There is, there are, how many, how much, to have There is, there are

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
965
lượt xem
190
download

There is, there are, how many, how much, to have There is, there are

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

There is, there are, how many, how much, to have There is, there are Xét câu: There is a book on the table. Câu này được dịch là : Có một quyển sách ở trên bàn. Trong tiếng Anh thành ngữ: There + to be được dịch là có Khi dùng với danh từ số nhiều viết là there are Ở đây there đóng vai trò như một chủ từ. Vậy khi viết ở dạng phủ định và nghi vấn ta làm như với câu có chủ từ + to be. Người ta thường dùng các từ sau với cấu trúc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: There is, there are, how many, how much, to have There is, there are

Đồng bộ tài khoản