TCXD 33:85

Chia sẻ: Ali Ali | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
1.031
lượt xem
126
download

TCXD 33:85

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tcxd 33:85', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXD 33:85

  1. BỘ XÂY DỰNG CÔNG TY NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM TCXD .................. CẤP NƯỚC - MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Water Supply - Distribution System and Facilities Design Standard Hà Nội, 3/2006
  2. BỘ XÂY DỰNG CÔNG TY NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM TCXD ...................... CẤP NƯỚC - MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Water Supply - Distribution System and Facilities Design Standard CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI TS. Nguyễn Như Hà CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỀ TÀI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI Hà Nội, 3/2006
  3. THAM GIA SOÁT XÉT TIÊU CHUẨN TCXD 33:85 TS. Nguyễn Như Hà 1. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI SOÁT XÉT TIÊU CHUẨN: 2. THAM GIA SOÁT XÉT TIÊU CHUẨN: - TS. Trịnh Xuân Lai - PGS.TS. Trần Đình Khai - PGS. TS. Võ Kim Long - KS. Đinh Viết Đường - KS. Nguyễn Ngọc Tường - KS. Nguyễn Đình Thắng - Các kỹ sư thuộc Công ty Nước và Môi trường Việt Nam
Đồng bộ tài khoản