intTypePromotion=3

Thi thử ĐH môn Toán đợt 1_THPT Bắc Yên Thành Nghệ An [2009-2010]

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
8
download

Thi thử ĐH môn Toán đợt 1_THPT Bắc Yên Thành Nghệ An [2009-2010]

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thi thử đh môn toán đợt 1_thpt bắc yên thành nghệ an [2009-2010]', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thi thử ĐH môn Toán đợt 1_THPT Bắc Yên Thành Nghệ An [2009-2010]

  1. S GD-ðT NGH AN ð THI TH ð I H C L N I. NĂM 2010 TRƯ NG THPT B C YÊN THÀNH Môn: Toán. Kh i A. Th i gian làm bài 180 phút A. PH N CHUNG Câu I: (2 ñi m) Cho hàm s : y = x 3 − 3x 2 (C) 1) Kh o sát s bi n thiên và v ñ th hàm s (C) 2) Bi n lu n theo m≠0 s nghi m c a phương trình 1 x2 x − 3 = m + m Câu II: (1 ñi m) Tính tích phân: I = ∫ e (ln x )5 .3 1 + ln 2 x dx 1 x Câu III: (2 ñi m) 1) Gi i phương trình: sin3x+2cos2x-2=0 x 2 y + a = y 2  2) Xác ñ nh các giá tr âm c a a ñ h phương trình  2 có nghi m duy nh t.  xy + a = x 2  Câu IV: (2 ñi m) Cho hình thang vuông ABCD, vuông t i A và D, có AB=AD=a, CD=2a. Trên ñư ng th ng vuông góc v i mp(ABCD) t i D l y ñi m S sao cho SD=a. 1) Xác ñ nh tâm và tính bán kính m t c u ngo i ti p hình chóp S.BCD 2) G i M là trung ñi m c a SA, mp(DMC) c t SB t i N. Tính th tích kh i chóp S.CDMN theo a. Câu V: (1 ñi m) Cho x,y,z>0 và xyz(x+y+z)=1. Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c: P=(x+y)(x+z) B. PH N RIÊNG: Thí sinh ch ñư c làm 1 trong 2 câu (câu VI.a ho c câu VI.b) Câu VI.a: (2 ñi m) 1) Trong không gian v i h tr c t a ñ Oxyz cho m t ph ng (P): x+y+z-2=0 và ba ñi m A(0;0;1), B(1;0;2), C(1;1;1). Vi t phương trình m t c u ñi qua ba ñi m A, B, C và có tâm n m trên m t ph ng (P). ( ) 6 2) Xét khai tri n 1 + x + x 2 . Tìm h s a9 c a x9 trong khai tri n trên. Câu VI.b: (2 ñi m) 1) Trong m t ph ng v i h tr c t a ñ Oxy cho tam giác ABC có B(2,-7); phương trình ñư ng cao v t A là d1: 3x+y+11=0; trung tuy n v t C là d2: x+2y+7=0. Tìm phương trình các c nh c a tam giác. 1 2 6 3 2) Gi i b t phương trình: A2 x − Ax ≤ C x + 10 trong ñó kí hi u An là s ch nh h p 2 k 2 x k ch p k c a n ph n t , C n là s t h p ch p k c a n ph n t . ------ H t ------ C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. ThÝ sinh kh«ng ®−îc dïng t i liÖu! H tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . …… http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản