intTypePromotion=3

Thi thử đại học môn Toán lần 2 THPT Cẩm Giàng

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
92
lượt xem
10
download

Thi thử đại học môn Toán lần 2 THPT Cẩm Giàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thi thử đại học môn toán lần 2 thpt cẩm giàng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thi thử đại học môn Toán lần 2 THPT Cẩm Giàng

  1. S gd & đt h i dương Đ thi th đ i h c l n II Trư ng THPT C M GIàNG Năm h c: 2008 -2009 Tháng 4/2009 MÔN Toán --- &&& --- (Th i gian làm bài : 180 phút. Đ thi g m 2 trang) A.PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ CAÙC THÍ SINH ( 7 đi m ): Câu I(2 đi m ): Cho hàm s y = x 3 + 3x 2 + mx − 2 (1) . V i m ∈ ¡ là tham s . Kí hi u ( Cm ) là đ th c a hàm s . 1) Kh o sát s bi n thiên và v đ th ( C0 ) c a hàm s v i m = 0. 2) T m m đ đ th ( Cm ) có đi m c c đ i và đi m c c ti u và kho ng c ch gi a chỳng b ng 2 5 . Câu II(2 đi m) x2 + 2 x x 2 + 2 x +1 1 1 1) Gi i b t phương tr nh :   − 6.   −3≥0 9  3 2) T m nghi m thu c (0 ; 10) c a phương tr nh: π  2 cos  − x  1 + 1 + 4 = 3 s inx cos x sin 2 x sin 2 x Câu III(1 đi m ):T nh di n tích hình ph ng gi i h n b i các đư ng : y = 4 − x2 , x − y + 2 = 0 Câu IV(1 đi m ):Cho lăng tr ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đ u c nh a , hình chi u vuông góc c a A lên m t ph ng (A’B’C’) là trung đi m H c a B’C’. Tính tan c a góc gi a m t 3 3a 3 ph ng (ABB’) và m t ph ng (A’B’C’), bi t th tích lăng tr là . 8 Câu V(1 đi m ):Cho các s th c x,y,z ∈ [0; 4] tho mãn x + y + z = 6 . Tìm giá tr l n nh t c a F = x 2 + y 2 + z 2 − yx − yz − zx . B.PH N RI NG ( 3 đi m ): Ph n I: Theo chương tr nh chu n : 15  1 Câu VIa (1 đi m ): Cho khai tri n f ( x ) =  x 3 + 1 +  v i x > 0.  x Tìm h s c a h ng t ch a x 25 . Câu VIIa (2 đi m ): Trong không gian v i h to đ Oxyz cho m t c u (S) có phương trình : x 2 + y 2 + z 2 − 4 x + 2 y − 6 z + 5 = 0 và hai đư ng th ng có phương trình  x = −7 + t x + 5 y − 1 z + 3 ,(d’)  (d) = =  y = −1 − t . 2 −3 2 z = 8  a) Xét v trí tương đ i c a (d) và (d’). b) M t ph ng (P) song song v i (d ),(d’) và ti p xúc v i (S).Hãy tìm to đ ti p đi m. Ph n II: Theo chương trình nâng cao :
  2. Câu VIb (1 đi m ):Cho các s ph c z1 = 6 − 4i , z2 = −2 + 2i có đi m bi u di n trên m t ph ng ph c th t là A, B.  MA = MB Tìm s ph c z có đi m bi u di n là M tho mãn :   z+2+i =5 Câu VIIb (2 đi m ): Trong không gian v i h to đ Oxyz cho đư ng th ng (K) đi qua hai đi m A (1;1;1 ) , B ( 3 ; − 2 ;5 ) , m t ph ng (P) có phương trình x + y − 2 z − 6 = 0 . a) Vi t phương trình hình chi u vuông góc c a (K) lên m t ph ng (P). 6 b) Đi m I thu c (K) có to đ nguyên , m t c u (S) tâm I, bán kính ti p xúc v i 2 m t ph ng (P) . Tìm đi m M thu c (P) sao cho đ dài MI nh nh t . -H t-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản