intTypePromotion=3

Tạo chữ ký với flash

Chia sẻ: Nguyễn Sơn Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
237
lượt xem
104
download

Tạo chữ ký với flash

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn bạn cách tạo chữ ký với flash trong môn đồ họa vi tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo chữ ký với flash

 1. nv 4. c h2 te 1@ 31 i1 fik ra M Adobe Flash lên, ñây dung Scrip 2.0 Vào File Save ho c Ctrl + S ñ lưu l i
 2. v n 4. c h2 te 1@ 31 i1 fik ra Giao di n ban ñ u s như th này.Ph n khoanh tròn ñ cho phép ch nh s a màu s c và size c a b c nh
 3. vn 4. c h2 te 1@ 31 i1 fik ra Ch n công c có hình ch T ñ type text,có th ch n font ch và size cùng các hi u ng như trong word ph n bên dư i
 4. v n 4. c h2 te 1@ 31 i1 fik ra Sauk hi type xong text, ñây là ch rafiki1311 thì ch n vào bi u tư ng hình mũi tên(khoanh tròn ñ bên tay trái.Kích vào text hi n ra khung màu xanh. n F8 hi n ra khung Sysbol : ñ t tên,ch n type là Movie Clip,registration kích vào ñi m chính gi a r i n OK
 5. v n 4. c h2 te 1@ 31 i1 fik ra Ti p t c dùng bi u tư ng mũi tên,b m Ctrl + B ñ hi n ra như hình
 6. v n 4. c h2 te 1@ 31 i1 fik ra n Ctrl + B 1 l n n a ñ chuy n sang shape tool,khi ñó text nhìn s hơi m m
 7. v n 4. c h2 te 1@ 31 i1 fik ra n phím F6 ñ t o 1 frame m i,(là frame th 2 có v ch ñ phía trên c a s text)dùng công c Eraser(c c t y) b ng bên trái,t y l n lư t t ng nét b t ñ u t nét cu i cùng.M i nét s tương ng vs 1 frame.S lư ng frame tùy thu c vào m i
 8. ngư i nv 4. h2 c te 1@ 31 i1 fik ra ñây s 1 tôi dùng 2 frame
 9. v n 4. c h2 te 1@ 31 i1 fik ra Làm l n lư t ñ n khi h t t t c các nét ch .B n có th n Enter ñ xem các frame ch y ntn.Tuy nhiên bây h ch ñang ch y ngư c.ð cho ch xu t hi n xuôi thì ta làm như sau: Kích chu t vào frame ñ u tiên,gi phím Shift,kích vào frame cu i cùng.Kích chu t ph i ch n Reverse Frames
 10. v n 4. c h2 te 1@ 31 i1 fik ra Bây h t o 1 cây bút: n vào bi u tư ng khoanh tròn ñ trên hình,t o 1 layer m i.Có th ñ t tên là bút,cái layer dư i ñ t tên là ch ch ng h n
 11. v n 4. c h2 te 1@ 31 i1 fik ra Vào File Import Import to Stage( ho c n Ctrl + R) sau ñó hi n ra 1 cái b ng,ta s m ñ n nơi lưu nh cây bút.
 12. v n 4. c h2 te 1@ 31 i1 fik ra Khi ñưa hình nh vào có th s b to ho c nh .Ta s d ng công c Free Transform (khoanh tròn ñ bên trái) ñ thay ñ i kích thư c nh cho phù h p
 13. v n 4. c h2 te 1@ 31 i1 fik ra L i n F6,di chuy n hình cây bút ñ n nét text r i l i F6 l i di chuy n cây bút l i F6 l i di chuy n cây bút.C th ñ n h t text
 14. ra fik i1 31 1@ te ch2 4. vn
 15. ð n ñây ta có th n Enter ñ xem ho c n Ctrl + enter ñ xem file hoàn ch nh. Cu i cùng là bư c xu t s p ph m ra: File Public Setting,ch n các ñ nh d ng mu n xu t như swf,html,gif,ch n nơi lưu file xu t r i Public.Th là xong !!! Cám ơn m i ng ñã theo dõi ^^ v n 4. c h2 te 1@ 31 i1 fik ra
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản