intTypePromotion=1

thảo dược trị các bệnh phụ khoa: phần 2 - nxb mũi cà mau

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:165

0
23
lượt xem
0
download

thảo dược trị các bệnh phụ khoa: phần 2 - nxb mũi cà mau

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tiếp nối phần 1, phần 2 tiếp tục trình bày về các phương pháp trị các bệnh phụ khoa khác: viêm tuyến sữa cấp tính, chứng tăng sinh tuyến sữa, không phụ thai, tránh thai. và một số đặc tính của các loại cây thuốc. sách lấy bệnh làm cương, lấy dược làm mục, bệnh lý kết hợp đông tây y xét nghiệm, có đủ uống trong, bôi ngoài, món ăn làm thuốc, đa số là những bài thuốc đơn giản, hiệu nghiệm, dễ làm. mời các bạn cùng tham khảo .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thảo dược trị các bệnh phụ khoa: phần 2 - nxb mũi cà mau

Thảo dược trị bệnh phụ khoa — 1 3 9<br /> <br /> VIÊM TUYẾN SỮA CẤP TÍNH<br /> Viêm tuyến sữa cấp tín h thường p h á t sinh ở giai<br /> đoạn cho con bú, p h ần lớn là 3-4 tu ần sau khi sinh.<br /> Biểu h iệ n lâm sàng có 3 thờ i kỳ:<br /> (1) Sữa tích tụ, lúc đầu sợ lạ n h p h á t n h iệt, tuyến<br /> sữa căng sưng đau đớn, xuất h iện những cục<br /> sưng không rõ giới hạn, da bên ngoài hơi đỏ,<br /> đụng vào đau rõ rệt.<br /> (2) Chứng viêm tiếp tục p h á t triển , lạ n h run sôt<br /> cao tuyến sữa đau dữ dội, da bên ngoài sưng<br /> đỏ p h á t n h iệt, hạch dưới nách k ế t sưng lớn,<br /> chạm vào đau.<br /> (3) Từ viêm chuyển sang th ờ i kỳ làm mủ.<br /> N ên sử dụng các phương thuôc sau:<br /> 1. Bồ công anh<br /> <br /> - Bồ công an h tươi vừa lượng, giã n á t v ắ t nước<br /> uông.<br /> - Bồ công anh tươi 120g, sắc nước uô"ng, xác thuốc<br /> giã n á t đắp lên chỗ đau lúc còn nóng.<br /> - Bồ công anh 60g, ngân hoa 30g, sắc uống.<br /> - Bồ công an h tươi, sữa dê tươi lượng vừa phải,<br /> cùng n g h iền trộ n đắp vào chỗ đau.<br /> - Bồ công anh 60g, sa thảo 30g, th êm ít rượu sắc<br /> lấy nước bỏ xác, nước thuốc pha với rượu, bôi vào chỗ<br /> đau lúc còn nóng.<br /> <br /> 1 4 0 — Thảo dược trị bệnh phụ khoa<br /> <br /> - BỒ công anh 30g, th a n h bì 30g, du diệp 7 lá, sắc<br /> uống. Trị viêm tuyến sữa giai đoạn đầu.<br /> - Bồ công an h 30g, cỏ ruột gà 30g, sắc uô’ng.<br /> - Bồ công an h tươi, n h ấ t chi tiễ n tươi, lượng vừa<br /> phải, giã n á t đắp lên chỗ đau.<br /> - Bồ công an h 60g, rễ ngưu nãi tử 30g, sắc uô'ng.<br /> - Bồ công an h 60g, cỏ p h ậ t giáp tươi 30g, giã n á t<br /> đắp lên chỗ đau.<br /> - Bồ công an h 30g, ngưu cân th ảo 30g, sắc uống,<br /> xác thuôc giã đắp lên chỗ đau.<br /> - Bồ công an h 30g, sơn cam th ảo 30g, sắc uô'ng.<br /> 2. Xà môi (hình 57)<br /> <br /> - Xà môi tươi 90g, sắc uô'ng.<br /> - Xà môi 30g, đinh quỳ thảo 30g, sắc uô'ng.<br /> - Xà môi tươi vừa lượng, giã n át, trộ n m ật, đắp<br /> lên chỗ đau.<br /> - Xà môi tươi 30g, bồ công anh tươi 30g, giã n á t<br /> v ắ t nước uô"ng với rượu, xác thuốc đắp lên chỗ đau.<br /> 3. Đỗ quyên<br /> <br /> - Rễ đỗ quyên khô 60g, sắc uông làm 2 lần.<br /> - Lá đỗ quyên tươi, giã n á t đắp lên chỗ đau.<br /> 4. Mã lan (hình 50)<br /> <br /> - Rễ mã lan 30g, n h ấ t điểm hồng 30g, tạc tương<br /> thảo 30g, sắc uông; xác thuốc giã n á t đắp lên chỗ đau.<br /> <br /> Thảo dược trị bệnh phụ khoa — 1 4 1<br /> <br /> - Rễ m ã lan tươi 120g, th ê m ít đường trắn g , giã<br /> n á t đắp lê n chỗ đau.<br /> - T h â n rễ m ã lan 30g, trứ n g v ịt muôi 1 cái, rượu<br /> nước ng ang lượng, sắc uô"ng.<br /> 5. Tiên nhân chưỏng (xương rồng)<br /> <br /> - T iên n h â n chưởng vừa lượng v ắ t nước uô'ng.<br /> - T iên n h â n chưởng 2 m iếng, bỏ gai giã n át, th êm<br /> cồn 95% trộ n đều đắp lên chỗ đau, ngày 2 lần.<br /> - T iên n h â n chưởng giã n á t v ắ t nước trộ n với ít<br /> bột mì đ ắp lên chỗ đau.<br /> 6. Tinh tú thái (hình 8)<br /> <br /> - T in h tú th á i tươi 60g, rượu nước lượng bằng<br /> nhau, giã n á t đắp lên chỗ đau.<br /> - Lá tin h lú th á i tươi, tỏi, đường đỏ vừa lượng<br /> cùng giă n á t, đắp lên chỗ đau.<br /> - T in h tú th á i 30g, rễ sơn bạch cúc 30g, sắc uống.<br /> 7. Tiêu phạm thiên hoa (hình 54)<br /> <br /> - Rễ tiêu phạm th iê n hoa tươi 30g, rễ h à n môi<br /> tươi 30g, rượu nước ngang lượng, sắc uống.<br /> - Lá tiêu phạm th iê n hoa tươi th êm hèm rượu giã<br /> n á t đắp lê n chỗ đau.<br /> - Tiêu phạm th iê n hoa (rễ) 30g, rượu nước ngang<br /> lượng sắc uô'ng.<br /> <br /> 1 4 2 — Thảo dược trị bệnh phụ khoa<br /> <br /> 8. Trữ ma (cây gai)<br /> <br /> - Lá cây gai tươi, h àn h , rê hẹ lượng vừa đủ, giã<br /> n á t với cơm rượu đắp lên chỗ đau.<br /> - Rê cây gai tươi, sa th ảo tươi vừa lượng, giã n á t<br /> đắp lên chỗ đau.<br /> 9. Tạc tưdng thảo (hình 111<br /> <br /> - Tạc tương th ảo 30g, địa cẩm th ảo 30g, sắc uô"ng,<br /> xác thuôh giã đắp lên chỗ đau.<br /> - Tạc tương th ảo tươi vừa lượng, giã n á t đắp lên<br /> chỗ đau.<br /> 10. Bán chi liên<br /> <br /> - B án chi liên tươi 120g, v ắ t nước uống.<br /> - B án chi liên tươi 60g, tiểu k ế tươi 30g, sắc uống.<br /> - B án chi liên tươi, m ậ t ong vừa lượng, giã n á t<br /> đắp lên chỗ đau.<br /> 11. Dã cúc hoa<br /> <br /> - Dã cúc hoa tươi 60g, tử hoa địa đinh tươi 60g,<br /> sắc uông.<br /> - Dã cúc hoa tươi 60g, cân cốt th ảo tươi 60g, th êm<br /> 1 lá t đậu hũ, sắc nước uô"ng, xác thuôc giã đắp lên chỗ<br /> đau.<br /> 12. Mao diệp tử kim ngưu<br /> <br /> - Mao diệp tử kim ngưu tươi 60g, rượu nước lượng<br /> ngang nhau sắc uống.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Thào dược trị bệnh phụ khoa — 1 4 3<br /> <br /> - Lá mao diệp tử kim ngưu tươi vừa lượng, th êm ít<br /> muối, giã đắp lên chỗ đau.<br /> 13. Lệ chi thảo (hình 86)<br /> <br /> Lệ chi th ảo 30g, rượu nước ngang lượng sắc uô"ng,<br /> xác giã n á t đắp lên chỗ đau.<br /> 14. Cỏ huyên<br /> <br /> - Rễ cỏ huyên tươi 60g, trứ n g v ịt muôd 1 cái, hầm<br /> ăn.<br /> - Rễ cỏ huyên tươi vừa lượng, th êm ít muối, giã<br /> n á t d ắp lê n chỗ đau.<br /> 15. Mộc phù dung<br /> <br /> - Lá mộc phù dung tươi 90g, đường đỏ vừa lượng,<br /> giã n á t đắp lên chỗ đau.<br /> - Rễ mộc phù dung tươi 60g, sắc với rượu ngon<br /> uông.<br /> - Lá mộc phù dung tươi, hồng mao thảo, thủy h iện<br /> th á i, lượng vừa đủ, giã n á t đắp lên chỗ đau.<br /> 16. Dã hiện thái<br /> <br /> - Rễ dã hiện th á i tươi 60g, trứng v ịt muôi 1 cái,<br /> h ầ m ăn.<br /> - Lá dã hiện th á i tươi, th êm ít cơm nguội giã n á t<br /> đắp lê n chỗ đau.<br /> 17. Dã mẫu đởn (hình 75)<br /> <br /> - Rễ dã mẫu đơn tươi 60g, h àn h 3 gôc, sắc uống.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2