intTypePromotion=3

The Department of Revenue Financial Audit For the Period July 1, 1996, through March 31, 1999 October 1999_part2

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
29
lượt xem
3
download

The Department of Revenue Financial Audit For the Period July 1, 1996, through March 31, 1999 October 1999_part2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương Kết luận Sở Thuế Vụ đã thiết kế và thực hiện kiểm soát nội bộ để cung cấp sự đảm bảo hợp lý rằng các giao dịch biên chế của nó được hỗ trợ đầy đủ, được phê duyệt, và chính xác trong hồ sơ kế toán của nhà nước. Ngoài ra, đối với các hạng mục thử nghiệm, bộ phận xử lý giao dịch biên chế phù hợp với các tài liệu tài chính liên quan đến quy định của pháp luật và các thỏa thuận thương lượng đơn vị áp dụng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: The Department of Revenue Financial Audit For the Period July 1, 1996, through March 31, 1999 October 1999_part2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản