The Wire

Chia sẻ: Hoàng Mạnh Tuyến | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

1
77
lượt xem
11
download

The Wire

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

rc delays should only be considered when the rise (fall) time at the line input is smaller than RC, the rise (fall) time of the line trise

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: The Wire

Đồng bộ tài khoản