intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế bài giảng điện tử môn Lịch sử, Địa lý và Văn hóa Nga tại Học viện Khoa học Quân sự

Chia sẻ: Kethamoi Kethamoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

46
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế bài giảng điện tử môn Lịch sử, Địa lý và Văn hóa Nga tại Học viện Khoa học Quân sự Bài báo này đề cập đến quy trình thiết kế bài giảng điện tử môn Lịch sử, Địa lý và Văn hóa Nga bao gồm các bước như xác định mục tiêu, yêu cầu bài học; xác định nội dung trọng tâm, lựa chọn kiến thức cơ bản trong bài học cần cung cấp cho học viên; xây dựng tài liệu đa phương tiện cho từng đơn vị kiến thức; xây dựng thư viện tư liệu; lựa chọn các phần mềm trình diễn để xây dựng tiến trình dạy học thông qua các hoạt động cụ thể và bước cuối cùng là chạy thử chương trình, sửa chữa và hoàn thiện. Với việc sử dụng bài giảng điện tử được thiết kế để tổ chức hoạt động học cho học viên, giảng viên giúp học viên tiếp nhận kiến thức nhanh hơn, phát triển tốt các kỹ năng, giờ học trở nên sống động, đạt hiệu quả cao hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế bài giảng điện tử môn Lịch sử, Địa lý và Văn hóa Nga tại Học viện Khoa học Quân sự

v PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ<br /> MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ VÀ VĂN HÓA NGA<br /> TẠI HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ<br /> NGUYỄN THỊ THANH BÌNH*, PHẠM QUANG MINH**<br /> *<br /> Học viện Khoa học Quân sự,  binhdhnnqs@yahoo.com<br /> **<br /> Học viện Khoa học Quân sự,  enfraru@gmail.com<br /> Ngày nhận bài: 13/3/2019; ngày sửa chữa: 30/4/2019; ngày duyệt đăng: 15/5/2019<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Bài báo này đề cập đến quy trình thiết kế bài giảng điện tử môn Lịch sử, Địa lý và Văn hóa Nga<br /> bao gồm các bước như xác định mục tiêu, yêu cầu bài học; xác định nội dung trọng tâm, lựa chọn<br /> kiến thức cơ bản trong bài học cần cung cấp cho học viên; xây dựng tài liệu đa phương tiện cho<br /> từng đơn vị kiến thức; xây dựng thư viện tư liệu; lựa chọn các phần mềm trình diễn để xây dựng<br /> tiến trình dạy học thông qua các hoạt động cụ thể và bước cuối cùng là chạy thử chương trình, sửa<br /> chữa và hoàn thiện. Với việc sử dụng bài giảng điện tử được thiết kế để tổ chức hoạt động học<br /> cho học viên, giảng viên giúp học viên tiếp nhận kiến thức nhanh hơn, phát triển tốt các kỹ năng,<br /> giờ học trở nên sống động, đạt hiệu quả cao hơn.<br /> Từ khóa: thiết kế, bài giảng điện tử, lịch sử Nga, tiến trình dạy học, phần mềm<br /> <br /> <br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Việc đổi mới phương pháp dạy học nói trên đòi<br /> hỏi mỗi giảng viên cần phải nghiên cứu để từng<br /> Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương<br /> khoa học kỹ thuật trên thế giới, để chuẩn bị cho tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều<br /> thế hệ trẻ có đủ khả năng làm chủ được nền khoa kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học<br /> học kỹ thuật hiện đại đòi hỏi phải đổi mới mạnh viên (Nguyễn Thị Thanh Bình, 2016, tr.95). Trong<br /> mẽ, sâu sắc và toàn diện nội dung và phương pháp những năm qua, hoạt động ứng dụng công nghệ<br /> dạy học, không chỉ trang bị kiến thức mà phải phát hiện đại vào giảng dạy các môn học tại Khoa<br /> huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo tiếng Nga đã có nhiều chuyển biến tích cực.<br /> của người học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn Thay vì việc thiết kế các dụng cụ trực quan tĩnh<br /> luyện kỹ năng vận dụng kiến thức đã tiếp thu được như tranh, ảnh, bảng biểu… để dạy học thì các<br /> vào thực tiễn và điều quan trọng không thể thiếu giảng viên đã dần dần làm quen và sử dụng các<br /> được là cần đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho phần mềm máy tính như phần mềm Powerpoint,<br /> người học. Adobe presenter… để thiết kế bài giảng điện tử,<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 14 Số 20 (7/2019)<br /> PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY v<br /> <br /> <br /> <br /> làm cho giờ học sinh động và sôi nổi, gây hứng thú Vì vậy để việc ứng dụng các phần mềm máy<br /> cho người học hơn. Đặc biệt đối với Bộ môn Văn tính trong thiết kế các bài giảng điện tử một cách<br /> học - Đất nước học, một bộ môn chuyên ngành có hiệu quả, phù hợp với ý đồ dạy học của mình<br /> rất quan trọng trong chương trình đào tạo cử nhân và theo phương pháp dạy học hiện đại, hỗ trợ hoạt<br /> ngoại ngữ ngành tiếng Nga tại Học viện Khoa học động nhận thức tự chủ, sáng tạo của học viên thì<br /> Quân sự, sử dụng bài giảng điện tử đã giúp học giảng viên cần có kỹ năng sử dụng phần mềm, cần<br /> viên có thể được hòa nhập vào các tình huống thực biết khai thác nguồn tư liệu hình ảnh và video hỗ<br /> thông qua các đoạn phim, các video hình ảnh, có trợ trên mạng Internet.<br /> thể hiểu rõ hơn ý nghĩa của các từ mới, các cấu<br /> trúc ngữ pháp mới, hiểu về lịch sử, đất nước, con 2. QUY TRÌNH THIẾT KẾ BÀI GIẢNG<br /> người, văn hóa Nga. ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Thiết bị dạy học nói chung, bài giảng điện tử Với bài giảng điện tử, hoạt động thuyết giảng<br /> nói riêng với các hình ảnh, âm thanh sống động, của người dạy sẽ được giảm nhẹ, người dùng có<br /> thu hút được sự chú ý và hứng thú của người học. thể tăng cường đối thoại, thảo luận với người học,<br /> Thông qua bài giảng điện tử, giảng viên có nhiều qua đó kiểm soát được người học. Bài giảng điện<br /> thời gian hơn dành cho việc đặt các câu hỏi gợi mở, tử sẽ thu hút, kích thích quá trình khám phá tri thức<br /> tạo điều kiện cho học viên hoạt động nhiều hơn của người học, và người học có điều kiện quan sát<br /> trong giờ học. Phương pháp dạy học có ứng dụng vấn đề, chủ động nêu câu hỏi và nhờ vậy, quá trình<br /> công nghệ hiện đại đang dần thuyết phục cả thầy học tập trở nên hứng thú, sâu sắc hơn. (Lê Thị Thu<br /> lẫn trò qua hiệu quả thực tế của các giờ lên lớp. Hằng, 2015, tr.52).<br /> Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin Tài liệu tập huấn về công nghệ thông tin cho<br /> trong dạy học tiếng Nga nói chung, Bộ môn Văn<br /> dạy học tích cực của VVOB Việt Nam (2010) có<br /> học - Đất nước học Nga nói riêng tại Học viện<br /> đề cập đến các bước xây dựng bài giảng điện tử.<br /> Khoa học Quân sự còn một số hạn chế vì những<br /> Trên cơ sở đó, chúng tôi đưa ra quy trình thiết kế<br /> lý do sau:<br /> một bài giảng điện tử gồm 6 bước sau::<br /> - Các phần mềm dạy học được khai thác sử<br /> Bước 1: Xác định mục tiêu, yêu cầu bài học<br /> dụng hiện nay chủ yếu dùng để trình diễn, minh<br /> họa kiến thức cho học viên chứ chưa được quan Trong quá trình dạy học áp dụng phương pháp<br /> tâm khai thác đầy đủ về mặt phương pháp sử dụng<br /> lấy học viên làm trung tâm, giảng viên phải xác<br /> sao cho có thể hỗ trợ một cách có hiệu quả hoạt<br /> định rõ mục tiêu bài học, nghĩa là phải xác định<br /> động nhận thức tự chủ, sáng tạo của học viên trong<br /> đích cần đạt tới của cả bài học về kiến thức, kỹ<br /> quá trình dạy học.<br /> năng, thái độ, phải chỉ rõ khi học xong bài, học<br /> - Giảng viên gặp nhiều khó khăn trong việc tìm viên cần đạt được cái gì, sản phẩm mà học viên có<br /> kiếm, xây dựng nguồn tư liệu đa phương tiện như được sau bài học.<br /> phim, ảnh để sử dụng trong việc thiết kế các bài<br /> giảng điện tử. Bước 2: Xác định nội dung trọng tâm bài học,<br /> lựa chọn kiến thức cơ bản trong bài học cần cung<br /> - Kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử của giảng cấp cho học viên<br /> viên chưa tốt do trình độ ứng dụng công nghệ<br /> thông tin còn hạn chế. Trong bước này, giảng viên cần bám sát vào<br /> chương trình môn học và giáo trình dạy học. Đây<br /> - Khả năng vận dụng kỹ thuật dạy học để tổ là điều bắt buộc vì giáo trình là tài liệu giảng dạy<br /> chức hoạt động học tích cực cho học viên chưa tốt. và học tập chủ yếu; chương trình là pháp lệnh cần<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 20 (7/2019) 15<br /> v PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY<br /> <br /> <br /> phải tuân theo. Tuy nhiên, để xác định được đúng Bước 4: Xây dựng thư viện tư liệu<br /> trọng tâm bài học, kiến thức cơ bản cần cung cấp<br /> cho học viên trong mỗi bài thì giảng viên cần phải Sau khi có được đầy đủ tư liệu cần dùng cho<br /> đọc, phải nghiên cứu thêm nhiều tài liệu, sách tham bài giảng điện tử, giảng viên phải tiến hành sắp<br /> xếp tổ chức lại thành thư viện tư liệu, tức là tạo<br /> khảo để mở rộng hiểu biết về vấn đề cần giảng dạy<br /> được cây thư mục hợp lý. Cây thư mục hợp lý sẽ<br /> và tạo khả năng lựa chọn đúng kiến thức cơ bản.<br /> tạo điều kiện tìm kiếm thông tin nhanh chóng và<br /> Việc chọn lọc kiến thức cơ bản của bài giảng có giữ được các liên kết trong bài giảng đến các tập<br /> thể gắn với việc sắp xếp lại cấu trúc của bài để làm tin âm thanh, video clip khi sao chép bài giảng từ ổ<br /> nổi bật các mối liên hệ giữa các phần kiến thức có đĩa này sang ổ đĩa khác, từ máy này sang máy khác.<br /> trong đó, từ đó xác định rõ thêm trọng tâm, trọng<br /> điểm của bài. Bước 5: Lựa chọn các phần mềm trình diễn để<br /> xây dựng tiến trình dạy học thông qua các hoạt<br /> Bước 3: Xây dựng tài liệu đa phương tiện cho động cụ thể<br /> từng đơn vị kiến thức<br /> Sau khi đã có các thư viện tư liệu, giảng viên<br /> Đây là bước quan trọng trong quá trình thiết kế cần lựa chọn các phầm mềm trình diễn thông dụng<br /> bài giảng điện tử, là nét đặc trưng cơ bản của bài để tiến hành xây dựng bài giảng điện tử.<br /> giảng điện tử để phân biệt với các loại bài giảng<br /> Trước hết cần chia quá trình dạy học trong giờ<br /> truyền thống, hoặc các loại bài giảng có sự hỗ trợ lên lớp thành các hoạt động nhận thức cụ thể. Dựa<br /> một phần của máy vi tính. Việc xây dựng tài liệu vào các hoạt động đó để định ra các slide (trong<br /> đa phương tiện cho từng đơn vị kiến thức được PowerPoint) hoặc các trang trong Frontpage. Sau<br /> thực hiện qua các khâu: đó xây dựng nội dung cho các trang (hoặc các<br /> slide). Tuỳ theo nội dung cụ thể mà thông tin trên<br /> + Số hoá thông tin kiến thức; mỗi trang/slide có thể là văn bản, đồ hoạ, tranh<br /> ảnh, âm thanh, video clip....<br /> + Phân loại kiến thức được khai thác dưới dạng<br /> văn bản, bản đồ, đồ hoạ, ảnh tĩnh, phim, âm thanh...; Hiện nay để xây dựng bài giảng điện tử sử dụng<br /> phần mềm Adobe presenter chúng ta có thể áp<br /> + Tiến hành sưu tập hoặc xây dựng mới nguồn dụng các phần mềm hỗ trợ căn bản như Microsoft<br /> tư liệu sẽ sử dụng trong bài học. Nguồn tư liệu PowerPoint, Macromedia Flash, Frontpage,<br /> này thường được lấy từ một phần mềm dạy học LectureMaker….<br /> nào đó hoặc từ Internet... hoặc được xây dựng<br /> mới bằng đồ hoạ, bằng ảnh quét, ảnh chụp, quay Bước 6: Chạy thử chương trình, sửa chữa và<br /> hoàn thiện.<br /> video, bằng các phần mềm đồ hoạ chuyên dụng<br /> như Macromedia Flash.... Cuối cùng, sau khi kết thúc thiết kế bài giảng<br /> điện tử, giảng viên sẽ tiến hành chạy thử toàn bộ<br /> + Chọn lựa các phần mềm dạy học có sẵn cần bài giảng của mình theo đúng tiến trình đã dự kiến<br /> dùng đến trong bài học để đặt liên kết. lên lớp. Từ đó có thể phát hiện ra các lỗi sai, sự<br /> bất hợp lý cả về mặt nội dung lẫn tiến trình hoặc<br /> + Xử lý các tư liệu thu được để nâng cao chất là lôgic sắp xếp các đơn vị kiến thức để tiến hành<br /> lượng về hình ảnh, âm thanh. Khi sử dụng các chỉnh sửa lần cuối. Trong trường hợp cần thiết,<br /> đoạn phim, hình ảnh, âm thanh cần phải đảm bảo giảng viên có thể xin ý kiến chuyên gia để có thể<br /> các yêu cầu về mặt nội dung, phương pháp, thẩm tạo ra một sản phẩm hoàn thiện nhất phục vụ cho<br /> mỹ và ý đồ sư phạm. giờ giảng của mình.<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 16 Số 20 (7/2019)<br /> PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY v<br /> <br /> <br /> <br /> 3. VÍ DỤ VỀ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ DẠY (2019) hoặc Территория города по состоянию<br /> MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ NGA на 1 января 2014 года составляет 2561,5 км² ….<br /> Trong bài viết này, chúng tôi muốn đưa ra<br /> Bước 3: Xây dựng tài liệu đa phương tiện cho<br /> một ví dụ về bài giảng điện tử dạy phần Địa lý<br /> Nga (Phần: “Các thành phố của Nga” (Города в từng đơn vị kiến thức<br /> России), bài “Thành phố Mát-xcơ-va” (Город<br /> Москва) Sau khi đã xác định được trọng tâm bài học<br /> và lựa chọn các kiến thức cơ bản, giảng viên xây<br /> Bước 1: Xác định mục tiêu, yêu cầu bài học<br /> dựng tài liệu đa phương tiện cho từng đơn vị kiến<br /> Mục tiêu bài học “Thành phố Mát-xcơ-va”: thức, nghĩa là giảng viên phải sưu tầm, lựa chọn<br /> giới thiệu cho học viên về thành phố thủ đô nổi các tranh vẽ, hình ảnh, video hoặc thiết kế các<br /> tiếng Mát-xcơ-va của Liên bang Nga (lịch sử hình slide, các phần trình chiếu… về thành phố Mát-<br /> thành và phát triển của thành phố, vị trí địa lý,<br /> xcơ-va để đưa vào bài giảng điện tử. Việc sử dụng<br /> diện tích, khí hậu, dân số, danh lam thắng cảnh…),<br /> cung cấp các từ mới, cấu trúc mới liên quan đến phương pháp trực quan như vậy giúp học viên dễ<br /> chủ đề Thành phố. Yêu cầu sau khi kết thúc giờ tiếp thu, dễ nhớ các từ, cấu trúc mới và có thể sử<br /> học, học viên nắm được những kiến thức cơ bản về dụng chúng một cách nhanh chóng, hiệu quả. Đây<br /> thành phố Mát-xcơ-va, biết sử dụng các từ và cấu<br /> chính là sự khác biệt giữa bài giảng điện tử và bài<br /> trúc đã được cung cấp để kể về một thành phố bất<br /> kỳ, từ đó học viên có thể phát triển được kỹ năng giảng truyền thống. Tuy nhiên, bước này đòi hỏi<br /> thực hành tiếng, đặc biệt là kỹ năng nói. người giảng viên phải đầu tư nhiều thời gian và<br /> công sức để xây dựng một bài giảng điện tử có nội<br /> Bước 2: Xác định nội dung trọng tâm bài học,<br /> dung phong phú, sinh động, tạo hứng thú cho học<br /> lựa chọn kiến thức cơ bản trong bài học cần cung<br /> cấp cho học viên viên và đạt được hiệu quả tối đa của giờ giảng.<br /> <br /> Nội dung trọng tâm, kiến thức cơ bản trong Hình 1, 2 dưới đây là các slide ví dụ khi dạy về<br /> bài “Thành phố Mát-xcơ-va” giảng viên cần phải phần danh lam thắng cảnh của thành phố. Giảng<br /> xác định và cung cấp cho học viên, đó là về lịch viên thiết kế sao cho nội dung chính xác, gắn gọn,<br /> sử hình thành, quá trình phát triển, vị trí địa lí,<br /> dễ hiểu, hình thức đẹp mắt sẽ cuốn hút học viên,<br /> diện tích, dân số, khí hậu, các danh lam thắng<br /> cảnh nổi tiếng của thành phố. Đồng thời giảng giúp học viên ghi nhớ thông tin nhanh hơn.<br /> viên cần xác định các từ mới về chủ đề cần cung<br /> cấp cho học viên như: территория, площадь,<br /> население, плотность населения, климат,<br /> достопримечательности …; hay các cấu trúc cơ<br /> bản như что где находится? что является чем?<br /> что стало чем? что когда кем было основано?<br /> что где было построено? … , đặc biệt các cấu<br /> trúc nói về diện tích, dân số có sử dụng các số từ –<br /> một phần kiến thức khá phức tạp đối với học viên,<br /> ví dụ như: Численность населения Москвы по<br /> данным Росстата составляет 12 615 882 чел.<br /> (2019). Плотность населения - 4926,14 чел./км² Hình 1. Nhà thờ Uspensky<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 20 (7/2019) 17<br /> v PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 2. Thông tin về Nhà thờ Uspensky Hình 3. Nội dung kiến thức<br /> Hoạt động 2: Luyện tập, ghi nhớ kiến thức<br /> Bước 4: Xây dựng thư viện tư liệu<br /> Sau khi cung cấp kiến thức, giảng viên yêu cầu<br /> Có thể nói, trong quy trình thiết kế bài giảng học viên luyện tập bằng cách thực hiện các bài tập<br /> điện tử, bước này tuy là một bước đơn giản nhưng trên phần mềm đã thiết kế. Phần mềm hỗ trợ thiết<br /> cũng không kém phần quan trọng và có tác động kế được rất nhiều dạng bài tập khác nhau phù hợp<br /> lớn đến thành công chung của cả quá trình. Bởi sau với bộ môn như bài tập chọn đáp án đúng, bài tập<br /> khi giảng viên đã có đầy đủ các dữ liệu ngôn ngữ, chọn Đúng-Sai, bài tập ghép nối (ghép hình ảnh -<br /> các kiến thức chính của bài “Thành phố Mát-xcơ- tên địa danh/danh lam thắng cảnh; nhìn hình ảnh<br /> va” và các tài liệu đa phương tiện ở bước 3, giảng đoán tên địa danh; tìm từ/hình ảnh khác với từ còn<br /> viên sẽ sắp xếp các dữ liệu thành một cây thư mục lại; những số/ngày tháng liên quan đến địa danh/sự<br /> kiện/nhân vật trong lịch sử nước Nga…), bài tập<br /> lôgic phù hợp với tiến trình giảng bài đã xây dựng.<br /> điền chỗ trống, bài tập nối tiếp, hoàn thiện thông<br /> Bước 5: Lựa chọn các phần mềm trình diễn để tin còn thiếu… Tùy theo từng nội dung kiến thức<br /> xây dựng tiến trình dạy học thông qua các hoạt giảng viên cần thiết kế dạng bài tập phù hợp, phụ<br /> thuộc vào quỹ thời gian lựa chọn những bài tập có<br /> động cụ thể<br /> thể cho học viên luyện tập trên lớp (giảng viên gọi<br /> Sau khi xây dựng được thư viện tư liệu, giảng từng học viên thực hiện bài tập và yêu cầu những<br /> viên lựa chọn các dữ liệu đã xây dựng được để đưa học viên còn lại nhận xét, đánh giá), một số bài tập<br /> vào bài giảng điện tử. Thông thường, tiến trình dạy có thể giao cho học viên tự luyện ở nhà.<br /> một bài giảng đặc trưng môn học bao gồm các hoạt Ví dụ 1: Dạng bài tập chọn đáp án đúng (Hình<br /> động như hoạt động cung cấp kiến thức, hoạt động 4, 5, 6)<br /> luyện tập, ghi nhớ kiến thức và hoạt động vận dụng<br /> kiến thức để phát triển kỹ năng thực hành tiếng.<br /> <br /> Sau đây là minh họa tiến trình dạy bài “Thành<br /> phố Mát-xcơ-va”, bao gồm các hoạt động sau:<br /> <br /> Hoạt động 1: Cung cấp kiến thức<br /> <br /> Giảng viên trình chiếu slide đưa nội dung kiến<br /> thức, giảng giải, cung cấp từ và cấu trúc mới trong<br /> bài. (Hình 3) Hình 4. Yêu cầu bài tập<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 18 Số 20 (7/2019)<br /> PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY v<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 5. Học viên trả lời<br /> Hình 7. Yêu cầu bài tập<br /> Trong hình 5, học viên đã lựa chọn đáp án<br /> đúng. Trên màn hình hiện lên câu khẳng định là<br /> học viên đã đúng (Вы правы!), và có phần giải<br /> thích rõ đáp án đúng. (В 1147 году на холме в<br /> Москве Князь Юрий Долгорукий встретился с<br /> Князем Святовставом ...)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 8. Học viên trả lời<br /> <br /> Trong hình 8, trương tự như trên, học viên lựa<br /> chọn câu trả lời sai. Trên màn hình hiện lên câu<br /> thông báo học viên đã chọn sai và đưa ra nội dung<br /> thông tin để học viên đọc, nghiên cứu lại.<br /> Hình 6. Học viên trả lời<br /> <br /> Trong hình 6, học viên lựa chọn đáp án sai.<br /> Trên màn hình hiện lên câu thông báo học viên đã<br /> sai (Вы не правильно ответили.), và đưa ra đáp<br /> án đúng (Правильный ответ: вариант Г) và có<br /> giải thích cụ thể (В 1147 году на холме в Москве<br /> Князь Юрий Долгорукий встретился с Князем<br /> Святовставом ...)<br /> <br /> Ví dụ 2: Dạng bài tập chọn Đúng-Sai (Hình 7,<br /> 8, 9) Hình 9. Học viên trả lời<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 20 (7/2019) 19<br /> v PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY<br /> <br /> <br /> Trong hình 9, học viên lựa chọn đáp án đúng. một cách thoải mái, hứng thú hơn. Từ đó giờ học<br /> Trên màn hình thông báo học viên đã đúng và tiếp trở nên sống động, đạt hiệu quả cao hơn.<br /> tục đưa ra nội dung thông tin để học viên ghi nhớ.<br /> 4. Kết luận<br /> Hoạt động 3: Hoạt động vận dụng kiến thức<br /> Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ,<br /> Đây là hoạt động sau khi học viên đã được đáp ứng hơn nữa nhu cầu của xã hội trong giai đoạn<br /> cung cấp kiến thức, được rèn luyện, ghi nhớ thông mới, việc ứng dụng công nghệ thông tin nói chung,<br /> tin về thành phố Mát-xcơ-va. Giảng viên giao cho trong đó thiết kế bài giảng điện tử - một trong<br /> học viên các bài tập vận dụng kiến thức đã học để những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào<br /> phát triển kỹ năng thực hành tiếng như bài tập kể tạo tại Học viện Khoa học Quân sự là thực sự cấp<br /> lại về lịch sử hình thành, về vị trí địa lý, về danh thiết. Nhưng ở đây, chúng ta cần nhận thức được<br /> lam thắng cảnh… của thành phố, hoặc các bài tập rằng, phương tiện kỹ thuật chỉ là công cụ nhằm hỗ<br /> tình huống, yêu cầu học viên hoạt động nhóm, trợ việc giảng dạy chứ không thể thay thế vai trò<br /> theo cặp, lập hội thoại về nội dung liên quan đến chủ đạo của giáo viên trong giờ lên lớp. Việc ứng<br /> các thành phố lớn… . dụng công nghệ thông tin và các phương tiện dạy<br /> học hiện đại đúng mức độ và hợp lý sẽ giúp cho bài<br /> Bước 6: Chạy thử chương trình, sửa chữa và giảng hay hơn, sinh động hơn, đạt hiệu quả cao hơn.<br /> hoàn thiện<br /> Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin<br /> Bước này là bước chạy thử trước khi lên lớp. vào dạy học ngoại ngữ tại Học viện Khoa học<br /> Sau khi hoàn thiện, giảng viên đảm bảo chương Quân sự, chúng tôi thiết nghĩ, trong thời gian tới<br /> trình đã chạy tốt theo đúng tiến trình giảng dạy bài chúng ta cần phải quan tâm đầu tư kinh phí xây<br /> về “Thành phố Mát-xcơ-va”. dựng phần mềm dạy học đồng thời tổ chức các hội<br /> thảo để phổ biến các phần mềm đã xây dựng được.<br /> Cứ như vậy, để thiết kế mỗi bài giảng điện<br /> tử, giảng viên đều thực hiện theo 6 bước đã nêu. Để việc khai thác sử dụng các phần mềm một<br /> Muốn thực hiện bài giảng một cách thuần thục, cách có hiệu quả thì ngoài việc phổ biến, hướng<br /> giảng viên cần nắm vững các bước, nắm vững nội dẫn sử dụng các phần mềm về mặt kỹ thuật thì phải<br /> dung bài học để thiết kế bài tập giao nhiệm vụ một bồi dưỡng lý luận về sử dụng phần mềm trong dạy<br /> cách cụ thể, rõ ràng. Để tổ chức hoạt động dạy học theo lý luận dạy học hiện đại. Đối với giảng<br /> học, từ bước giao nhiệm vụ đến bước đánh giá kết viên thì việc đó được thực hiện thông qua các lớp<br /> quả hoạt động của học viên, việc thiết kế bài giảng tập huấn chuyên sâu, trong đó cần phải tập huấn<br /> điện tử là rất cần thiết. Với sự hỗ trợ của phần cho giảng viên có khả năng tự thiết kế được các<br /> mềm, việc giao nhiệm vụ của người dạy thuận lợi bài giảng điện tử để sử dụng trong quá trình dạy<br /> hơn, hấp dẫn hơn và người học tiếp nhận nhiệm vụ học của mình./.<br /> <br /> Tài liệu tham khảo:<br /> Nguyễn Thị Thanh Bình (2016), “Xây dựng phần mềm tự học tiếng Nga", Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự,<br /> Học viện Khoa học Quân sự, số 5, 95-99.<br /> Lê Thị Thu Hằng (2015), "Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng E-learning", Tạp chí Giáo dục Thủ<br /> đô, số 72, 50-62.<br /> VVOB Việt Nam (2010), Tài liệu tập huấn về công nghệ thông tin cho dạy học tích cực.<br /> Hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe presenter, truy cập ngày 01/3/2019,.<br /> <br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 20 Số 20 (7/2019)<br /> PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY v<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> DESIGNING ELECTRONIC LESSONS ON RUSSIAN HISTORY, GEOGRAPHY<br /> AND CULTURE AT MILITARY SCIENCE ACADEMY<br /> NGUYEN THI THANH BINH, PHAM QUANG MINH<br /> Abstract: This article presents the designing process of electronic lessons, used in the teaching<br /> of Russian history, geography and culture. The design steps include: identifying lesson aims and<br /> requirements; identifying main contents and selecting important information to provide to students;<br /> creating multimedia contents for each lesson unit; building material libraries; selecting software to<br /> construct teaching processes with specific activities; and lastly testing, modifying, and finalizing the<br /> lesson plan. With the use of electronic lessons designed to organize learning activities for students,<br /> teachers can help students acquire knowledge faster and better develop their skills, while making<br /> lessons livelier and more effective.<br /> Keywords: design, electronic lesson, Russian history, teaching processes, software<br /> Received: 13/3/2019; Revised: 30/4/2019; Accepted: 15/5/2019<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 20 (7/2019) 21<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2