀNH CỦA MÁY CHỦ Bài tập 1 Khởi động chương trình Performace bằng tài khoản Administrator Log on với tài khoản người dùng quyền hạn chế Dùng dòng lệnh runas với tài khoàn administrator để mở công cụ Performance Chương trình Performance hiện ra VSIC Education Corporation Trang 168
  2. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Bài tập 2 Cấu hình System Monitor để theo dõi việc sử dụng CPU lên cao Mở chương trình Performance, chọn System Monitor Chọn đối tượng Processor Chọn counter là %Processor Time VSIC Education Corporation Trang 169
  3. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Dùng Report để xem kết quả Bài tập 3 Tạo và cấu hình một Alert trong chương trình Performance log and Alerts để theo dõi việc sử dụng CPU lên cao Tạo alerts để theo dõi việc lên cao thời gian sử dụng của CPU VSIC Education Corporation Trang 170
  4. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Nhập tên cho alert này Ân định giới hạn vượt quá 50% VSIC Education Corporation Trang 171
  5. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Gõ tên máy của người Administrator, để message gởi tới Bài tập 4 Mở dịch vụ nhắn tin (messenger service) Dùng lệnh runas với tài khoản Administrator để mở Computer Management Chọn Services trong Computer Management VSIC Education Corporation Trang 172
  6. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Click đôi vào Messenger Enable bằng cách chọn manual VSIC Education Corporation Trang 173
  7. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Windows đang khởi động dịch vụ Messenger VSIC Education Corporation Trang 174
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2