Tập đọc - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA - Tiết 2

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
132
lượt xem
8
download

Tập đọc - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA - Tiết 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Ôn luyện Tập đọc và học thuộc lòng. - Nghe- viết đúng chính tả, trình bày đúng, sạch bài Nỗi niềm giữ nước giữ rừng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA - Tiết 2

  1. ÔN T P VÀ KI M TRA Ti t 2 I. M c tiêu, nhi m v : - Ôn luy n T p c và h c thu c lòng. - Nghe- vi t úng chính t , trình bày úng, s ch bài N i ni m gi nư c gi r ng. II. dùng d y h c: - Phi u ghi câu h i HS b c thăm. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Gi i thi u bài. (1’)
  2. 2. Ôn luy n T p c và h c thu c lòng. (16-17’) - Cho HS ti p t c ôn luy n các bài T - HTL t tu n 1 n tu n 9. - Cho HS c l i các bài T . 3. Nghe- vi t: (21-22’) - GV c to, rõ nh ng ti ng HS d vi t l n. - HS l ng nghe. - Cho HS c chú gi i - Cho HS vi t chính t . - Ch m, ch a bài. - GV nh n xét chung. 4. C ng c , d n dò: (2’)
  3. - GV nh n xét ti t h c. - Cho HS c l i bài chính t và s a l i vi t sai. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản