intTypePromotion=3

Tập 1 Hà Nội bài hát

Chia sẻ: Pham Minh Tân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
273
lượt xem
61
download

Tập 1 Hà Nội bài hát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung tài liệu giúp bạn đọc hiểu về nghệ thuật âm nhạc, những đặc sắc của bài hát về Hà Nội được tổng hợp qua các bài viết về: im lặng đêm Hà Nội, nhớ mùa thu Hà Nội, người Hà Nội, nhớ về Hà Nội, Hà Nội và tôi, Hà Nội ngày trở về, em ơi Hà Nội phố,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập 1 Hà Nội bài hát

 1. Ban D án Hà N i Tôi Yêu www.100hanoi.com ® HDINVESTMENT.JSC Bài hát Hà N i Đ i L 1000 năm Thăng Long – Hà N i T p1 Ch u trách nhi m: Đinh Ti n Hoàng | Biên t p: Tr n Th Hư ng | Hi u ñính: Bùi Quang Tú 2010 1 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 2. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Hà N i luôn là m t ñ a danh văn hóa, kinh t , chính tr c a c nư c. Tìm hi u các thông tin v kinh t , văn hóa, gi i trí….c a Hà N i luôn là m t nhu c u thi t y u c a nhi u t ng l p nhân dân. Bên c nh ñó, năm 2010 là năm quan tr ng, v i r t nhi u nh ng d p l k ni m l n, ñ c bi t là ñ i l 1000 năm Thăng Long. Đây là m t c t m c văn hóa, l ch s ñư c quan tâm c a c trong và ngoài nư c. Đó chính là lí do chúng tôi l a ch n ch ñ v Hà N i ñ ñ nh hư ng n i dung cho d án chu i website Hà N i. D án chu i website v Hà N i mang tên Hà N i Tôi Yêu ñư c công ty CP ĐT Hoàng Đ t tri n khai th c hi n t tháng 2 năm 2010. V i nh ng n l c, tâm huy t và tình yêu dành cho Hà N i, các thành viên ban d án ñã cho ra nh ng s n ph m văn hóa gây ñư c n tư ng v i ñ c gi yêu Hà N i. Đ i L 1000 năm Thăng Long ñang ñ n r t g n, d án cũng ñang ñi vào giai ño n g p rút hoàn thành ñ hòa chung không khí c a ngày Đ i L . D án là m t b c tranh t ng th , ñi t nh ng s ki n g n v i Đ i L , cũng như nh ng góc sâu trong tâm h n Hà N i, nh ng n p s ng, nh ng c m xúc c a ngư i Hà N i. Bên c nh vi c xây d ng và hoàn thi n chu i website v Hà N i, Ban d án còn cho ra m t nh ng n ph m v Hà N i. Chúng tôi ñã dành nhi u tâm huy t ñ xây d ng T sách Hà N i v i nh ng n ph m ñi n t ñư c t ng mi n phí cho quý b n ñ c. Chúng tôi hi v ng nh ng tâm huy t này s mang l i cho quý b n ñ c yêu Hà N i nh ng ñi u thú v . Tư li u chúng tôi s d ng ñ th c hi n nh ng n ph m này hoàn toàn ñư c sưu t m và biên t p t các ngu n trên Internet nên không tránh ñư c nh ng thi u sót. M t s tư li u do l y các ngu n th c p, nên chúng tôi không th trích d n ngu n ñ y ñ . Chúng tôi mong nh n ñư c s thông c m t các tác gi . Xin chân thành c m ơn và mong nh n ñư c nh ng góp ý t phía b n ñ c! Ban d án 2 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 3. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i M cL c Thư ng ................................................................................................................................2 Im l ng ñêm Hà N i .............................................................................................................4 Ngư i Hà N i.......................................................................................................................6 Nh mùa thu Hà N i..........................................................................................................10 Em ơi Hà N i Ph ..............................................................................................................13 Hà n i ơi ñêm mùa ñông ...................................................................................................17 C m nh n khi nghe bài hát: “Hà n i ơi ñêm mùa ñông” ...................................................17 Hà N i và tôi ......................................................................................................................20 Nh v Hà N i ...................................................................................................................25 Có ph i em là mùa thu Hà N i ..........................................................................................27 Hà N i mùa thu ..................................................................................................................29 Hà N i Mùa lá bay .............................................................................................................30 Hà N i ñêm tr gió.............................................................................................................31 Mong v Hà N i .................................................................................................................33 Đo n khúc thu Hà N i........................................................................................................35 Hà N i ngày tr v .............................................................................................................37 Chi u Hà N i………………………………………………………………………………….. 41 3 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 4. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Im l ng ñêm Hà N i Ch còn mùa hoa s a n ng nàn trong căn phòng nh Đêm cu i thu trăng l nh m sương Ch còn n i im l ng ph khuya Không gian d hương sâu th m T ng ti ng chim ñêm kh c kho i v ng v Ch còn mênh mông gương h , Hiu h t soi nh ng cây bàng lá ñ Ch còn mênh mông gương h , T ng hàng cây góc ph ngây ngô nhìn nhau Ch còn hơi m m i tình ñ u Anh ñi có ñôi l n nhìn l i Ch còn em còn em im l ng ñ n tê ngư i ST. Phú Quang Hãy nghe bài hát ” Im l ng ñêm Hà N i ” và c m nh n Hà N i v ñêm b n nhé! Đã lâu l m r i không v Hà N i. L n này v thăm Hà N i ñúng vào d p cu i thu. Đêm nay, ñêm cu i thu Hà N i, ng i m t mình trong quán cà phê bên H Gươm, ñư c nghe l i b n tình ca Im l ng ñêm Hà N i c a nh c sĩ Phú Quang, lòng l i càng b i h i, th n th c. 4 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 5. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Ch ng hi u sao anh l i nh ñ n em nhi u th . Ngay trong lòng Hà N i, song tâm h n anh c m th y tr ng r ng và cô ñơn quá th . Anh bi t anh ñã s ng b ng thói quen m t r i. Không có em, anh nh em nhi u l m. Ch ng ai yêu anh như em yêu anh, lúc nào cũng d u dàng mà n ng nàn như hương hoa s a, lúc nào cũng trong su t, ph ng l ng như nư c H Gươm. D u anh c quên ñi t t c nh ng n i mu n phi n và kh ñau hi n h u, nh c nh i trong tâm tư ng, nhưng làm sao quên ñư c nh ng k ni m c a m i tình ñ u, quên sao ñư c nh ng gi t nư c m t và n cư i không bao gi tr n v n c a em c sóng sánh hi n v . T i sao khi yêu nhau, em không nói m t l i, dù ch m t l i thôi, anh cũng s n sàng t b t t c ñ cùng em ch y tr n ñ n b t c nơi nào c hai chúng ta c m th y bình yên và h nh phúc. Đ r i bây gi ch còn và mãi mãi “ch còn mùi hoa s a n ng nàn”, “ch còn n i im l ng ph khuya”… sâu th m, ch còn mênh mông gương H Gươm hiu h t soi nh ng cây bàng lá ñ … 5 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 6. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Ngư i Hà N i Đây H Gươm, H ng Hà, H Tây. Đây l ng h n núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, ñây Đông Đô, ñây Hà Hà N i say mê chen ñón Cha v , kín tr i phơi ph i vàng N i, Hà N i m n yêu! sao. Hà N i cháy, khói l a ng p tr i. Ngày y chói vinh quang vang ngàn phương l i th Hà N i h ng m m rung, nư c Vi t Nam yêu d u ng soi bóng sông H ng Hà. Hà N i vùng ñ ng lên! Hà N i vùng ñ ng lên! Hà N i cháy khói l a ng p tr i. Sông H ng reo Hà N i vùng ñ ng lên! Hà N i h ng m m rung. Sông H ng reo! Hà N i ñ p sao! Ôi nư c H Gươm xanh th m Thét lên xung phong căm h n sôi g m súng. lòng. Bùng cháy, kh p ph ta ơi! Vùng lên chi n sĩ ta ơi! Bóng Tháp Rùa thân m t êm m lòng . Tr i Hà N i ñ máu H ng Hà tràn ñ y, H ng Hà cu n ngàn ngu n B i hè ñư ng cu n b c tung bay, xác thù rơi dư i gót s ng tràn ñ y dâng. giày. Hà N i vui sao. Nh ng c a ñ u ô. m m cư i ti ng súng vui thay vang ngày mai sáng Tíu tít gánh g ng ñây Ô Ch D a, láng. Kia Ô C u D n làn áo xanh nâu Hà N i tươi Này l p l p ngư i ñi ánh sao tưng bưng chói lói lòng ta. th m. Mai này l p l p ngư i di thét vang vang tr i kh i hoàn. S ng vui ph hè. B i h i chàng trai, nh ng ñôi Nhìn ñây máu chúng ta tươi bao nhiêu ñ t này ta tư i m t nào. ngày mai vút lên Quanh co chen quanh r n ràng Đ ng Xuân, H ng Hà réo sóng say sưa trông Cha bóng Ngư i mênh xanh tươi bát ngát Tây H . mông. Hàng Đào ríu rít Hàng Đư ng ,Hàng B c, M t Ngư i sáng láng v ng sao th m tươi trán Ngư i Hàng Gai. mái tóc b c thêm. Ôi tha thi t lòng ta bi t bao nhiêu! Bóng c bát ngát ngày vui nư c non reo cư i trên môi Ngư i cư i. M i t c ñ t Hà N i ñư m th m máu h ng tươi. Ti ng cư i. M t ngày thu non sông chi n khu v , Ngày v chi n th ng ! Đư ng vang ti ng hát cu n lòng ngư i. Sáng tác: Nguy n Đình Thi 6 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 7. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Chút c m nh n v bài hát: “Ngư i Hà N i” Không gi ng bao cu c du ng an thư ng tình ng m nhìn phong c nh, con ngư i Hà N i. Cũng không như nh ng gì xưa nay m i ngư i vi t, v v Hà N i… Nh m m t, l ng tâm h n nghe ca khúc “Ngư i Hà N i” c a Nguy n Đình Thi, m t ngư i Hà N i c m-kỳ-thi- h a ñ u là b c kỳ tài, c m t Hà N i hi n ra v i t t c v ñ p làm rung ñ ng bao trái tim nh ng ngư i Vi t Nam hơn n a th k nay. “Ngư i Hà N i” là m t b c tranh hòanh tráng v Hà N i b ng giai ñi u v i nhi u gam màu s c, v a say ñ m thi t tha, v a n ng nàn cháy b ng, v a trang tr ng oai hùng… Hà N i lung linh, c xưa quy n rũ, Hà N i hào hùng, uy nghiêm, tôn kính… như s ng ñ ng trong t ng khuôn nh c, t ng ca t … Đ m t l n nghe, là m t l n nh mãi không th quên. Tha thi t, l ng ñ ng, ch m ch m… giai ñi u như m t dòng ch y b t t n: “Đây H Gươm, H ng Hà, H Tây. Đây l ng h n núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, ñây Đông Đô, ñây Hà N i. Hà N i m n yêu…”. Nh ng tên g i thiêng liêng, t hào mang bóng dáng h n sông núi, khí thiêng tr i ñ t c a dân t c. C m t chi u dài l ch s Vi t Nam cùng huy n th ai d ng nư c, gi nư c ñ y máu và nư c m t, in d u th i gian trên t ng viên g ch nh Hà N i, t ng h t b i ph m rêu mái ph … “Hà N i ñ p sao; ôi nư c H Gươm xanh th m lòng, bóng Tháp Rùa thân m t êm m lòng…”. Hà N i o huy n v i nh ng hàng cây l lư t soi bóng nư c m t h trong xanh ăn tăn sóng. 7 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 8. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Hà N i b n mùa hoa, ư p thơm c tr i ñêm, trăng, sao cho qu n quít bư c chân nh ng ñôi tình nhân, cho ng t môi hôn tình yêu. Hà N i sương khói mê ho c v i bao truy n thuy t ñ m d u c tích nơi kinh thành xưa. “Hà N i ñ p sao…”. Ch có th chìm ñ m vào t ng n t nh c ñ c m nh n cái ñ p c a Hà N i b ng c m xúc chính ngay trong tâm h n mình. Như m t chuy n c nh v i gam màu tươi vui trong giai ñi u, Hà N i hi n lên t âm thanh r n ràng… “H ng Hà tràn ñ y, H ng Hà cu n ngàn ngu n s ng tràn ñ y dâng… Hà N i vui sao, nh ng c a ñ u ô, tíu tít gánh g ng… S ng vui ph hè… Quanh co, chen quanh r n ràng Đ ng Xuân…, bát ngát Tây H …”. Dòng nh c cu n cu n tuôn tràn như t ng l p sóng sông H ng xô lên nhau, b i ñ p phù sa cho c m t vùng châu th trù phú. Con sông u n lư n ôm quanh Hà N i, g n v i bao thăng tr m, bu n vui, nư c m t, n cư i c a kinh thành Thăng Long xưa. Là con sông nh , con sông thương, hi n hòa và d d i… c a ngư i Hà N i, c a ngư i Vi t Nam. Và r o r c bư c chân ba mươi sáu ph phư ng Hà N i, có ánh m t lúng li ng, duyên dáng c a nh ng chàng trai, cô gái thanh l ch, tr trung…, th p thóang khung c nh m áp, náo nhi t c a nh ng làng ngh Hà N i vang bóng m t th i… Và Tây H , m t gương soi nh ng áng mây hàng ngàn năm l l ng cu n theo t ng bóng nh nhân gian c kim Hà N i, t huy n th a Trâu Vàng còn lung linh o nh t n ngày nay, ñ n huy n th ai “Pháo ñài bay B.52” c m ñ u rơi xu ng h chôn vùi uy danh không l c Hoa Kỳ nơi làng hoa Ng c Hà bé nh ñ y s c màu. Hà N i mùa thu 1945. Hà N i r c n ng Ba Đình. Hà N i uy nghêim trang tr ng vang l i Tuyên Ngôn Đ c L p _ Khai sinh nư c Vi t Nam , có tên trên b ng ñ th gi i… Hà N i cùng tòan qu c hơn ba ngàn ngày anh dũng, kiên cư ng “quy t chi n cho T qu c quy t sinh”, gi gìn n n ñ c l p non tr c a ñ t nư c, làm nên m t Đi n Biên Ph ch n ñ ng ñ a c u, k t thúc s ñô h xâm lư c c a ch ñ th c dân Pháp. 8 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 9. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i “Ngư i Hà N i” vang nét nh c hào hùng, ñ y kiêu hãnh, l i nh c nhu m h ng t ng gương m t ngư i v i ni m t hào không th che d u… “M t ngày thu non sông chi n khu v , ñư ng vang ti ng hát cu n dòng ngư i. Đòan quân Vi t Nam ñi. Hà N i say mê chen ñón Cha v … Ngày y vinh quang… Vi t Nam yêu d u, ng soi bóng sông H ng Hà…”. Năm c a ô Hà N i như năm cánh hoa xòe n ñón chào nh ng ngư i chi n th ng tr v , ñón chào ngư i lãnh t ki t xu t c a dân t c ñã tìm ra con ñư ng c u nư c – Ch t ch H Chí Minh… Hà N i anh hùng, Hà N i hiên ngang b t khu t… Âm vang “Ngư i Hà N i”, như m t b n anh hùng ca… “M i t c ñ t Hà N i ñư m th m máu h ng tươi”. B c tranh giai ñi u “Ngư i Hà N i” khép l i b ng nh ng dòng nh c r n rã reo vui, b ng nh ng n t nh c nh y múa cùng n ng cùng màu c T qu c, làm ngây ng t lòng ngư i trong ni m vui b t t n c a ngày chi n th ng. “Này l p l p ngư i ñi ánh sao tưng b ng chói lói lòng ta… Bóng c bát ngát ngày vui nư c non reo cư i…” Hơn n a th k , ca khúc “Ngư i Hà N i” vang xa, th m vào t ng trái tim, là ni m t hào không ch c a riêng ngư i Hà N i, mà tr thành tài s n tinh th n c a các th h Vi t Nam. Giai ñi u, ca t c a “Ngư i Hà N i” l ng ñ ng trong tâm h n ngư i Vi t Nam m t tình yêu T qu c. V i bi u tư ng thiêng liêng Th ñô Hà N i. M i ngư i Vi t Nam dù b tc ñâu, không th không không xao xuy n không cháy b ng m t tình yêu T qu c khi giai ñi u tha thi t vang lên “Đây H Gươm. H ng Hà, H Tây. Đây l ng h n núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, ñây Đông Đô, ñây Hà N i. Hà N i m n yêu…”. 9 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 10. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Nh mùa thu Hà N i Hà N i mùa thu cây cơm ngu i vàng, cây bàng lá ñ N m k bên nhau ph xưa nhà c mái ngói thâm nâu. Hà N i mùa thu, mùa thu Hà N i Mùa hoa s a v thơm t ng con gió Mùa c m xanh v thơm bàn tay nh C m s a v a he thơm bư c chân qua H Tây chi u thu, m t nư c vàng lay b xa m i g i M u sương thương nh b y sâm c m nh v cánh m t tr i Hà N i màu thu ñi gi a m i ngư i, Lòng như th m h i tôi ñang nh ai S có m t ngay mùa thu HÀ N i tr l i cho tôi S có m t ngày t ng con ñư ng nh tr l i cho tôi. Hà N i màu thu, mùa thu Hà N i Nh ñ n m t ngư i, ñ nh m i ngư i. ST: Tr nh Công Sơn Chút c m nh n khi nghe bài hát: ” Nh mùa thu Hà N i”: Tôi là ngư i g c Sài Gòn, nhưng m i l n nghe bài hát Nh mùa thu Hà N i c a c nh c sĩ Tr nh Công Sơn, thì c m xúc trong tôi luôn dâng trào. M c dù chưa m t l n ñ t chân ñ n Hà N i, nhưng t ng câu, t ng l i trong bài hát, như ñã ñưa tôi ñ n v i Hà N i r i, m t Hà N i ñang bư c vào mùa thu… H Tây chi u thu, m t nư c vàng lay m xa m i g i, màu sương thương nh … 10 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 11. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Tôi cũng ñã t ng nghe nhi u bài hát, bài thơ ca ng i v mùa thu Hà N i. Nhưng không hi u sao, m i khi nghe l i bài hát Nh mùa thu Hà N i là lòng tôi ch t th y bâng khuâng khó t . Tác gi bài hát ñã ñưa tôi ñi vào m t n i nh không tên, m t n i bu n man mác: Hà N i mùa thu, ñi gi a m i ngư i lòng như th m h i, tôi ñang nh ai? Đã có nhi u ca sĩ th hi n ca khúc này. Nhưng riêng tôi, ngư i làm rung ñ ng trái tim tôi nh t ch có n ca sĩ H ng Nhung. Có ph i vì ch là ngư i g c Hà N i và qua bao nhiêu năm g n bó v i Hà N i nên m i l n hát v quê hương mình thì th t s xúc ñ ng? Hà N i mùa thu cây cơm ngu i vàng, cây bàng lá ñ , n m k bên nhau, ph xưa nhà c , mái ngói thâm nâu… Nh ng hình nh y, sao mà s ng ñ ng quá, nh ng màu vàng c a cây cơm ngu i, màu ñ c a lá bàng, màu nâu c a mái ngói trên nh ng ngôi nhà c trong con ph xưa… Nh ng màu s c y tác gi ñã v lên b ng nh ng ca t th t ñ p. Và càng nên thơ hơn khi: mùa hoa s a v , thơm t ng cơn gió, mùa c m xanh v , thơm bàn tay nh … Tôi c m nh n như ñang ng i th y thoang tho ng mùi thơm c a c m, mùi n ng c a hoa s a ñâu ñây…. B y sâm c m nh , v cánh m t tr i… Tôi b t giác ư c ao mình là m t trong nh ng con sâm c m y, ñư c v ñôi cánh bé nh , cùng bay hư ng v m t tr i, mong ki m tìm ñư c hơi m còn sót l i, c a ánh n ng trong bu i chi u vàng s p t t. Tác gi ñã cho tôi hình dung như mình ñang ñ ng gi a lòng Hà N i. Tôi ñang lang thang quanh b h , d o qua nh ng ñư ng ph nh , c kính, và tôi như ñang ng m nhìn ngư i qua l i trong ti t tr i mát m , dìu d u vào thu. M i ngư i quanh tôi dư ng như cũng ñ m mình trong tr i thu êm . 11 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 12. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Hà N i mùa thu, ñi gi a m i ngư i, lòng như th m h i, tôi ñang nh ai? S có m t ngày, tr i thu Hà N i tr l i cho tôi. S có m t ngày, t ng con ñư ng nh tr l i cho tôi… Ngư i nh c sĩ tài hoa y ñã làm tôi càng thêm yêu Hà N i. C m xúc c a nh c sĩ trư c v ñ p c a c nh v t thiên nhiên, c a con ngư i Hà N i ñã truy n vào tim tôi m t c m giác l lùng. Ông ñã vi t nên ca khúc này b ng s rung ñ ng c a m t tình yêu h t s c tinh t . Bài hát hay, k t h p v i gi ng hát hay, ñã chuy n t i ñ n ngư i nghe nh ng hình nh và tình c m quá ñ i thân thương… M t ngư i b n ñã khuyên tôi n u có d p, nên ra thăm Hà N i vào mùa thu, m i c m h t ñư c v ñ p ñ y thơ m ng c a Hà N i. S có m t ngày tôi ra thăm Hà N i, ñ l ng nghe tr i thu nói, l ng nghe t ng con ñư ng nh tr l i cho tôi -- tr l i vì sao mùa thu Hà N i l i tuy t v i ñ n v y! 12 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 13. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Em ơi Hà N i Ph Em ơi HÀ N i ph . !! Ta còn em mùi hòang lan! Ta còn em mùi hoa s a. Con ñư ng v ng rì rào cơn mưa nh . Ai ñó ch ai tóc xão vai m m. Ta còn em cây bàng m côi mùa ñông., Ta còn em nóc ph m côi mùa ñông. M nh trăng màu côi mùa ñông. Mùa ñông năm y, ti ng dương c m trong căn nhà d . Tan l chi u sao còn v ng ti ng chuông ngân Ta còn em m t màu xanh th i gian M t chi u phai tóc em bay ch t hhòa ch t hi n Ngư i ngh sĩ lang thang hoài trên ph B ng th y mình ch ng nh n i m t con ñư ng! Ta còn em, hàng ph cũ rêu phong Và t ng mái ngói xô nghiêng, nao nao k ni m Chi u H Tây lao xao hoài con sóng Ch t hoàng hôn v t bao gi ST: Phú Quang L ng nghe bài hát và ñ c bài c m nh n này b n nhé! Đã lâu r i tôi ít nh c ñ n chuy n tình ñã tr thành xưa cũ -- chuy n c a m i tình ñ u, chuy n c a nh ng n ng nàn nơi mùa ñông năm cũ. Tình tôi ñã d t, nhưng tôi v n ñ dành l i cho riêng mình chút xúc c m mùa ñông… Thi tho ng tôi t t o cho mình c m giác nh , ñ l i ñư c mơ màng trong nh ng dư âm cùng giá rét, nơi bi n tôi thành k m ng m s ng cùng kí c v i ni m yêu dành cho Hà N i. Hà N i mùa ñông v i mái ngói rêu màu, Hà N i mùa ñông cây bàng tr i lá thân s m trong sương, Hà N i mùa ñông th p thoáng ph xá ánh ñèn nh p nho ng, quán cóc v a hè, ti ng rao văng v ng ph khuya… 13 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 14. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Hà N i mùa ñông Hà N i c a tôi, m t mùa ñông c a tôi nơi m i s m tôi hít hà cái giá bu t màn sương bu i s m, ñ ng dư i m t g c bàng ngõ nhà b ng l ng sáng t i nhìn v phía l i vào, ch ñ i… Ta còn em m t g c cây, M t c t ñèn Ai ñó ch ai ? Hà N i năm cũ c a tôi v i nh ng n hôn l nh mùa ñông, vòng tay b i h i ư t giá dư i m t tr i mưa b i c a nh ng ngày tháng tình yêu còn n ng m. Ch còn n i im l ng ph khuya không gian d hương sâu th m T ng ti ng chim ñêm kh c kho i v ng v Ch còn mênh mông gương h , Hiu h t soi nh ng cây bàng lá ñ Ch còn mênh mông gương h , T ng hàng cây góc ph ngây ngô nhìn nhau Ch còn hơi m m i tình ñ u Anh ñi có ñôi l n nhìn l i Ch còn em còn em im l ng ñ n tê ngư i. Hà N i c a tôi, m t mùa ñông c a tôi nơi m t s m ch hoa bu i ban mai còn ch ng v ng ánh sáng, len l i, ti ng còi xe, ti ng í i, ì xèo bu i ch s m ngày giáp T t cùng cái rét khi n t ng hơi th loà nhoà thành khói, làn khói m o trong kí c tôi nao nao nh … 14 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 15. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Hà N i c a tôi, mùa ñông c a tôi là c m giác ñi xa, r i tr v … V n còn nguyên v n b i h i m i ngày giáp T t, tôi ng i trên tàu, qua nh ng mái nhà nóc ph , qua t ng góc Long Biên -- cây c u mà gi v i tôi là Hà N i. Ph mùa ñông, ngách nh l i vào nh ng ngôi nhà ph c , tr n g cũ kĩ, tư ng vôi cũ kĩ, l i gác thang v i chao ñèn h t ánh sáng vàng v t m o… M i th v n hi n lên trong tôi, và rõ ràng nh t khi bàn tay tôi cóng l nh, s ng mũi tê cay vì giá rét, là khi mùa ñông th c s bư c vào nh ng ngày bu t l nh nh t… Ph mùa ñông, gi v n là nh ng th khơi g i c m xúc v i tôi m nh nh t… Khi sáng sáng nhoà nh t v i màn sương h s m, hít th ñã ñ y mùa ñông Tr ng v i ch m phá nét thanh m nh hàng cây ven h . Khi chi u chi u cafe góc Gi ng nhìn hoàng hôn bóng b ng l ng, xe c d c ngang, trư c m t v n là nh ng nóc nhà rêu ngói, nh ng c t ñi n, ô c a ph màu th i gian. 15 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 16. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Khi t i t i nhìn nh ng ánh ñèn ñ vàng t nh ng ô c a ph c mùa ñông, nhìn lên bóng t i tr m m c phía nh ng lan can cũ kĩ, ph kín lá bàng khô ñ , nơi mái ngói, tư ng cũ hoà bóng cây bàng m côi c a tôi. Khi hít hà trong tay m bao h t d nóng, khi xì x p bát bánh trôi tàu nóng, chè bà c t thơm, khi tung tăng t ng góc ph , khi ng i sau b n tôi bàn tay tôi ñư c gi m b i túi áo có hơi m, khi b n tôi b o r ng thích ñư c sư i m nh ng bàn tay l nh -- như tôi, khi b n tôi vu t ñi nh ng h t nư c còn nhoè trên ñuôi ñôi m t ư t… Mùa ñông c a tôi, theo cách này hay cách khác, v i m ng kí c xa xưa hay th c t i cũng ñ u lay ñ ng t ng mi n xúc c m sâu nh t nơi tâm h n tôi… nơi tôi ñã ñang và s ñ l i t ng n i ni m yêu thương mong nh hoài c m… Hà N i ph , Hà N i mùa ñông… Ta còn em cây Bàng m côi mùa ñông Ta còn em nóc ph m côi mùa ñông 16 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 17. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Hà n i ơi ñêm mùa ñông Đêm mùa ñông ñi trên con ñư ng quen Nghe ti ng rao b i h i n i nh Đâu hàng cây qu nh hiu ph cũ? Hà N i ơi ñêm mùa ñông, Hà N i ơi… Đi tìm em ta men theo th i gian Qua tháng năm và mùa ñông y Cho dù xa lòng ta v n nh Hà N i ơi ñêm mùa ñông, Hà N i ơi… Ơi ñêm mùa ñông Hà N i th c trong mưa Anh ñi tìm em như tìm v h nh phúc Ơi ñêm mùa ñông Hà N i buông hơi th Ơi ñêm mùa ñông Hà N i th c trong mưa ST: Hoàng Phúc Th ng C m nh n khi nghe bài hát: “Hà n i ơi ñêm mùa ñông” Đêm mùa ñông ñi trên con ñư ng quen Nghe ti ng rao b i h i n i nh Đâu hàng cây qu nh hiu ph cũ? Hà N i ơi ñêm mùa ñông, Hà N i ơi… Tôi v n ví cái tr m l ng c a Hà N i gi ng như m t th hương th m, ai v i vàng, nông n i ch ng th c m nh n ñư c, mà c n l ng lòng ñ i di n, ñ m mình th c s v i không gian Hà N i m i th y, m i c m ñư c nh ng ñi u th m kín mà s làm thành vương v n khi xa… Ơi ñêm mùa ñông Hà N i th c trong mưa Anh ñi tìm em như tìm v h nh phúc Và m t trong nh ng ñi u ám nh làm nên n i nh Hà N i trong lòng ngư i – y là không gian c a nh ng ngày mang nhi u trăn tr : T ni m day d t, xót thương theo t ng ti ng rao run r y và l c lõng trong ñêm, t n i cô ñơn c a ngư i l khách lang thang trên con ph v ng – ch ñèn ñư ng và hàng cây qu nh hiu tr m l ng – nhưng b t ch t nghe lòng m hơn khi d ng chân nơi m t quán cóc, nhâm nhi vài h t ngô nư ng trư c b p l a 17 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 18. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i h ng và n cư i hi n h u c a bà c bán hàng, nghe bà t tê chia s v nh ng bu n vui ñã qua trong ñ i… Nh ng hoài ni m r c màu yêu thương s ñ s c th p lên ng n l a m lan lòng ngư i khi có trong tim m t bóng hình ñ mong ư c: Đi tìm em ta men theo th i gian Qua tháng năm và mùa ñông y Cho dù xa lòng ta v n nh Hà N i ơi ñêm mùa ñông, Hà N i ơi… Này con ñư ng quen, này nh ng hàng cây qu nh hiu nơi ph cũ, có còn nh chăng nh ng mùa ñông xưa y? Ta chân tr n th y chung và l ng l , men theo th i gian, qua mưa n ng tháng năm tìm em nơi nh ng mùa ñông l nh, trái tim yêu thương mong m t ngày hòa nh p mà th p b ng lên ch i n mùa xuân cho m t cu c tình… Da di t nh , b n ch n mong… Kh c kho i g i th m “Hà N i ơi ñêm mùa ñông”, ng h nh phúc v bình yên trong hơi th mùa bàng b c m t khúc tình mênh mang: Ơi ñêm mùa ñông Hà N i th c trong mưa Anh ñi tìm em như tìm v h nh phúc Ơi ñêm mùa ñông Hà N i buông hơi th Ơi ñêm mùa ñông Hà N i th c trong mưa Nh ng ñêm mùa ñông Hà N i mưa l nh và dài lê thê, nh nhung giăng m c như tơ tr i, gieo vào lòng ta ni m thương nh m t ngư i, xa, r t xa. Đêm ph p ph ng, cay n ng n i nh … 18 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 19. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i D c ngang nh ng ñư ng nét, nh ng nóc ph im lìm trong ñêm và im lìm trong anh… ung linh nh ng nh hình ký c trên m i l i công viên ngày ch nh t, n cư i em lí l c nép vào vai anh, ta bên nhau bình yên, tư ng ch ng như th i gian ñang ng ng l i… Ph chu nh choáng men tình, ph s t so t nh ng gi t ái ân trên b môi em… Ph luênh loang mưa tràn ký c… Ký c tr mình th n th c, ñ anh nh n ra m t mi n h nh phúc nơi em cho bư c chân anh tìm v : “Anh ñi tìm em như tìm v h nh phúc”, b l i phía sau là m t mùa ñông l nh cùng nh ng gi t mưa nư c m t c a Hà N i ñêm vì cô ñơn khát thèm m t hơi m… Ơi ñêm mùa ñông Hà N i buông hơi th Ơi ñêm mùa ñông Hà N i th c trong mưa Khép l i nh ng giai ñi u lãng ñãng như m t khúc tâm tình ñêm ñông là nh ng ti ng g i “Ơi ñêm mùa ñông Hà N i” tr ñi tr l i, c t lên t nh ng khát khao c n cào, như nh c nh , ru lòng tìm v v i nơi y bình yên… Đi tìm em ñi men theo th i gian Qua tháng năm vào mùa ñông y Nghe “Đêm mùa ñông Hà N i” c a c nh c s Hoàng Phúc Th ng trong hơi th lành l nh c a mùa, tôi ch t nh n ra n i nh Hà N i c a nh ng ngày tháng Mư i hai th t l , ñ m th m, c n cào và da di t hơn bao gi h t… Chìm trong không gian l nh (c a mưa, c a ñêm mùa ñông) – nhưng ngư i nghe l i c m th y m lòng b i nh ng yêu thương dành cho ph phư ng, cho nh ng con ngư i nơi m nh ñ t ngàn năm văn hi n, cho nh ng hoài ni m v m t tình yêu ñôi l a n ng nàn th y chung… 19 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU
 20. www.100hanoi.com Bài hát Hà N i Hà N i và tôi Nơi tôi sinh Hà N i. Ngày tôi sinh m t ngày b ng cháy. Ngõ nh ph nh , nhà tôi ñó. Đêm l ng nghe trong gió Ti ng sông H ng th than. Nh ng ngày tôi lang thang, Tôi m i hi u tâm h n ngư i Hà N i. M c m c thôi mà sao tôi b i h i. M c m c thôi mà sao tôi nh mãi. Tu i thơ ñã ñi qua không tr l i. Cháy h t mình cánh phư ng nh nhàng rơi. Hà N i ơi! Hà N i ơi ! Cái ngày tôi chia xa Hà N i, Gi ra ñi m i th y lòng ti c nu i. Nh ng k ni m m t th i nông n i, C thôi thúc hoài, kh c kho i nơi trái tim. Hà N i ơi ! Hà N i ơi! Khát v ng trong tôi, tình yêu trong tôi. Th i gian có bao gi phôi phai. Như nư c H Gươm xanh v i v i, Như hương hoa s a n ng nàn ñ m ñu i. Bư c chân tôi qua bao n o ñư ng. V n mong m t ngày tr v quê hương. Ngõ nh , ph nh nhà tôi ñó. Trong gi c mơ tôi v n th m mơ. ST: Lê Vinh 20 www.100hanoi.com HÀ N I TÔI YÊU

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản