Tài liệu về 3000 từ thông dụng trong tiếng Anh

Chia sẻ: Nguyễn Đình Vui | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:90

2
764
lượt xem
383
download

Tài liệu về 3000 từ thông dụng trong tiếng Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Neabandon v. /ə'bændən/ bỏ, từ bỏ abandoned adj. /ə'bændənd/ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ ability n. /ə'biliti/ khả năng, năng lực able adj. /'eibl/ có năng lực, có tài unable adj. /'ʌn'eibl/ không có năng lực,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu về 3000 từ thông dụng trong tiếng Anh

Đồng bộ tài khoản