intTypePromotion=1

Tăng cường sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động học tiếng Anh trong lớp học đông nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chia sẻ: ViNaruto2711 ViNaruto2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
23
lượt xem
0
download

Tăng cường sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động học tiếng Anh trong lớp học đông nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mục đích điều tra nguyên nhân chính của việc sinh viên ít tham gia vào các hoạt động học tiếng Anh trong các lớp học đông, nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất trường đại học Y Dược- Đại học Thái Nguyên và đề xuất thực hiện một số giải pháp cho vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã quyết định để thực hiện nghiên cứu sau đây theo các bước của nghiên cứu hành động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tăng cường sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động học tiếng Anh trong lớp học đông nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thanh Hồng và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 183(07): 111 - 116<br /> <br /> TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA SINH VIÊN VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG<br /> HỌC TIẾNG ANH TRONG LỚP HỌC ĐÔNG NHIỀU TRÌNH ĐỘ CỦA SINH VIÊN<br /> NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> Nguyễn Thị Thanh Hồng*, Nguyễn Thị Khánh Ly, Vũ Kiều Hạnh<br /> Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Với mục đích điều tra nguyên nhân chính của việc sinh viên ít tham gia vào các hoạt động học<br /> tiếng Anh trong các lớp học đông, nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất trường đại học Y<br /> Dược- Đại học Thái Nguyên và đề xuất thực hiện một số giải pháp cho vấn đề này, nhóm nghiên<br /> cứu đã quyết định để thực hiện nghiên cứu sau đây theo các bước của nghiên cứu hành động. Các<br /> kết quả của nghiên cứu này cho thấy rằng nguyên nhân chính của việc sinh viên ít tham gia vào<br /> các hoạt động học tiếng Anh trong các lớp học đông, nhiều trình độ của sinh viên năm thứ nhất<br /> trường đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên không phải từ sinh viên mà từ phía giáo viên và<br /> phương pháp giảng dạy của mình. Sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động lớp học tiếng Anh<br /> được cải thiện đáng kể sau khi nhóm nghiên cứu sử dụng các hoạt động với thủ thuật phân loại<br /> sinh viên ở các cấp độ khác nhau để phù hợp trình độ của mỗi sinh viên. Do đó, bản thân giáo viên<br /> có thể tăng cường được sự tham gia của sinh viên trong các hoạt động học trong các lớp học đông,<br /> nhiều trình độ bằng cách sử dụng các kỹ thuật giảng dạy phù hợp, chẳng hạn như hoạt động cặp<br /> nhóm và phân loại trình độ.<br /> Từ khóa: lớp học đông sinh viên, nhiều trình độ, sự tham gia, hoạt động học, hoạt động nhóm,<br /> phân loại trình độ.<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ *<br /> Hiện nay chúng ta đang bước vào quá trình<br /> hội nhập về kinh tế - chính trị, văn hóa với<br /> các quốc gia trên thế giới, thông thạo tiếng<br /> Anh là một nhu cầu rất cần thiết đối với bất kì<br /> ai, đặc biệt đối với các sinh viên Việt Nam“những chủ nhân tương lai của đất nước”.<br /> Sử dụng thành thạo tiếng Anh giúp chúng ta<br /> tự tin trong giao lưu và hợp tác với các bạn bè<br /> quốc tế. Trong công việc, ngoài năng lực<br /> chuyên môn, việc sử dụng thành thạo tiếng<br /> Anh là rất cần thiết đối với bất cứ ai.<br /> Ở Việt Nam hiện nay, việc dạy tiếng Anh<br /> không chỉ được thực hiện trong trường phổ<br /> thông mà còn được xem là một môn học bắt<br /> buộc ở bậc đại học. Sinh viên theo học tại các<br /> trường tại Đại học Thái Nguyên nói chung và<br /> tại trường Đại học Y Dược nói riêng đều phải<br /> học các học phần tiếng Anh bắt buộc. Tuy<br /> nhiên, có một thực tế cho thấy rằng đối với<br /> hầu hết sinh viên, tiếng Anh là một môn học<br /> thực sự khó và sinh viên thường không hứng<br /> *<br /> <br /> thú với các bài giảng tiếng Anh. Những sinh<br /> viên này đến từ những vùng miền khác nhau,<br /> có nền tảng kiến thức khác nhau, phong cách<br /> học khác nhau, tốc độ học khác nhau và động<br /> cơ học môn tiếng Anh cũng khác nhau nhưng<br /> đều được xếp chung một lớp để học môn<br /> tiếng Anh với số lượng từ 50 đến 80 sinh viên<br /> trong một lớp. Do vậy, một trong những khó<br /> khăn mà các giảng viên ngoại ngữ phải đối<br /> mặt là phải dạy trong các lớp học quá đông<br /> sinh viên với nhiều trình độ khác nhau. Trong<br /> quá trình giảng dạy, nhiều giảng viên cho biết<br /> mặc dù họ đã cố gắng hết sức để thiết kế các<br /> hoạt động học nhằm thu hút sinh viên nhưng<br /> không phải tất cả sinh viên đều tham gia tích<br /> cực [1]. Nhiều sinh viên chỉ ngồi nghe và ghi<br /> chép một cách thụ động mà không tham gia<br /> các hoạt động xây dựng bài, cũng không hỏi<br /> giảng viên bất cứ câu hỏi gì nếu có gặp khó<br /> khăn. Chính điều này khiến giảng viên khó<br /> nắm bắt được sinh viên hiểu bài hay không.<br /> Hơn nữa, một số sinh viên hay làm việc riêng<br /> trong lớp mà không cần chú ý tới bài giảng và<br /> phần nhiều trong số này đều không có chút<br /> <br /> Tel: 0912898282; Email: thanhongmf@gmail.com<br /> <br /> 111<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Hồng và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> kiến thức nào về bài học và ngày càng trở<br /> nên chán nản hơn với các hoạt động học tiếng<br /> Anh trong lớp.<br /> Những vấn đề nêu trên đặt ra cho các giảng<br /> viên tiếng Anh của Bộ môn Ngoại ngữ trường<br /> đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên câu<br /> hỏi về lý do tại sao sinh viên không hào hứng<br /> và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động học<br /> hoặc thậm chí là trốn học khi có giờ tiếng<br /> Anh. Điều này cũng thôi thúc các giảng viên<br /> tiếng Anh tìm giải pháp để giải quyết vấn đề<br /> này một các hiệu quả. Do vậy, nhiệm vụ của<br /> các giảng viên tiếng Anh là phải tìm ra các<br /> nguyên nhân chính của việc sinh viên ít tham<br /> gia và thụ động khi tham gia vào các hoạt<br /> động học, thiết kế và áp dụng các thủ thuật<br /> dạy học phù hợp để tăng cường sự tham gia<br /> của sinh viên một cách hiệu quả nhất.<br /> Với những lý do nêu trên nhóm nghiên cứu<br /> quyết định thực hiện đề tài “Tăng cường sự<br /> tham gia của sinh viên vào các hoạt động học<br /> tiếng Anh trong lớp học đông, nhiều trình độ<br /> của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Y<br /> Dược- Đại học Thái Nguyên”.<br /> Mục tiêu nghiên cứu<br /> <br /> 183(07): 111 - 116<br /> <br /> Tiêu chuẩn chọn sinh viên<br /> - Là sinh viên đại học chính quy năm thứ<br /> nhất, có điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu<br /> vào, đã học tiếng Anh ở bậc trung học hoặc<br /> dự bị đại học.<br /> Tiêu chuẩn chọn giảng viên<br /> - Là những giảng viên có trình độ thạc sĩ,<br /> có kinh nghiệm giảng dạy đại học từ 5 năm<br /> trở lên.<br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> Nhóm nghiên cứu sẽ áp dụng nghiên cứu<br /> hành động 7 bước của Mc Bride & Schotak<br /> (1989) [1] để hoàn thành nghiên cứu bởi vì nó<br /> thực sự rõ ràng và dễ áp dụng trong tình<br /> huống thực tế tại trường đại học Y Dược-Đại<br /> học Thái Nguyên.<br /> Với mục đích điều tra các nguyên nhân chính<br /> của việc sinh viên ít tham gia vào các hoạt<br /> động học trong các lớp học tiếng Anh đông,<br /> nhiều trình độ; và đề xuất và thực hiện một số<br /> giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của<br /> sinh viên, tác giả của nghiên cứu này quyết<br /> định thực hiện nghiên cứu theo bảy bước của<br /> nghiên cứu hành động,<br /> <br /> - Điều tra nguyên nhân của việc sinh viên ít<br /> tham gia vào các hoạt động trong lớp ở các<br /> lớp đông, nhiều trình độ.<br /> - Đề xuất một số giải pháp để tăng cường<br /> năng lực tham gia của sinh viên trong các<br /> hoạt động học tiếng Anh ở các lớp học đông,<br /> nhiều trình độ.<br /> - Tiến hành dạy thử nghiệm để đánh giá các<br /> giải pháp đề xuất trong việc hỗ trợ giảng viên<br /> tiếng Anh thúc đẩy sự tham gia của sinh viên<br /> vào các hoạt động trong lớp học tiếng Anh<br /> đông, nhiều trình độ.<br /> ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> Đối tượng của nghiên cứu bao gồm: 204<br /> sinh viên đại học chính quy năm thứ nhất và<br /> 6 giảng viên tiếng Anh của Bộ môn Ngoại<br /> ngữ, trường Đại học Y Dược - Đại học Thái<br /> Nguyên.<br /> 112<br /> <br /> Hình 1. Sơ đồ nghiên cứu hành động của Mc<br /> Bride & Schotak (1989)<br /> <br /> Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu<br /> Sau khi dạy và quan sát sinh viên năm thứ<br /> nhất học tiếng Anh, người nghiên cứu thấy<br /> rằng hầu hết sinh viên chỉ ngồi học và ghi<br /> chép một cách thụ động, hiếm khi chủ động<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Hồng và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> tham gia vào các hoạt động học hay hỏi giáo<br /> viên kể cả khi không hiểu bài.<br /> Bước 2: Thu thập số liệu<br /> Thu thập những số liệu đầu tiên về nguyên<br /> nhân của việc sinh viên ít tham gia vào các<br /> hoạt động học tiếng Anh<br /> Bước 3: Phân tích số liệu<br /> Dựa trên việc phân tích số liệu thu thập được<br /> từ bảng câu hỏi điều tra và phiếu quan sát lớp,<br /> giả thuyết nghiên cứu được xây dựng để phát<br /> triển kế hoạch hành động với việc áp dụng<br /> các kỹ thuật mới trong giảng dạy.<br /> Bước 4: Lập kế hoạch hành động<br /> Lên kế hoạch cho việc dạy thử nghiệm áp<br /> dụng phương pháp dạy học mới thông qua<br /> việc thiết kế các hoạt động học phù hợp với<br /> từng nhóm trình độ sinh viên trong lớp.<br /> Bước 5: Thực hiện kế hoạch hành động<br /> Dạy thử nghiệm phương pháp dạy học mới<br /> trong 4 tuần.<br /> Bước 6: Thu thập số liệu sau kế hoạch<br /> hành động<br /> <br /> 183(07): 111 - 116<br /> <br /> Sau 4 tuần, số liệu về động cơ học và sự tham<br /> gia của sinh viên và các hoạt động trong lớp<br /> học tiếng Anh được thu thập thông qua bảng<br /> câu hỏi điều tra và phiếu quan sát lớp.<br /> Bước 7: Phân tích số liệu và đánh giá kết<br /> quả đạt được<br /> Số liệu được thu thập trong 4 tuần được phân<br /> tích và so sánh với kết quả của 2 tuần đầu tiên<br /> để đánh giá giải pháp đề xuất trong kế hoạch<br /> hành động.<br /> Công cụ thu thập số liệu<br /> - Bảng quan sát lớp, áp dụng của Peacock, M.<br /> (1997) [5].<br /> - Phiếu điều tra sinh viên<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Số liệu thu thập được từ bảng quan sát lớp<br /> Số liệu bảng 1 cho thấy tỷ lệ phần trăm trung<br /> bình sinh viên tham gia các hoạt động học<br /> trong buổi 1 là 47,8%, buổi 2 là 47,6% và<br /> buổi 3 là 50,7%.<br /> <br /> Bài<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> <br /> Số lượng<br /> sinh viên<br /> <br /> Bảng 1. Số liệu thu thập được trước khi dạy thử nghiệm<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> 2<br /> 1<br /> <br /> Số lần được ghi nhận có tham gia hoạt động<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 6<br /> 13<br /> 16<br /> 3<br /> 5<br /> 4<br /> 10<br /> 13<br /> 8<br /> 3<br /> 2<br /> 7<br /> 11<br /> 9<br /> 13<br /> 5<br /> <br /> 10<br /> <br /> % tham gia<br /> 47,8%<br /> 47,6%<br /> 50,7%<br /> <br /> Bài<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> <br /> Số lượng<br /> sinh viên<br /> <br /> Bảng 2. Số liệu thu thập được sau khi dạy thử nghiệm<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Số lần được ghi nhận có tham gia hoạt động<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 9<br /> 17<br /> 4<br /> 11<br /> 15<br /> 5<br /> 8<br /> 12<br /> <br /> 9<br /> 10<br /> 13<br /> 15<br /> <br /> 10<br /> 2<br /> 5<br /> <br /> % tham gia<br /> 72,2%<br /> 79,6%<br /> 80,4%<br /> <br /> Có thể nhìn thấy rõ ràng từ bảng số liệu ở trên, phần trăm trung bình thời gian sinh viên tham gia<br /> vào các hoạt động trong lớp khi thủ thuật dạy học mới được áp dụng cao hơn nhiều so với trước<br /> đó. Điều này chứng minh rằng sinh viên đã thực sự hứng thú và tham gia vào các hoạt động học<br /> trong lớp.<br /> <br /> 113<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Hồng và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 183(07): 111 - 116<br /> <br /> Số liệu thu thập được từ phiếu điều tra sinh viên trước và sau khi dạy thực nghiệm<br /> Bảng 3. Thái độ của sinh viên đối với việc học tiếng Anh<br /> Thích<br /> Không thích<br /> Trước khi dạy thực nghiệm<br /> 78,0%<br /> 13,3%<br /> Sau khi dạy thực nghiệm<br /> 86,7%<br /> 8,9%<br /> <br /> Có thể<br /> 8,9%<br /> 4,4%<br /> <br /> Bảng 4. Ấn tượng của sinh viên với các giờ học tiếng Anh<br /> Trước khi dạy thực nghiệm<br /> Sau khi dạy thực nghiệm<br /> <br /> Buồn chán<br /> 17,8%<br /> 0%<br /> <br /> Không thú vị lắm<br /> 42,2%<br /> 4,5%<br /> <br /> Khá thú vị<br /> 18,8%<br /> 51,1%<br /> <br /> Thú vị<br /> 24,4%<br /> 31,1%<br /> <br /> Rất thú vị<br /> 6,7%<br /> 13,3%<br /> <br /> Bảng 5. Ấn tượng của sinh viên với các hoạt động trong lớp học tiếng Anh<br /> Trước khi dạy thực nghiệm<br /> Sau khi dạy thực nghiệm<br /> <br /> Buồn chán<br /> 15,6%<br /> 6,6%<br /> <br /> Không thú vị lắm<br /> 44,4%<br /> 0%<br /> <br /> Khá thú vị<br /> 24,4%<br /> 37,8%<br /> <br /> Thú vị<br /> 11,1%<br /> 55,6%<br /> <br /> Rất thú vị<br /> 4,5%<br /> 0%<br /> <br /> Bảng 6. Sự tham gia của sinh viên tới các hoạt động trong lớp học.<br /> <br /> Trước khi dạy thực nghiệm<br /> Sau khi dạy thực nghiệm<br /> <br /> Không<br /> tham gia<br /> 42,2%<br /> 0,0%<br /> <br /> Không<br /> tham gia lắm<br /> 26,7%<br /> 11,1%<br /> <br /> Hoàn toàn<br /> tham gia<br /> 20,0%<br /> 51,1%<br /> <br /> Tham<br /> gia<br /> 8,9%<br /> 33,3%<br /> <br /> Nhiệt tình<br /> tham gia<br /> 2,2%<br /> 4,5%<br /> <br /> Bảng 7. Ý kiến của sinh viên về sự phù hợp của các hoạt động học trong lớp học tiếng Anh<br /> đối với trình độ của sinh viên<br /> <br /> Trước khi dạy thực nghiệm<br /> Sau khi dạy thực nghiệm<br /> <br /> Không<br /> phù hợp<br /> 20,0%<br /> 0%<br /> <br /> Không<br /> phù hợp lắm<br /> 51,1%<br /> 11,1%<br /> <br /> Khá<br /> phù hợp<br /> 17,8%<br /> 55,6%<br /> <br /> Phù<br /> hợp<br /> 11,1%<br /> 22,2%<br /> <br /> Rất<br /> phù hợp<br /> 0%<br /> 11,1%<br /> <br /> Bảng 8. Ý kiến của sinh viên về sự phù hợp của tài liệu học tập<br /> <br /> Trước khi dạy thực nghiệm<br /> Sau khi dạy thực nghiệm<br /> <br /> Không<br /> phù hợp<br /> 8,1%<br /> 0,0%<br /> <br /> Không phù<br /> hợp lắm<br /> 33,3%<br /> 11,1%<br /> <br /> Khá<br /> phù hợp<br /> 40%<br /> 51,1%<br /> <br /> Phù hợp<br /> 17,0%<br /> 37,8%<br /> <br /> Rất<br /> phù hợp<br /> 1,6%<br /> 0%<br /> <br /> Bảng 9. Ý kiến của sinh viên về sự phù hợp của phương pháp giảng dạy<br /> được áp dụng trong các giờ học tiếng Anh<br /> <br /> Trước khi dạy thực nghiệm<br /> Sau khi dạy thực nghiệm<br /> <br /> Không<br /> phù hợp<br /> 13,3%<br /> 0%<br /> <br /> Không thực<br /> sự phù hợp<br /> 53,3%<br /> 4,4%<br /> <br /> Khá<br /> phù hợp<br /> 24,5%<br /> 57,8%<br /> <br /> Phù hợp<br /> 6,7%<br /> 37,8%<br /> <br /> Rất<br /> phù hợp<br /> 2,2%<br /> 0%<br /> <br /> BÀN LUẬN<br /> Việc áp dụng phương pháp mới có sử dụng thủ thuật phân loại trình độ trong các hoạt động học<br /> đã thành công với sự tăng lên của phần trăm sinh viên tham gia vào các hoạt động học [2], [3].<br /> Sinh viên thích thú và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động học trong lớp được thiết kế với các<br /> nhiệm vụ học khác nhau để phù hợp với trình độ của từng nhóm sinh viên. Thời gian tham gia<br /> vào các hoạt động trong giờ học của sinh viên đã tăng lên.<br /> 114<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Hồng và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 183(07): 111 - 116<br /> <br /> Phần trăm số lần sinh viên tham gia vào các hoạt động học trước và sau dạy thử nghiệm<br /> <br /> 100<br /> 80<br /> 60<br /> 40<br /> 20<br /> <br /> Phần trăm số lần sinh viên tham<br /> gia vào các hoạt động trước và<br /> sau dạy thử nghiệm<br /> <br /> 0<br /> Lesson Lesson Lesson Lesson Lesson Lesson<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> <br /> Biểu đồ 1. Phần trăm sinh viên tham gia vào các hoạt động học trước và sau khi dạy thử nghiệm<br /> <br /> Hầu hết sinh viên đã thể hiên sự thích thú<br /> trong việc học tiếng Anh cũng như tham gia<br /> vào các hoạt động trong giờ học một cách chủ<br /> động và tích cực hơn.<br /> Thái độ của sinh viên đối với kỹ thuật mới<br /> được áp dụng để phân loại trình độ sinh viên<br /> và thiết kế các hoạt động trong lớp học đã<br /> được cải thiện đáng kể.<br /> Thái độ của sinh viên khi tham gia vào các<br /> hoạt động học là chủ động hơn, thoải mái và<br /> tích cực hơn.<br /> KẾT LUẬN<br /> 1. Việc phân tích số liệu từ nghiên cứu trước<br /> hành động đã khẳng định lý do của việc sinh<br /> viên ít tham gia vào các hoạt động học trong<br /> lớp học đông nhiều trình độ bắt nguồn từ các<br /> hoạt động trong lớp và quá trình giảng dạy<br /> của giáo viên. Việc áp dụng các phương pháp<br /> dạy học và các hoạt động học không phù hợp<br /> với các trình độ khác nhau của sinh viên trong<br /> cùng một lớp đã làm giảm hứng thú, sự tập<br /> trung, động lực học của sinh viên với các hoạt<br /> động học trong lớp học đông, nhiều trình độ.<br /> 2. Việc áp dụng các hoạt động học có phân<br /> loại trình độ giúp giáo viên tạo ra được môi<br /> trường học tập tích cực và tăng cường sự<br /> tham gia của sinh viên vào các hoạt động học.<br /> Để làm được điều đó đòi hỏi các giáo viên<br /> phải chuẩn bị bài giảng một cách cẩn thận có<br /> áp dụng các hoạt động học phân loại trình độ<br /> sinh viên và đồng thời chuẩn bị kỹ năng điều<br /> <br /> khiển và quản lý một lớp học đông sinh viên<br /> và nhiều trình độ.<br /> 3. Việc áp dụng các hoạt động học có phân<br /> loại trình độ giúp thúc đẩy động lực học của<br /> sinh viên giúp sinh viên tham gia chủ động và<br /> tích cực hơn vào các hoạt động học.<br /> KHUYẾN NGHỊ<br /> 1. Để sinh viên tham gia vào các hoạt động<br /> học và thúc đẩy sự tham gia của sinh viên vào<br /> các hoạt động học tiếng Anh trong lớp đông,<br /> nhiều trình độ, giáo viên cần tổ chức các hoạt<br /> động với các nhiệm vụ và yêu cầu khác nhau<br /> phù hợp với trình độ của mỗi nhóm sinh viên.<br /> 2. Giáo viên cần chú ý và quan tâm hơn đối<br /> với nhóm sinh viên có năng lực sử dụng<br /> ngôn ngữ yếu hơn để có những chiến thuật<br /> dạy học phù hợp, do vậy có thể tăng được<br /> thời gian tham gia vào các hoạt động học<br /> trong lớp và thúc đẩy họ tham gia tích cực và<br /> chủ động hơn.<br /> 3. Để làm cho sinh viên có hứng thú và tích<br /> cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học,<br /> giáo viên nên chia sẻ các ý tưởng thiết kế bài<br /> giảng với sinh viên, chẳng hạn như có thể nói<br /> với sinh viên về nhóm của họ và để họ lựa<br /> chọn đặt tên cho nhóm mình. Theo cách này,<br /> sinh viên sẽ cảm thấy tự tin và chủ động tham<br /> gia vào các hoạt động trong giờ học.<br /> 4. Các giáo viên cần tiếp tục nghiên cứu áp<br /> dụng các thủ thuật dạy học hiện đại hơn để<br /> tăng cường sự tham gia của sinh viên trong<br /> giờ học tiếng Anh.<br /> 115<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2