intTypePromotion=1

Thị trường nhà ở và lạm phát - nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: ViKakashi2711 ViKakashi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
28
lượt xem
2
download

Thị trường nhà ở và lạm phát - nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài nghiên cứu kiểm định mối quan hệ giữa thị trường nhà ở và lạm phát tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy lạm phát bị tác động bởi thị trường nhà ở, xu hướng tác động thay đổi theo thời gian. Thị trường nhà ở và lạm phát còn bị tác động bởi các cú sốc của chính nó trong quá khứ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thị trường nhà ở và lạm phát - nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở VÀ LẠM PHÁT – NGHIÊN CỨU<br /> TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> Bùi Ngọc Toản*, Đoàn Thị Thu Trang**<br /> TÓM TẮT<br /> Bài nghiên cứu kiểm định mối quan hệ Nghiên cứu này được cấp kinh phí thực<br /> giữa thị trường nhà ở và lạm phát tại thành hiện bởi Trường Đại học Công nghiệp Tp.Hồ<br /> phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho Chí Minh (IUH) trong đề tài mã số 183.<br /> thấy lạm phát bị tác động bởi thị trường nhà NH01.<br /> ở, xu hướng tác động thay đổi theo thời gian. Từ khóa: lạm phát, thị trường nhà ở, bất<br /> Thị trường nhà ở và lạm phát còn bị tác động động sản, thành phố Hồ Chí Minh.<br /> bởi các cú sốc của chính nó trong quá khứ.<br /> <br /> <br /> THE HOUSING MARKET AND INFLATION - CASE STUDY<br /> IN HO CHI MINH CITY<br /> ABSTRACT<br /> This paper examines the relationship This research was funded by the University<br /> between the housing market and inflation of Industry of Hochiminh City (IUH) under<br /> in Ho Chi Minh City. the research results the project number 183.NH01.<br /> show that inflation is affected by the housing Key words: inflation, the housing market,<br /> market, with the trend of change over time. real estate, Ho Chi Minh city.<br /> The housing market and inflation are also<br /> affected by shocks in the past.<br /> <br /> 1. GIỚI THIỆU<br /> Giai đoạn vừa qua, thành phố Hồ Chí đầu người (Lê Thanh Ngọc, 2014). Sự biến<br /> Minh cùng với cả nước đã trải qua nhiều thăng động của thị trường nhà ở không chỉ tạo cảm<br /> trầm bởi những tác động từ suy thoái kinh tế giác băn khoăn lo lắng cho các đối tượng tham<br /> mang lại, đặc biệt là vấn đề lạm phát tăng cao. gia thị trường, thu hút sự quan tâm lớn của<br /> Không chỉ vậy, thành phố Hồ Chí Minh luôn các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính<br /> chịu áp lực ngày càng tăng về cơ sở hạ tầng, sách, mà còn ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế<br /> cũng như nhu cầu lớn về nhà ở của người dân, của mỗi quốc gia (Valadez, 2010). Trên thế<br /> điều này đã làm cho giá nhà ở trên thị trường giới, có khá nhiều nghiên cứu đã kiểm định<br /> biến động liên tục một cách khó lường và mối quan hệ giữa thị trường nhà ở và lạm phát,<br /> tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhiều lúc giá nhà ở đã hầu hết các nghiên cứu này đều cho rằng tồn<br /> tăng rất cao và vượt xa thu nhập bình quân tại mối quan hệ giữa thị trường nhà ở và lạm<br /> *<br /> ThS. Đại học Công nghiệp Tp.HCM. Email: buingoctoan@iuh.edu.vn<br /> **<br /> ThS. Đại học Công nghiệp Tp.HCM. Email: doanthithutrang@iuh.edu.vn<br /> <br /> 80<br /> Thị trường nhà ở và lạm phát – nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> <br /> phát, đồng thời các yếu tố này còn bị tác động khác, Amonhaemanon và các cộng sự (2013)<br /> bởi các cú sốc trong quá khứ của chính nó, cũng cho rằng lạm phát có tác động ngược<br /> chiều tác động không ổn định và phụ thuộc chiều đến thị trường nhà ở tại Thái Lan; tuy<br /> vào thời gian nghiên cứu. Tuy nhiên, ở Việt nhiên, tác động này chuyển sang hướng cùng<br /> Nam, nhóm tác giả chưa thấy bài nghiên cứu chiều ở độ trễ 3 và 4 năm.<br /> nào đề cập đến vấn đề này. Với bài nghiên cứu<br /> này, nhóm tác giả sẽ tiến hành kiểm định mối 2.1.2. Lạm phát có mối quan hệ cùng<br /> quan hệ giữa thị trường nhà ở và lạm phát tại chiều với thị trường nhà ở: một số nghiên<br /> thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cứu cho rằng khi lạm phát ở mức vừa phải sẽ<br /> có giá trị tham khảo đối với các nhà quản lý tạo động lực kích thích sự phát triển của thị<br /> trong ngành bất động sản, cũng như các nhà trường nhà ở. Đồng thời, khi thị trường nhà ở<br /> nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách. phát triển ở mức phù hợp và bền vững sẽ góp<br /> phần ổn định nền kinh tế, khiến cho lạm phát<br /> 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU đạt giá trị vừa phải. Có thể kế đến các nghiên<br /> 2.1. Mô hình nghiên cứu cứu: Gasparėnienė và các cộng sự (2017) cho<br /> Qua quá trình lược khảo kết quả của các rằng lạm phát tác động cùng chiều và giải thích<br /> nghiên cứu trước, nhóm tác giả thấy rằng một được 39,35% sự biến động của thị trường nhà ở<br /> số quan điểm cho rằng tồn tại mối quan hệ tại Lithuania. Cũng trong năm này, Tupenaite<br /> ngược chiều giữa thị trường nhà ở và lạm và các cộng sự (2017) cho rằng thị trường nhà<br /> phát. Tuy nhiên, cũng có một số quan điểm ở tại Cộng hòa Litva bị tác động bởi lạm phát<br /> khác cho rằng tồn tại mối quan hệ cùng chiều và xu hướng tác động chủ yếu là cùng chiều.<br /> giữa thị trường nhà ở và lạm phát. Dưới đây Trước đó, Zhang và các cộng sự (2016) đã sử<br /> là nội dung tổng hợp của các quan điểm trên. dụng phương pháp VAR và cho rằng lạm phát<br /> có tác động cùng chiều đến thị trường nhà ở,<br /> 2.1.1 Lạm phát có mối quan hệ ngược<br /> sau đó dần chuyển sang tác động ngược chiều,<br /> chiều với thị trường nhà ở: quan điểm này<br /> tác động này thể hiện mạnh tại các thành phố<br /> cho rằng, khi lạm phát tăng quá cao, nền<br /> hạng nhất; ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm thấy<br /> kinh tế sẽ gặp khó khăn và kìm hãm sự phát<br /> tác động cùng chiều của thị trường nhà ở đến<br /> triển của thị trường nhà ở. Đồng thời, khi thị<br /> lạm phát, tác động này tăng dần ở các thành<br /> trường nhà ở bị suy thoái và giảm sút, sẽ tác<br /> phố có quy mô nhỏ.<br /> động xấu đến nền kinh tế, khiến cho lạm phát<br /> tăng cao. Với quan điểm này, có thể kể đến Dựa trên cơ sở này, nhóm tác giả sẽ sử<br /> các nghiên cứu như: Wadud và các cộng sự dụng mô hình ước lượng VAR để khám khá<br /> (2012) đã sử dụng phương pháp VAR và cho tác động của lạm phát đến thị trường nhà ở<br /> rằng lạm phát có tác động ngược chiều đến (phương trình 1) và tác động của thị trường<br /> thị trường nhà ở tại Australia, những tác động nhà ở đến lạm phát (phương trình 2).<br /> này đạt giá trị cao trong vòng một năm đầu Phương trình tác động của lạm phát đến<br /> và giảm dần sau đó. Trong một nghiên cứu thị trường nhà ở:<br /> <br /> <br /> <br /> (1)<br /> <br /> <br /> 81<br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> Phương trình tác động của thị trường nhà ở đến lạm phát:<br /> n n<br /> CPI t = β 0 + ∑ β1 j H<br /> P t− j + ∑ β 2 j CPI t − j + ε 2t (2)<br /> j =1 j =1<br /> <br /> Trong đó, HPt phản ánh thị trường nhà ở đầu từ quý 1 năm 2009, nên nhóm nghiên cứu<br /> (chỉ số giá nhà ở) tại thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thu thập dữ liệu từ thời điểm này.<br /> trong quý t. CPIt phản ánh lạm phát (chỉ số giá<br /> 2.3. Phương pháp phân tích<br /> tiêu dùng) tại Việt Nam trong quý t. εit và ε2t<br /> Bài nghiên cứu vận dụng phương pháp<br /> đều là sai số.<br /> phân tích mô hình tự hồi quy véctơ (VAR)<br /> 2.2. Dữ liệu nghiên cứu nhằm kiểm định mối quan hệ giữa thị trường<br /> Dữ liệu lạm phát được thu thập từ nguồn nhà ở và lạm phát tại thành phố Hồ Chí Minh.<br /> Tổng cục Thống kê Việt Nam. Dữ liệu chỉ số<br /> giá nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh được thu 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN<br /> thập từ nguồn của Tập đoàn Savills. Chúng tôi 3.1. Kiểm định tính dừng<br /> sử dụng dữ liệu theo quý trong giai đoạn từ quý Trong bài nghiên cứu này, nhóm tác giả<br /> 1 năm 2009 đến quý 2 năm 2017. Với đặc thù sử dụng kiểm định Dickey-Fuller (Dickey và<br /> của Việt Nam, hiện chỉ có Tập đoàn Savills Fuller, 1979) để kiểm định tính dừng của hai<br /> cung cấp về chỉ số giá nhà ở với thời điểm bắt chuỗi dữ liệu. Với giả thuyết H0 là chuỗi dữ<br /> liệu không có tính dừng.<br /> <br /> <br /> Bảng 1. Kiểm định tính dừng<br /> Biến Chuỗi dữ liệu gốc Chuỗi dữ liệu sai phân bậc 1<br /> Thị trường nhà ở 0.6872 0.0000***<br /> Lạm phát 0.6044 0.0057***<br /> Ghi chú: *** có ý nghĩa ở mức 1% Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả<br /> Bảng 1 cho thấy cả hai chuỗi dữ liệu phản Qua quá trình kiểm định độ trễ tối ưu của<br /> ánh thị trường nhà ở và lạm phát đều không có mô hình, nhóm nghiên cứu xác định sử dụng<br /> tính dừng ở chuỗi dữ liệu gốc, nhưng có tính mô hình ước lượng VAR ở độ trễ 1. Kết quả<br /> dừng ở sai phân bậc 1 với mức ý nghĩa 1%. mô hình VAR như sau:<br /> <br /> Bảng 2. Kết quả mô hình VAR<br /> Thị trường nhà ở Lạm phát<br /> Biến<br /> Hệ số hồi quy Mức ý nghĩa Hệ số hồi quy Mức ý nghĩa<br /> Hằng số -0,2277 0,366 -0,0217 0,955<br /> DHP(-1) 0,0891 0,613 0,3408 0,206<br /> DCPI(-1) 0,0001 0,999 0,4134 0,009***<br /> Ghi chú: *** có ý nghĩa ở mức 1%<br /> Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả<br /> <br /> 82<br /> Thị trường nhà ở và lạm phát – nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> <br /> Hình 1. Kết quả phản ứng đẩy<br /> Tác động của cú sốc trong thị trường nhà ở Tác động của cú sốc trong lạm phát (quá<br /> (quá khứ) đến thị trường nhà ở (hiện tại) khứ) đến thị trường nhà ở (hiện tại)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tác động của cú sốc trong lạm phát (quá khứ) Tác động của cú sốc trong thị trường nhà ở<br /> đến lạm phát (hiện tại) đến lạm phát (hiện tại)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 2. Vòng tròn đơn vị<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kết quả kiểm định sự ổn định của mô hình đơn vị nên mô hình VAR với độ trễ 1 có tính<br /> cho thấy các nghiệm đều nằm trong vòng tròn ổn định và phù hợp.<br /> <br /> <br /> 83<br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> Với bộ dữ liệu thu thập được, bài nghiên Chí Minh, nhóm tác giả đã sử dụng mô hình<br /> cứu chưa tìm thấy tác động có ý nghĩa thống tự hồi quy véctơ (VAR) để làm sáng tỏ vấn<br /> kê của lạm phát đến thị trường nhà ở. Ở chiều đề cần nghiên cứu và đạt được mục tiêu đề<br /> ngược lại, bài nghiên cứu tìm thấy tác động ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy lạm phát bị<br /> cùng chiều của thị trường nhà ở đến lạm phát tác động bởi thị trường nhà ở, xu hướng tác<br /> sau một quý, sau đó xu hướng tác động chuyển động thay đổi theo thời gian. Đồng thời, thị<br /> sang ngược chiều, tuy nhiên tác động này khá trường nhà ở và lạm phát còn bị tác động bởi<br /> yếu. Ngoài ra, nghiên cứu còn tìm thấy tác các cú sốc của chính nó trong quá khứ. Kết<br /> động cùng chiều của cú sốc trong lạm phát ở quả nghiên cứu là cơ sở để góp phần giúp<br /> quá khứ đến lạm phát ở hiện tại với mức ý<br /> nhà quản lý trong ngành bất động sản, cũng<br /> nghĩa 1%. Sau đó, xu hướng tác động chuyển<br /> như các nhà nghiên cứu và nhà hoạch định<br /> sang ngược chiều.<br /> chính sách thấy rõ được mối quan hệ giữa thị<br /> Điều này thể hiện rằng thị trường nhà ở có trường nhà ở và lạm phát tại thành phố Hồ<br /> tác động đến lạm phát và xu hướng tác động Chí Minh. Kết quả nghiên cứu là bằng chứng<br /> thay đổi theo thời gian. Ngoài ra, thị trường thực nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh, do<br /> nhà ở và lạm phát còn bị tác động bởi các cú đó mang lại giá trị thiết thực và ý nghĩa. Tuy<br /> sốc của chính nó trong quá khứ. Điều này đã<br /> nhiên, bài nghiên cứu còn gặp phải một số<br /> phản ánh phần nào sự biến động liên tục cũng<br /> hạn chế như: chưa đề cập đến các biến kiểm<br /> như sự bất ổn của thị trường nhà ở tại thành<br /> soát có thể tác động đến thị trường nhà ở và<br /> phố Hồ Chí Minh.<br /> lạm phát, chưa nghiên cứu ở các địa phương<br /> 4. KẾT LUẬN khác tại Việt Nam để có cơ sở so sánh giữa<br /> Với mục tiêu kiểm định mối quan hệ giữa các địa phương,… đây cũng là hướng nghiên<br /> lạm phát và thị trường nhà ở tại thành phố Hồ cứu cho các bài nghiên cứu tiếp theo.<br /> <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> [1]. Amonhaemanon, D., Ceuster, M., Annaert, J., Hau, L. (2013), The Inflation-Hedging Ability of<br /> Real estate Evidence in Thailand: 1987-2011, Procedia Economics and Finance, 5 ( 2013 ) 40-49.<br /> [2]. Dickey, D.A., Fuller, W. A. (1979), Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series<br /> with Unit Root, Journal of the American Statistical Association, 74 427-432.<br /> [3]. Gasparėnienė, L., Remeikienė, R., Skuka, A. (2017), Assessment Of The Impact Of Macroeconomic<br /> Factors On Housing Price Level: Lithuanian Case, Intellectual Economics, 10 (2) 122-127.<br /> [4]. Lê Thanh Ngọc (2014), Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tài chính đến bong bóng bất động<br /> sản tại Tp. Hồ Chí Minh, Tạp chí Phát triển và Hội nhập, 15 (25) 58-64.<br /> [5]. Tupenaite, L., Kanapeckiene, L., Naimaviciene, J. (2017), Determinants of Housing Market<br /> Fluctuations: Case Study of Lithuania, Procedia Engineering, 172 (2017) 1169-1175.<br /> [6]. Valadez, R. (2010), The Housing Bubble and The GDP: a correlation perspective, Journal of Case<br /> Research in Business and Economics, 3(10490) 1-18.<br /> [7]. Zhang, H., Li, L., Hui, E., Li, V. (2016), Comparisons of the relations between housing prices<br /> and the macroeconomy in China’s first-, second- and third-tier cities, Habitat International, 57<br /> (2016) 24-42.<br /> [8]. Wadud, M., Bashar, O., Ahmed, H. (2012), Monetary policy and the housing market in Australia,<br /> Journal of Policy Modeling, 34 (2012) 849-863.<br /> <br /> 84<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2