The Active Directory

Chia sẻ: Tran Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
63
lượt xem
15
download

The Active Directory

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô hình Workgroup Mô hình Workgroup còn gọi là mô hình peer to peer - các máy tính trong mạng có vai trò như nhau - thông tin người dùng được lưu trong tập tin SAM trên mỗi máy cục bộ - quá trình chứng thực cho người dùng đăng nhập diễn ra tại máy cục bo65ma user đăng nhập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: The Active Directory

Đồng bộ tài khoản