The Hennepin Technical College Financial Audit For the Period July 1, 1995, through June 30, 1998 July 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota_part2

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
27
lượt xem
3
download

The Hennepin Technical College Financial Audit For the Period July 1, 1995, through June 30, 1998 July 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota_part2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3. Học phí và lệ phí Chương Kết luận Nói chung, Hennepin Technical College được thiết kế và thực hiện kiểm soát nội bộ để cung cấp sự đảm bảo hợp lý rằng học phí và lệ phí phù hợp được thu thập, bảo mật thích đáng, và chính xác trong các hồ sơ kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: The Hennepin Technical College Financial Audit For the Period July 1, 1995, through June 30, 1998 July 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota_part2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản