intTypePromotion=1

THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ ÁP Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật - 3

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
198
lượt xem
55
download

THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ ÁP Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật - 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

11 2.4.1.Vỏ các sản phẩm kỹ thuật điện cấp bảo vệ I và các thiết bị điện phải được nối với nhau bằng dây bảo vệ và nối với hệ thống đường ống bằng kim loại , kết cấu kim loại của nhà và nối đất tự nhiên khác nămg ở gần thiết bị điện . Các dây dẫn mang điện , kể cả điểm trung tính của mạng không được nối đất trực tiếp hay nối đất với dây bảo vệ ( xem hình 3 ) Hình 3 . Dây bảo vệ trong mạng điện ba pha loại IT 1. 2....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ ÁP Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật - 3

  1. 11 2.4.1.Vỏ các sản phẩm kỹ thuật điện cấp bảo vệ I và các thiết bị điện phải được nối với nhau bằng dây bảo vệ và nối với hệ thống đ ường ống bằng kim loại , kết cấu kim loại của nh à và nối đất tự nhiên khác nămg ở gần thiết bị điện . Các dây d ẫn mang điện , kể cả điểm trung tính của mạng không được nối đất trực tiếp hay nối đất với dây bảo vệ ( xem hình 3 ) Hình 3 . Dây bảo vệ trong mạng điện ba pha loại IT Nối đất qua khe hở phòng đ iện 1. Vỏ 2. San b ằng thế 3. 11
  2. 12 2.4.2.Thiết bị kiểm tra cách điện đư ợc lắp trong hệ thống dây bảo vệ phải phát tín hiệu đủ nhạy , rõ ràng ho ặc phải cắt phần mạng có sự cố khi điện trở cách điện giảm xuống dưới mức giới hạn qui định 2.5.Yêu cầu đối với cắt bảo vệ dòng rò 2.5.1.Các thiết bị điện phải được nối với máy cắt điện dòng rò phù hợp với h ình 4 hay n ối với thiết bị điều khiển bằng máy cắt điện dòng rò có máy biến dòng tổng bố trí tách biệt . 2.5.2.Vỏ các sản phẩm kỹ thuật điện có cấp bảo vệ I và các thiết bị điện phải được nối với trang bị nối đất bảo vệ bằng dây bảo vệ ( xem h ình 4 ) . Trong mạng có trung tính cách ly , khi nối một số sản phẩm kỹ thuật điện với một máy cắt điện dòng rò thì vỏ của chúng phải được nối với trang bị nối đất bảo vệ chung . 2.5.3. Trị số lớn nhất cho phép của tổng trở nối đất bảo vệ và thông số của máy cắt điện dòng rò ph ải được lựa chọn để đảm bảo khi có tiếp xúc giữa dây dẫn mang điện ( trừ dây trung tính ) với vỏ hoặc dây bảo vệ thì thiết bị bảo vệ sẽ tự động cắt phần mạng sự cố thoã mãn yêu cầu ở điều 2.1.2. 12
  3. 13 Hình 4. Sơ đồ bố trí máy cắt dòng rò trong m ạng điện ba pha loại TT Nối đất bảo vệ 1. Vỏ 2. Nối đất bảo vệ 3. Máy cắt điện dòng rò 4. 2.5.4.Lựa chọn , lắp đặt dây bảo vệ phải tho ã mãn yêu cầu ở các điều 2.2.6  2.2.9 2.6.Yêu cầu đối với cắt điện bảo vệ 2.6.1.Các lo ại vật liệu cách điện được sử dụng để làm cách điện bảo vệ như trình bày ở h ình 5 ph ải có đủ độ bền cơ , điện và tính ổn định dưới tác dụng của các yếu tố hoá học , nhiệt , khí hậu do sự già hoá để có thể loại trừ đư ợc sự xuất hiện điện áp nguy hiểm trên các bộ phận mà người có thể chạm tới . Yêu cầu trên phải đảm bảo khi có xét đến ảnh hưởng của điều kiện vận hành và môi trường xung quanh . Hình 5. Các d ạng thực hiện các sản phẩm có cấp bảo vệ II A. Các sản phẩm có vỏ bọc cách điện cũng như có cách điện chính và cách điện phụ tách biệt . B. Các sản phẩm có các bộ phận kim loại m à người có thể chạm tới cũng như có cách điện chính và cách điện phụ tách biệt . C. Các sản phẩm có các bộ phận kim loại m à người có thể chạm tới và cách điện tăng cường ( hai thành ph ần ) D. Các sản phẩm có các bộ phận kim loại mà người có thể chạm tới và cách điện tăng cường ( một thành phần ) 13
  4. 14 1.Cách điện chính 2. Bộ phận kim loại n gười không thể chạm tới 3. Cách điện phụ 4. Bộ phận kim loại người có thể chạm tới 5. Cách điện tăng cường . 2.6.2.Không cho phép làm m ất hoặc hỏng cách điện chính và cách điện phụ của các bộ phận mang điện hay làm giảm tính chất cách điện của nó đến mức có thể xuất hiện điện áp trên các bộ phận của sản phẩm kỹ thuật điện hay thiết bị điện m à người có thể chạm tới . 2.6.3.Ơ các thiết bị điện có cách điện bảo vệ không cho phép nối dây bảo vệ và tụ điện với các bộ phận kim loại không mang điện mà người có thể chạm tới Khi đặt dây bảo vệ xuyên qua các bộ phận của thiết bị điện có cách điện bảo vệ hoặc đặt dây bảo vệ ở b ên trong thiết bị th ì phải cách điện dây bảo vệ và các chi tiết của nó với các bộ phận không mang điện m à người có thể chạm tới . Mức cách điện này phải bằng mức cách điện của bộ phận mang điện . 2.6.4.Các sản phẩm kỹ thuật điện có cấp bảo vệ II phải có kí hiệu của cách điện bảo vệ ( ) ở mặt ngoài của sản phẩm 2.7.Yêu cầu khi sử dụng điện áp an toàn 2.7.1.Các sản phẩm kỹ thuật và các bộ phận của thiết bị điện làm việc với điện áp an toàn ( cấp bảo vệ III ) phải có điện áp danh định không lớn h ơn trị số giới hạn của điện áp an toàn theo qui định ở điều 2.1.2. 14
  5. 15 2.7.2.Nguồn cung cấp điện áp an to àn phải tuân theo qui định ở điều 1.6.2. 2.7.3.Không được phép nối các mạch điện dùng điện áp an to àn với các mạch điện khác không tho ả m ãn các yêu cầu ở điều 2.7.1. và 2.7.2. 2.7.4. Không được phép nối dây bảo vệ với các bộ phận của các sản phẩm kỹ thuật điện và các bộ phận của thiết bị điện có cấp bảo vệ III. 2.7.5.Ô , phích cắm dùng điện áp an to àn không được có tiếp điểm bảo vệ và phải có kết cấu khác với các ổ , phích cắm có điện áp cao hơn qui định ở điều 2.7.1. 2.8.Yêu c u i v i cách ly b o v 2.8.1.Mạch của các thiết bị dùng điện không có nguồn cung cấp độc lập phải được cách ly về điện ( không được nối ganvanic ) với mạng cung cấp bằng cách sử dụng các nguồn cung cấp có thể loại trừ đ ược sự lan truyền điện áp đầu vào sang đ ầu ra của nguồn . 2.8.2.Không được phép nối đất hay nối các dây dẫn mạng điện của mạch điện đã được cách ly bảo vệ với dây dẫn hoặc dây bảo vệ của các loại mạng điện khác . 2.8.3.Không được phép nối các dây bảo vệ của mạng cung cấp với các bộ phận không mang điện của thiết bị dùng điện ở mạng cách ly mà người có thể ch ạm tới . Yêu cầu này không bắt buộc áp dụng trong trường hợp vỏ của thiết bị dùng điện được bố trí trên các kết cấu kim loại m à các kết cấu đó bắt buộc phải nối trực tiếp hay gián tiếp với dây bảo vệ . 2.8.4.ở mạng cách ly chỉ được phép nối một thiết bị dùng điện với nguồn cung cấp hay với một cuộn dây ra của máy biến áp có nhiều cuộn dây ở đầu ra . 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản