intTypePromotion=1

Tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Năm giai đoạn 2009 - 2014 (ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ HCM)

Chia sẻ: Lê Công Trọng | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
236
lượt xem
78
download

Tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Năm giai đoạn 2009 - 2014 (ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ HCM)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Năm giai đoạn 2009 - 2014 được thực hiện nhằm phân tích tình hình lạm phát của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2009-2014, một số nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng lạm phát, tác động tiêu cực của lạm phát đến nền kinh tế cũng như đời sống nhân dân, đề xuất một số biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát, giảm thiểu những tác động tiêu cực của lạm phát đến sự phát triển của nền kinh tế nước ta.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Năm giai đoạn 2009 - 2014 (ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ HCM)

1<br /> <br /> <br /> Tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam giai  đoạn 2009­2014.<br /> <br /> <br /> <br /> Sinh viên: Lê Minh Nguyệt<br /> Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM<br /> Khoa Tài Chính­ Ngân Hàng<br /> <br /> <br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Bài này phân tích tình hình lạm phát của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn <br /> 2009­2014. Một số nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng lạm phát, tác động <br /> tiêu cực của lạm phát đếm nền kinh tế cũng như đời sống nhân dân. Đề xuất <br /> một số biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát, giảm thiểu những tác động tiêu <br /> cực của lạm phát đến sự phát triển của nền kinh tế nước ta.<br /> <br /> <br /> 1. Giới thiệu<br /> Trong lịch sử kinh tế nhân loại ,có không ít nước phải đối mặt với tình trạng <br /> siêu lạm phát. <br /> ­Hungary: Tháng 8/1945 – Tháng 7/1946<br /> Tỷ lệ lạm phát hàng ngày: 207%<br /> Giá cả tăng gấp đôi trong mỗi: 15 giờ<br /> ­Zimbabwe: Tháng 3/2007 – Tháng 11/ 2008<br /> Tỷ lệ lạm phát hàng ngày: 98%<br /> Giá cả tăng gấp đôi trong mỗi: 25 giờ<br /> ­Nam Tư: Tháng 4/1992 – Tháng 1/1994<br /> Tỷ lệ lạm phát hàng ngày: 65%<br /> Giá cả tăng gấp đôi trong mỗi: 34 giờ<br /> ­Đức: Tháng 8/1922 – Tháng 12/1923<br /> Tỷ lệ lạm phát hàng ngày: 21%<br /> Giá cả tăng gấp đôi trong mỗi: 3 ngày 17 giờ<br /> Weimar Germany: August 1922 ­ December 1923<br /> ­Hy Lạp: Tháng 5/1941 – Tháng 12/1945<br /> Tỷ lệ lạm phát hàng ngày: 18%<br /> Giá cả tăng gấp đôi trong mỗi: 4 ngày 6 giờ<br /> Greece: May 1941 ­ December 1945<br /> ­Trung Quốc: Tháng 10/1947 – Tháng 5/1949<br /> Tỷ lệ lạm phát hàng ngày: 14%<br /> 2<br /> <br /> <br /> Giá cả tăng gấp đôi trong mỗi: 5 ngày 8 giờ<br /> ­Peru: Tháng 7/1990 – Tháng 8/1990<br /> Tỷ lệ lạm phát hàng ngày: 5%<br /> Giá cả tăng gấp đôi trong mỗi: 13 ngày 2 giờ<br /> Peru: July 1990 ­ August 1990<br /> ­Pháp: Tháng 5/1795 ­ Tháng 11/ 1796<br /> Tỷ lệ lạm phát hàng ngày: 5%<br /> Giá cả tăng gấp đôi trong mỗi: 15 ngày 2 giờ<br /> ­Nicaragua: Tháng 6/1986 – Tháng 3/1991<br /> Tỷ lệ lạm phát hàng ngày: 4 %<br /> Giá cả tăng gấp đôi trong mỗi: 16 ngày 10 giờ<br />  Tất cả những con số trên cho tác thấy tác ddooojng tiêu cực to lớn của lạm <br /> phát đến nền kinh tế của một quốc gia.<br />  Kinh tế là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với chính sách phát triển của <br /> từng quốc gia.Nó khẳng định sự tồn tại vị trí của quốc gia đó trên trường <br /> quốc tế.<br />    Thế  mới thấy từ  năm 2007 đến nay, nền kinh tế  thế  giới diễn biến khá <br /> phức tạp và khó lường, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh <br /> tế toàn cầu đã tác động sâu rộng đến kinh tế  của hầu hết các nước trên thế <br /> giới tất nhiên trong đó có Việt Nam.Theo Quỹ  tiền tệ  thế  giới (IMF), Việt <br /> Nam có tỷ  lệ  lạm phát trung bình của giai đoạn 2006 – 2010 là 11,5%, tỷ  lệ <br /> lạm phát  chốt lại  ở  năm 2011 là 18,58%,năm 2012 là  6,81%,  năm 2013 là <br /> 6,04% và năm 2014 là 3,2%. Trong giai đoạn từ  năm 2007 – 2011 (ngoại trừ <br /> năm 2009),tỷ  lệ  lạm phát của Việt Nam luôn cao hơn các nước trong khu <br /> vực.Nhìn  ở  những hướng tích cực nhìn thấy rõ nền kinh tế  Việt Nam đang <br /> trên đà phát triển từng bước hội nhập là một tín hiệu đáng vui.Nhưng thách <br /> thức đặt ra cũng không nhỏ  “làm sao vẫn phát triển mà không dẫn đến lạm  <br /> phát”.<br /> <br /> Có thể thấy lạm phát là một vấn đề nan giải và gây tác động bất lợi đến nền <br /> kinh tế của Việt Nam. Việc tìm hiểu nguyên nhân cốt lõi của lạm phát và <br /> đưa ra những giải pháp xử lý đúng đắn, hiệu quả sẽ có ý nghĩa quan trọng <br /> trong việc điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô. Đó là lý do tại sao  tôi lựa <br /> chọn đề tài này: “ Tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam giai  đoạn <br /> 2009­2014 ”.<br /> 2.  Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu<br /> 3<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2