Thi thử ĐH môn Toán đợt 1_THPT Trung Giã HN [2009-2010]

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
8
download

Thi thử ĐH môn Toán đợt 1_THPT Trung Giã HN [2009-2010]

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thi thử đh môn toán đợt 1_thpt trung giã hn [2009-2010]', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thi thử ĐH môn Toán đợt 1_THPT Trung Giã HN [2009-2010]

  1. S GIÁO D C – ðÀO T O HÀ N I ð THI TH ð I H C – CAO ð NG NĂM 2010 (L n 1) TRƯ NG THPT TRUNG GIà Môn thi: TOÁN (Ngày thi: 31/1/2010) Th i gian làm bài : 180 phút, không k th i gian phát ñ Câu I. (2 ñi m) Cho hàm s y = x 3 + 2mx 2 + (2m + 3) x + 4 (1) 1. Kh o sát s bi n thiên và v ñ th hàm s khi m = 1. 2. Cho ñi m K(1; 3) và ñư ng th ng ∆: y = x + 4. Tìm m ñ ∆ c t ñ th hàm s (1) t i 3 ñi m phân bi t A(0; 4), B, C sao cho tam giác KBC có di n tích b ng 8 2 . Câu II. (2 ñi m) 1. Gi i phương trình : 8sin5x – cos4x.sinx + 4cos2x – 3sinx = 0  x 2 + 2 y 2 = 2 y − 2 xy + 1  2. Gi i h phương trình:  2 3 x + 2 xy − y 2 = 2 x − y + 5  Câu III. (2 ñi m)  e 1  1. Tính tích phân: I = ∫   + x . ln xdx  1  x 1 + ln x  2. Cho các s th c dương a, b, c th a mãn ab + bc + ca = abc. Ch ng minh r ng: a4 + b4 b4 + c4 c4 + a4 + + ≥1 ( ) ( ) ab a 3 + b 3 bc b 3 + c 3 ca c 3 + a 3 ( ) Câu IV. (1 ñi m) Cho hình chóp t giác S.ABCD, có ñáy ABCD là hình ch nh t, AB = 2a, BC = a. Các c nh bên c a hình chóp b ng b ng a 2 . G i M, N l n lư t là trung ñi m c a các c nh SB và CD, K là ñi m a trên c nh AD sao cho AK = . Tính th tích c a kh i chóp S.ABCNK và kho ng cách gi a hai 3 ñư ng th ng MN và SK theo a. Câu V. (1 ñi m) Trong m t ph ng v i h to ñ Oxy, cho ba ñư ng th ng: d1: 3x – 4y – 4 = 0 ; d2 : x + y – 6 = 0 ; d3 : x – 3 = 0 Tìm t a ñ các ñ nh c a hình vuông ABCD bi t r ng A, C thu c d3; B thu c d1 và D thu c d2. Câu VI. (1 ñi m) Trong không gian v i h t a ñ Oxyz, cho hai ñư ng th ng:  x = −1 − 2t x y z  d1 : = = và d 2 :  y = t 1 1 2 z = 1 + t  Tìm t a ñ các ñi m M thu c d1 và N thu c d2 sao cho ñư ng th ng MN song song v i m t ph ng (P): x – y + z + 2010 = 0 ñ dài ño n MN b ng 2. Câu VII. (1 ñi m) Gi i phương trình: 2 log 2+ 3 (x 2 ) + 1 + x + log 2− 3 ( ) x2 + 1 − x = 3 ……………………..H t………………….. http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản