The grammar book teacher course part 35

Chia sẻ: Phuong Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
6
download

The grammar book teacher course part 35

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

In the case of English, verb tense morphology consists of auxiliary verbs and certain suffixes or word endings such as -ing. Thus, we could describe the verb tense morphology of the past progressive tense in English as consisting of the past tense form of the auxiliary verb frand the -rȣ added to the base form of the main verb.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: The grammar book teacher course part 35

Đồng bộ tài khoản