Thiết bị lạnh ô tô P11

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
128
lượt xem
75
download

Thiết bị lạnh ô tô P11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị lạnh ô tô P11

  1. Giáo trình Thi t b l nh ôtô 3.5. 3.5. THI T B B O V MÁY NÉN 3.5 Trong h th ng i u hòa không khí ôtô, có nhi u phương ti n ư c áp d ng b o v máy nén trong su t quá trình ho t ng. M i thi t b trong s này ư c thi t k tinh vi nh m b o m an toàn và tin c y trong quá trình ho t ng c a h th ng. M t vài thi t b ã ư c trình bày trên, sau ây ch nêu thêm m t s thi t b khác cũng ư c s d ng th c hi n ch c năng trên: 3.5.1. trư 3.5.1. Công t c nhi t môi trư ng ây là công t c c m bi n nhi t c a không khí bên ngoài i nào h th ng. Công t c này ư c trang b nh m ng t m ch b ly h p t d n ng máy nén khi không c n thi t. Nó ư c u n i tr c ti p trong m ch i n i u khi n b ly h p máy nén, n u nh trong h th ng (ví d 4÷5 0C ) thì nhi t không khí gi m th p hơn nhi t ch công t c s ng t m ch i n ly h p máy nén, máy nén ngưng làm vi c. S làm l nh không c n thi t khi nhi t môi trư ng gi m th p. V i nh ng h th ng i n l nh ư c i u ch nh theo cách ki m soát áp su t giàn l nh, công t c nhi t môi trư ng ư c l p t trong ư ng ng hút không khí vào. Trên m t vài lo i ôtô, công t c nhi t môi trư ng ư c b trí g n két nư c làm mát. N u trên h th ng ã có trang b công t c n nhi t thì công t c nhi t môi trư ng không c n thi t n a. 3.5.2. 3.5.2. Van x áp su t cao 3.5 Công t c ư c t ngõ ra c a máy nén, van s m n u phía áp l c cao c a h th ng tăng quá cao. i u này có th x y ra n u b ngưng t bi ngh t ho c trong quá trình s a ch a ã n p vào h th ng m t lư ng ch t l nh quá yêu c u (th a). H.3.16. Van x áp su t cao và cách b trí trên máy nén
Đồng bộ tài khoản