TCVN 3905 1984

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
239
lượt xem
86
download

TCVN 3905 1984

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn này quy định các thông số hình học ( các kích thước điều hợp cơ bản) của nhà ở và nhà công cộng và phù hợp với tiêu chuẩn " Điều hợp moddun các kích thước trong xây dựng- Nguyên tắc cơ bản". Tiêu chuẩn này quy định bước môdun và chiều cao môdun của các tầng nhà theo hệ vuông góc các tọa độ môdun.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3905 1984

  1. Tiêu chuẩn việt nam tcvn 3905 : 1984 Nhóm H Nhà ở và nhà công cộng - Thông số hình học Dwellings and public buildings - Geometrical parameters Tiêu chuẩn này quy định các thông số hình học (các kích thước điều hợp cơ bản) của nhà ở và nhà công cộng và phù hợp với tiêu chuẩn "Điều hợp môđun các kích thước trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản". Tiêu chuẩn này quy định bước môđun và chiều cao môđun của các tầng nhà theo hệ vuông góc các toạ độ môđun. Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi nghiên cứu : - Các định mức, tiêu chuẩn, bộ phận công trình điển hình và các tài liệu tiêu chuẩn khác; - Các thiết kế điển hình, thiết kế cá biệt và thiết kế thực nghiệm của ngôi nhà. - Các danh mục, catalô, và các thiết kế của kết cấu điển hình và các thành phẩm xây dựng. - Các danh mục, catalô , và các thiết kế của thiết bị thay thế cho các cấu kiện của nhà hoặc thiết bị hợp với các cấu kiện thành một thể thống nhất, các thiết bị có kích thước phù hợp với kích thước của các bộ phận bố trí hình khối và kết cấu của ngôi nhà. Những trường hợp cá biệt không theo tiêu chuẩn này được quy định trong tiêu chuẩn : "Điều hợp môđun các kích thớc trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản". 1 Bước môđun 1.1. Bước môđun Bo, Lo của nhà ở và nhà công cộng phải lấy phù hợp với bảng 1. Bảng 1 Đến 7200 30 M, 12M 15 M, 6M, 3M Trên 7200 đến 12000 30M 15M, 12M Trên 12000 đến 36000 60M 30M 2 Chiều cao môđun của tầng nhà 2.1. Chiều cao môđun Ho cửa tầng nhà ở và nhà công cộng phải lấy phù hợp với bảng 2.
  2. 2.2. Cho phép dùng chiều cao môdun ( điều hợp) tầng nhà là 2800 mm, bội của môdun M Bảng 2 Chiều cao môdun tầng nhà Đến 3600 3M - Trên 3600 đến 7200 6M 3M T ê 7200 12M 6M
Đồng bộ tài khoản