TCVN 7782:2008 ( ISO 15189:2007)

Chia sẻ: Đặng Khánh Hào | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
765
lượt xem
311
download

TCVN 7782:2008 ( ISO 15189:2007)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên TCVN ISOVIEC 17025 và TCVN ISO 9001, đưa ra các yêu cầu về năng lực và chất lượng cụ thế đối với phòng thí nghiệm y tế. Mỗi quốc gia đều có thể có các quy định hoặc yêu cầu riêng áp dụng cho một số hoặc tất cả các nhân viên chuyên nghiệp cũng như các hoạt động và trách nhiệm của họ trong lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 7782:2008 ( ISO 15189:2007)

  1. Khánh Hào - 0912377213 Email: haoiso@gmail.com
Đồng bộ tài khoản