The Mobile Radio Propagation Channel P1

Chia sẻ: Khinh Kha Kha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
85
lượt xem
12
download

The Mobile Radio Propagation Channel P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

The Mobile Radio Propagation Channel. Second Edition. J. D. Parsons Copyright & 2000 John Wiley & Sons Ltd Print ISBN 0-471-98857-X Online ISBN 0-470-84152-4 The Mobile Radio Propagation Channel The Mobile Radio Propagation Channel. Second Edition. J. D. Parsons Copyright & 2000 John Wiley & Sons Ltd Print ISBN 0-471-98857-X Online ISBN 0-470-84152-4 The Mobile Radio Propagation Channel Second Edition J. D. Parsons, DSc (Eng), FREng, FIEE Emeritus Professor of Electrical Engineering University of Liverpool, UK JOHN WILEY & SONS LTD Chichester ´ New York ´ Weinheim ´ Brisbane ´ Singapore ´ Toronto The Mobile Radio Propagation Channel. Second Edition. J. D. Parsons Copyright & 2000 John Wiley...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: The Mobile Radio Propagation Channel P1

Đồng bộ tài khoản