Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
1.576
lượt xem
288
download

Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1) Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động bắt đầu từ quá khứ và kéo dài đến thời điểm hiện tại. 2) Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có thể được dùng khi diễn tả quá trình diễn ra hành động, mà hành động đó bắt đầu trong quá khứ và kéo dài tới thời điểm hiện tại. Người ta thường dùng thì hiện tại tiếp diễn để miêu tả khoảng thời gian mà hành động hiện tại đang diễn ra tại thời điểm hiện tại. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Đồng bộ tài khoản