TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục H

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
362
lượt xem
68
download

TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục H

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục H

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCXDVN 365: 2007_ Phụ lục H

  1. TCXDVN 365: 2007 PHỤ LỤC H Các hình vẽ minh hoạ khoa phẫu thuật- gây mê hồi sức Hình H1. Sơ đồ dây truyền phòng mổ 135
  2. TCXDVN 365: 2007 MẶT CẮT MẶT BẰNG 1. Bàn mổ 2. Đèn mổ 3. Miệng thu hồi khí 4. Đèn đọc phim Xquang 5 5. ổ cấp khí y tế 6. Tủ thuốc, dụng cụ thiết yếu 7. Tủ lạnh, sấy 8. Tủ dụng cụ gây mê, hồi sức 9. Bảng điều khiển Hình H2. Phòng mổ 136
  3. TCXDVN 365: 2007 137
  4. TCXDVN 365: 2007 MẶT CẮT Hình H3. Hệ thống khí sạch phòng mổ 1. Đèn mổ 2. Cửa cấp khí sạch 3. Đèn mổ 4. Miệng thu hồi khí MẶT BẰNG Hình H4. Phòng hồi tỉnh 138
  5. TCXDVN 365: 2007 DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG Hình H5. Quy mô1 (bệnh viện đa khoa 250 đến 350 giường) 139
  6. TCXDVN 365: 2007 MẶT BẰNG Hình H6. Quy mô1 (bệnh viện đa khoa 250 đến 350 giường) 140
  7. TCXDVN 365: 2007 DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG Hình H7. Quy mô2 (bệnh viện đa khoa 400 đến 500 giường) 141
  8. TCXDVN 365: 2007 MẶT BẰNG Hình H8. Quy mô2 (bệnh viện đa khoa 400 đến 500 giường) 142
Đồng bộ tài khoản