Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH (tuần 3)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
456
lượt xem
15
download

Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH (tuần 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Từ kết quả quan sát cảnh trường học của mình, HS biết lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả ngôi trường. Một dàn ý với ý riêng của mỗi HS. - Biết chuyển một phần của dàn ý thành đoạn văn hoàn chỉnh. - Những ghi chép của HS khi quan sát cảnh trường học. - Bút dạ, 3 tờ phiếu khổ to.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH (tuần 3)

  1. T p làm văn LUY N T P T C NH I. M c tiêu, nhi m v : - T k t qu quan sát c nh trư ng h c c a mình, HS bi t l p dàn ý chi ti t cho bài văn t ngôi trư ng. M t dàn ý v i ý riêng c a m i HS. - Bi t chuy n m t ph n c a dàn ý thành o n văn hoàn ch nh. II. dùng d y h c: - Nh ng ghi chép c a HS khi quan sát c nh trư ng h c. - Bút d , 3 t phi u kh to. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: - Ki m tra 2 HS - 2 HS c l i k t qu
  2. quan sát c nh trư ng h c c a mình. - GV nh n xét. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài.(1’) Ho t ng 2: Luy n t p (28-29’) a) Hư ng d n HS làm bài t p 1. - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. Cho HS xem l i các ý ã ghi chép ư c khi quan sát trư ng h c và s p x p các ý ó thành m t dàn ý chi ti t. - Cho HS trình bày nh ng i u quan sát - 3 HS
  3. ư c. - Cho HS làm vi c, phát 3 phi u cho 3 - HS làm vi c cá nhân. HS - Cho HS trình bày. - L p b sung, nh n xét. - GV nh n xét. b) Hư ng d n HS làm bài t p 2. - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. Cho HS ch n 1 ph n dàn ý v a làm chuy n thành o n văn hoàn ch nh. - Cho HS làm bài, nên ch n m t ph n thân bài. - Cho HS trình bày. - L p nh n xét.
  4. - GV nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà chu n b cho ti t ki m tra vi t s p t i b ng vi c xem l i các ti t T p làm văn t c nh ã h c. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản