THI VÀ ĐÁP ÁN SI08-1824

Chia sẻ: đỗ đức Lâm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
92
lượt xem
21
download

THI VÀ ĐÁP ÁN SI08-1824

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi gồm các dạng bài cơ bản nhất về tin đại cương,đề được đánh giá là hay qua các kỳ thi.chúc các bạn thi thất tốt!!!!!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THI VÀ ĐÁP ÁN SI08-1824

  1. DỀ THI VÀ ĐÁP ÁN SI08-1824 Câu 1 (2 điểm): Viết chính xác những gì chương trình dưới đây thực hiện? #include using namespace std; int main(){ unsigned int x, y; float z; x= 3; y=5; z=9; cout
  2. và trả về là một số thực cho biết độ dài trung bình của các chuỗi trong danh sách đầu vào. Câu 3 (2 điểm): Viết mã C++ mô tả thuật toán nhận hai số, tính và in kết quả phép chia số thứ nhất cho số thứ hai. Câu 4 (2 điểm): Viết một chương trình C++ thực hiện đầy đủ các công việc sau: Hãy tạo một dãy N số nguyên, hai số đầu tiên là 1 và 2, các số tiếp theo bằng tổng hai số đứng liền trước nó trong dãy. Câu 5 (2 điểm): Viết một chương trình C++ thực hiện đầy đủ các công việc sau: Nhập số n nguyên dương và dãy A có n số nguyên. Thêm vào cuối dãy A phần tử có giá trị bằng phần tử đầu tiên của A. Kiểm tra xem dãy A có đối xứng không (dãy đối xứng tức là khi đảo ngược thứ tự của toàn bộ dãy ta được dãy mới giống hệt dãy cũ). ĐÁP ÁN Câu 1: Ket Qua Tinh duoc: A = 18 B = 15 C = 1 Câu 2: a) double dtchunhat (double a, double b) ; b) double dodaitrungbinh ( string & ch[], int n ) ;
  3. Câu 3 double a, b ; cout a >> b; if (b!=0) cout
  4. #include using namespace std; int main () { int i,n,a[30] ; cout n; for (i=0 ; i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản