The 6.270 Robot Builder's Guide P1

Chia sẻ: Thach Sau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
80
lượt xem
9
download

The 6.270 Robot Builder's Guide P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

This chapter presents an introduction to electronic assembly followed by step-by-step instructions to assembling the 6.270 hardware. The instructions assume no prior background in electronics.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: The 6.270 Robot Builder's Guide P1

Đồng bộ tài khoản