intTypePromotion=3

THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 1

Chia sẻ: Nguyễn NHi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
319
lượt xem
112
download

THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thi công công trình thủy lợi là một môn học bao gồm cả kỹ thuật thi công và tổ chức thi công nằm trong chương trình đào tạo sinh viên của ngành Xây dựng thủy lợi thủy điện. Phần kỹ thuật thi công trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác dẫn dòng thi công, phương pháp và kỹ thuật thi công các dạng công tác trong quá trình xây dựng công trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 1

  1. MÔN HỌC THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - I Thời lượng: 4 đvht (60 tiết) MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Thi công công trình thủy lợi là một môn học bao gồm cả kỹ thuật thi công và tổ chức thi công nằm trong chương trình đào tạo sinh viên của ngành Xây dựng thủy lợi - thủy điện. Phần kỹ thuật thi công trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác dẫn dòng thi công, phương pháp và kỹ thuật thi công các dạng công tác trong quá trình xây dựng công trình. Phần tổ chức thi công nhằm giải quyết vấn đề thời gian và không gian mặt bằng xây dựng công trình trong suốt quá trình thi công. Từ đấy vận dụng sáng tạo và cụ thể vào quá trình thi công các công trình thủy lợi, thủy điện… Yêu cầu sinh viên trong quá trình học tập cần nắm bắt được nội dung và trình tự thiết kế dẫn dòng, các giải pháp kỹ thuật thi công của tất cả các loại công tác trong quá trình xây dựng; các phương pháp tổ chức thi công, lập kế hoạch và điều khiển thi công; các điều kiện cần tổ chức cho công trường để có được mặt bằng thi công tốt, hiệu quả. NỘI DUNG MÔN HỌC Môn học Thi công công trình thủy lợi được trình bày trong 7 đơn vị học trình (105 tiết) với nội dung gồm 22 chương và được chia làm 5 phần sau: • Phần I : Dẫn dòng thi công và công tác hố móng (15 tiết) • Phần II : Công tác đất (23 tiết) • Phần III : Nổ mìn và công tác đá (12 tiết) • Phần IV : Công trình bê tông và bê tông cốt thép (25 tiết) • Phần V : Kế hoạch tổ chức thi công (30 tiết) Nội dung môn học Thi công I : Công tác thi công công trình thủy lợi được trình bày trong 4 đơn vị học trình (60 tiết) với nội dung gồm 22 chương và chia làm 3 phần sau: • Phần I : Dẫn dòng thi công và công tác hố móng • Phần II : Công tác đất • Phần III : Nổ mìn và công tác đá Nội dung chi tiết các chương mục của môn học Thi công Thuỷ lợi I mỗi phần được trình bày Mục lục dưới đây.
  2. MỤC LỤC GIỚI THIỆU MÔN HỌC Trang 1. Nhiệm vụ và vị trí của môn thi công công trình thủy lợi 2. Sơ lược về sự phát triển của công tác xây dựng thủy lợi ở Việt Nam 3. Đặc điểm và tính chất thi công công trình thủy lợi 4. Nội dung môn học PHẦN I : DẪN DÒNG THI CÔNG VÀ CÔNG TÁC HỐ MÓNG Chương 1: DẪN DÒNG THI CÔNG 1.1. Đặc điểm của thi công các công trình thuỷ lợi và nhiệm vụ dẫn dòng 6 1.1.1. Đặc điểm của việc thi công công trình thuỷ lợi 6 1.1.2. Nhiệm vụ của dẫn dòng thi công 6 1.1.3. Nhiệm vụ thiết kế dẫn dòng thi công 6 1.2 Các phương pháp dẫn dòng thi công 6 1.2.1 Đắp đê quai ngăn dòng một đợt 6 1.2.2 Đắp đê quai ngăn dòng nhiều đợt 9 1.2.3 Chọn phương án dẫn dòng 1.2.4Tính toán thủy lực dẫn dòng 1.3. Chọn lưu lượng thiết kế thi công 17 1.3.1 Khái niệm: 17 1.3.2 Chọn tần suất thiết kế 17 1.3.3 Chọn thời đoạn dẫn dòng và lưu lượng thiết kế 18 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng và các nguyên tắc khi chọn phương án. 19 1.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn phương án 19 1.4.2. Những nguyên tắc cơ bản khi chọn phương án dẫn dòng 19 21 Chương 2: ĐÊ QUAI (QUÂY) 2.1 Khái niệm chung 21 2.1.1. Định nghĩa và phân loại 21 2.1.2. Những yêu cầu cơ bản đối với đê quai 21 2.2. Cấu tạo và phương pháp thi công đê quây thông thường 21 2.2.1. Đê quai bằng đất 21 2.2.2. Đê quai bằng đá đổ 22 2.2.3. Đê quai bằng bó cây 23 2.2.4. Đê quai bằng cỏ và đất 24 2.2.5. Đê quai bằng bản cọc gỗ 25 2.2.6. Đê quai bằng bản cọc thép 26 2.2.7. Đê quai bằng khung gỗ 26 2.2.8. Đê quai bằng bêtông 27 2.3. Xác định cao trình đê quây (đỉnh), bố trí mặt bằng 28 2.3.1. Xác định cao trình đỉnh đê quây 28
  3. 2.3.2. Bố trí mặt bằng đê quây 29 30 Chương 3: NGĂN DÒNG 2.1 Khái niệm chung về ngăn dòng và các phương pháp ngăn dòng 30 3.1.1. Khái niệm chung 30 3.1.2. Các phương pháp ngăn dòng 30 3.2. Xác định các thông số tính toán trong thiết kế ngăn dòng 31 3.2.1. Chọn ngày tháng ngăn dòng 32 3.2.2. Chọn lưu lượng thiết kế ngăn dòng 32 3.2.3. Xác định vị trí cửa ngăn dòng 32 3.2.4. Xác định chiều rộng cửa ngăn dòng 32 3.2.5. Đập ngăn dòng 33 3.3. Tính toán thuỷ lực ngăn dòng 34 3.3.1. Mục đích tính toán thuỷ lực ngăn dòng 34 3.3.2. Quá trình hình thành các dạng mặt cắt của đập ngăn dòng 34 3.3.3. Sự ổn định của hòn đá trong quá trình đổ đá lấp bằng 34 3.3.4. Tính toán xác định các kích thước của mặt cắt đập ngăn dòng 37 3.3.5. Bài toán thuận về ngăn dòng 41 3.4. Một số điểm cần chú ý trong tổ chức thi công ngăn dòng 42 3.4.1. Công tác chuẩn bị phải thật đầy đủ, chu đáo 42 3.4.2. Công tác tổ chức lãnh đạo phải thật chặt chẽ 42 Chương 4: TIÊU NƯỚC HỐ MÓNG 43 4.1. Khái niệm 43 4.1.1. Khái niệm và nhiệm vụ công tác tháo nước hố móng 43 4.1.2. Các phương pháp thoát nước hố móng 43 4.2. Các phương pháp tiêu nước trên mặt 43 4.2.1. Phạm vi ứng dụng 43 4.2.2. Bố trí hệ thống tiêu nước mặt 43 4.2.3. Xác định lượng nước cần tiêu 45 4.2.4. Một số vấn đề cần xử lý khi tiêu nước trên mặt 49 4.3. Phương pháp tiêu nước hố móng bằng cách hạ thấp MNN 49 4.3.1. Phạm vi ứng dụng 49 4.3.2. Hệ thống giếng thường 50 4.3.3. Hệ thống giếng kim 50 4.4. Thiết kế hạ thấp mực nước ngầm 53 4.4.1. Tính lưu lượng qua các giếng hoàn chỉnh 53 4.4.2. Tính lượng nước thấm qua giếng không hoàn chỉnh 53 4.4.3. Xác định khoảng cách giếng, số lượng giếng 54 4.4.4. Xác định chiều sâu hạ giếng kim 54 4.4.5. Trình tự tính toán thiết kế một hệ thống hạ thấp MNN 55 4.4.6. Những vấn đề cần chú ý khi thiết kế và thi công hệ thống hạ thấp 55 MNN
  4. 4.5. Bảo vệ hố móng không bị phá hoại khi tiêu nước 55 4.5.1. Bảo vệ đáy công trình chống nước ngầm phá hoại 55 4.5.2. Bảo vệ mái hố móng khi tiêu nước 56 57 Chương 5: XỬ LÝ NỀN 5.1. Khái niệm 57 5.2. Xử lý nền bằng lớp đệm 57 5.2.1. Xử lý nền bằng đệm cát 57 5.2.2. Xử lý nền bằng đệm đất 59 5.2.3. Xử lý nền đệm đá sỏi 59 5.3. Xử lý nền bằng cọc 59 5.3.1. Khái niệm 59 5.3.2. Các loại cọc, phạm vi áp dụng 59 5.3.3. Thi công đóng cọc 61 5.4. Xử lý nền bằng nổ mìn ép 61 5.4.1. khái niệm 61 5.4.2. Tính toán lượng thuốc nổ phá 69 5.4.3. Một số chú ý trong thi công 70 5.5. Xử lý nền bằng phương pháp hoá lý 70 5.5.1. Khái niệm về phương pháp xử lý nền hoá lý 70 5.5.2. Phụt vữa ciment để xử lý nền 71 5.5.3. Phụt vữa ciment đất sét xử lý nền 76 CÔNG TÁC ĐẤT PHẦN II : 79 Chương 6 : KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐẤT 6.1 Vị trí công tác đất trong xây dựng Thủy lợi, phân loại và cấp đất 79 6.1.1 Vị trí công tác đất trong xây dựng Thủy lợi 79 6.1.2 Phân loại và phân cấp đất các thông số chủ yếu 79 6.2 Các phương pháp thi công cơ bản về đất 79 6.2.1 Các khâu cơ bản trong quá trình thi công đất, yêu cầu chất lượng khối đất đắp 6.2.2 Các phương pháp thi công đất 80 80 80 Chương 7 : ĐÀO ĐẤT 7.1 Khái niệm chung về công tác đào đất 80 7.2 Lý luận về đào cắt đất 80 7.2.1 Khái niệm. 80 7.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình đào cắt đất 80 7.2.3 Tính chất cấu tạo của đất 80 7.2.4 Cấu tạo và sử dụng dao cắt đất 81 7.3 Máy đào đất một gàu 82 7.3.1 Cấu tạo, tính năng máy đào 1 gàu 82
  5. 7.3.2 Đào đất bằng máy đào gàu ngửa 84 7.3.3 Đào đất bằng máy đào gàu dây 87 7.3.4 Đào đất bằng máy đào gàu ngược 90 7.3.5 Tính toán năng suất máy đào đất 1 gàu 90 7.3.6 Biện pháp nâng cao năng suất máy đào 1 gàu 91 7.4 Máy cạp 91 7.4.1 Khái niệm và phân loại 91 7.4.2 Cấu tạo, tính năng công tác 92 7.4.3 Các sơ đồ di chuyển của máy cạp 93 7.4.4 Tính toán năng suất, biện pháp nâng cao năng suất máy cạp đất 94 7.5 Máy ủi đất 94 7.5.1 Khái niệm chung về máy ủi 94 7.5.2 Bố trí làm việc của máy ủi đất 96 7.5.3 Tính toán năng suất và biện pháp nâng cao năng suất máy ủi đất 96 7.6 Đào đất bằng thủ công 97 7.6.1 Khái niệm 97 7.6.2 Các công cụ đào đất bằng thủ công 97 7.7 Bố trí hiện trường đào đất 98 7.8 Máy đào đất nhiều gàu 98 7.8.1 Khái niệm và phân loại 98 7.8.2 Các loại máy đào nhiều gàu, cách bố trí đào đất 98 7.8.3 Tính toán năng suất máy đào nhiều gàu 99 7.9 Máy san 99 7.9.1 Khái niệm chung 99 7.9.2 Năng suất, biện pháp nâng cao năng suất 100 7.10 Máy xới tơi đất, máy bào đất 101 Chương 8: VẬN CHUYỂN ĐẤT 8.1 Mở đầu 102 8.1.1 Khái niệm 102 8.1.2 Các phương pháp vận chuyển đất 102 8.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn phương án vận chuyển 102 8.2 Vận chuyển bằng ôtô, máy kéo 102 8.2.1 Vận chuyển bằng ôtô 102 8.2.2 Vận chuyển bằng máy kéo 103 8.3 Vận chuyển bằng đường ray 104 8.3.1 Khái niệm 104 8.3.2 Vận chuyển bằng đường ray rộng 104 8.3.3 Đường ray hẹp 104 8.4 Vận chuyển bằng băng chuyền 104 8.4.1 Đặc điểm và phân loại 104 8.4.2 Cấu tạo của băng chuyền 105 8.5 Tính toán năng suất 105
  6. 8.5.1 Năng suất vận chuyển của ôtô, máy kéo, tàu hỏa 105 8.5.2 Năng suất vận chuyển của băng chuyền 106 Chương 9: ĐẦM ĐẤT VÀ THI CÔNG ĐẬP ĐẤT ĐẦM NÉN 9.1 Nguyên lý cơ bản của đầm nén đất 107 9.1.1 Khái niệm chung 107 9.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình nén chặt của đất 107 9.2 Máy đầm và công cụ đầm đất 108 9.2.1 Phân loại các loại đầm 108 9.2.2 Đầm lăn ép 108 9.2.3 Đầm nệm 109 9.2.4 Đầm chấn động 110 9.2.5 Các thông số đầm nén 110 9.2.6 Thí nghiệm đầm nén đất ở công trường 113 9.3 Thi công đập đất đầm nén 113 9.3.1 Khái niệm chung 113 9.3.2 Qui hoạch bãi vật liệu, đào và vận chuyển đất lên đập 114 9.3.3 Công tác chuẩn bị 115 9.3.4 Công tác trên mặt đập 115 9.3.5 Khống chế kiểm tra chất lượng 117 9.4 Biện pháp thi công đập đất trong mùa mưa lũ 118 9.4.1 Khái niệm 118 9.4.2 Các biện pháp thi công trong mùa mưa lũ 118 9.5 Tu sửa đập đất 118 9.5.1 Đập bị ngấm nghiêm trọng 119 9.5.2 Đập bị lún, trượt mái 119 9.5.3 Nứt nẻ đập 119 119 Chương 10 : THI CÔNG ĐẤT BẰNG MÁY THỦY LỰC 10.1 Khái niệm 121 10.2 Công tác đào đất 121 10.2.1 Đào đất bằng súng bắn nước 121 10.2.2 Thiết bị chủ yếu để thi công đào đất bằng súng bắn nước 121 10.2.3 Tổ chức thi công đất bằng súng bắn nước 122 10.3 Đào đất bằng tàu hút bùn 125 10.3.1 Nguyên lý đào đất bằng tàu hút bùn 125 10.3.2 Cấu tạo tàu hút bùn 125 10.3.3 Các sơ đồ đào đất bằng tàu hút bùn 126 10.3.4 Cường độ thi công tàu hút bùn và số lượng tàu hút bùn 128 10.4 Công tác vận chuyển vữa bùn 128 10.4.1 Một số khái niệm về vận chuyển vữa bùn 128 10.4.2 Vận chuyển vữa bùn 129
  7. NỔ MÌN VÀ CÔNG TÁC ĐÁ PHẦN III: Chương 11: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NỔ PHÁ, CÁC PHƯƠNG PHÁP NỔ MÌN CƠ BẢN 11.1. Khái niệm chung 131 11.1.1. Công tác nổ mìn trong xây dựng thuỷ lợi 131 11.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả nổ mìn 131 11.2. Lý luận cơ bản về sự nổ phá, nguyên lý tính toán khối thuốc nổ 132 11.2.1. Lý luận cơ bản về sự nổ phá 132 11.2.2. Tính toán lượng thuốc nổ 134 11.3. Thuốc nố và cách gây nổ 137 11.3.1. Các tính năng kỹ thuật của thuốc nổ 137 11.3.2. Các yêu cầu đối với thuốc nổ dùng trong xây dựng thuỷ lợi 139 11.3.3. Một số loại thuốc nổ thường dùng 139 11.3.4. Các thiết bị gây nổ 140 11.3.5. Các phương pháp gây nổ 143 11. 4. Công tác khoan 147 11.4.1. Khái niệm, phân loại 147 11.4.2. Máy khoan xung kích 148 11.4.3. Máy khoan xoay đập 149 11.4.4. Máy khoan xoay 150 11.4.5. Năng suất máy khoan 150 11.5 Các phương pháp nổ mìn cơ bản 150 11.5.1. Khái niệm 150 11.5.2. Phương pháp nổ mìn lỗ nông 150 11.5.3. Phương pháp nổ mìn lỗ sâu 152 11.5.4. Phương pháp nổ mìn bằng biện pháp nạp thuốc phân đoạn không khí 153 11.5.5. Phương pháp nổ mìn bầu 153 11.5.6. Phương pháp nổ mìn hầm 154 11.5.7. Nổ mìn Vi sai 156 11.5.8. Phương pháp nổ mìn ốp 156 11.5.9. Phương pháp nổ mìn tạo viền 157 Chương 12: ỨNG DỤNG NỔ MÌN TRONG XÂY DỰNG THUỶ LỢI 12.1. Nổ mìn định hướng trong XDTL 158 12.1.1. Định nghĩa nổ mìn định hướng 158 12.1.2. Cơ sở lý luận của nổ mìn định hướng 158 12.2. Nổ mìn định hướng để đắp đập 159 12.2.1. Khái niệm 159 12.2.2. Chọn vị trí xây dựng đập 159 12.2.3. Bố trí các bao thuốc 159 12.2.4. Xác định các thông số nổ phá 161 12.2.5. Xác định phạm vi nổ phá 165 12.2.6. Xác định các thông số của khối đắp sau khi nổ mìn định hướng 164
  8. 12.2.7. Công tác hoàn thiện sau khi nổ 165 12.3. nổ mìn định hướng đào kênh 165 12.3.1. Trường hợp nổ phá bằng bao thuốc tập trung 166 12.3.2. Trường hợp bao thuốc hình dài có đường kính lớn đặt ngang 166 12.4. Nổ mìn đào móng công trình thuỷ lợi 167 12.4.1. Khái niệm 167 12.4.2. Xác định kích thước tầng đất đá bảo vệ 167 12.4.3. Phân đợt khoan nổ, bốc xúc đá 168 12.5. Kỹ thuật an toàn trong công tác nổ phá 168 12.5.1. Bảo quản và vận chuyển tốt vật liệu nổ 168 12.5.2. Lập thiết kế hoặc hộ chiếu khoan nổ mìn 168 12.5.3. Xác định khoảng cách an toàn 168 Chương 13: THI CÔNG ĐẬP ĐÁ ĐỔ 13.1. Khái niệm chung 171 13.1.1. Mở đầu 171 13.1.2. Các yêu cầu chung về thi công đập đá đổ 171 13.2. Thi công đập đá đổ 173 13.2.1. Các loại đập đá đổ thường xây dựng 173 13.2.2. Thi công đập đá đổ 173 13.3. Các công tác cần thiết khi thi công đập đá đổ 177 13.3.1. Xác định cường độ thi công và trình tự thi công 177 13.3.2. Công tác khống chế, kiểm tra chất lượng khi xây dựng đập 177 BIÊN SOẠN Ths.GVC: Ngô Văn Dũng Ths.GV : Phan Hồng Sáng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản